fredag 14 augusti 2015

Vokalhuset

Arkiv: Inlägg som flyttats från min klassblogg skrivet 2013-01-25

I svenskan har vi lärt oss om bokstaven Åå och rimmat på ål, ås och år. Förutom att träna formen på Åå, som vi efter arbete med Aa och Ää redan kan ganska bra, så har vi tränat med vokalhuset både som ett spel på smartboarden och en övning i arbetsboken.Varje vokal har minst två vokalljud: "nere-vokalen" så som den låter i alfabetet och "uppe-vokalen" med det kortare ljudet. Vi särskiljer de två ljuden genom att placera in dem i var sin våning i ett återkommande "vokalhus" i Den magiska kulan-boken.

Det viktiga för barnen under första skolåret är inte att själva kunna särskilja uppe- och nerevokaler, utan endast att de ska känna till företeelsen att en och samma vokal kan låta på olika sätt. I det fortsatta arbetet i åk 2 och 3 knyter vi an till vokalhuset och fördjupar träningen i att höra skillnaden mellan ljuden.

Vi har tittat på likheter och skillnader mellan orden har-här-hår och även flera liknande exempel.

I SO-temat Livet förr och nu har vi lärt oss mer om hur barn hade det förr och hur man bodde. I samband med detta har vi också lärt oss om Astrid Lindgrens liv och mycket om hennes berättelser, som knyter an till hennes uppväxt.

Astrid Lindgren-trädet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar