söndag 5 maj 2019

Webbinarium Flytt och FlyktMin föreläsning är äntligen inspelad och klar! Språkutvecklande arbetssätt kring ett viktigt och aktuellt ämne, ”Flytt och flykt”. 

Webbinariet, som är 30 min långt, finns nu att ta del av under den närmaste veckan. Det är väldigt enkelt, bara att kostnadsfritt logga in med namn och e-postadress via en länk i Livet i Bokstavslandets facebook-grupp

Bildspelet finns att titta på här och vill ni veta mer, så klicka på länkarna längre ner.

Bildspel: Flytt och Flykt

Bildspel: Sovrum i världen 

Checklista till beskrivande text om flytt

Tema flytt och flykt i beskrivande och berättande texter

Cirkelmodellen kring beskrivande texter om flytt och flykt

Livet i Bokstavslandets språkutvecklande klassrum

Expert- och hemgrupper i Livet i Bokstavslandet

Femfältare i Livet i Bokstavslandet

Bildsekvensövning med Livet i Bokstavslandet

VÖL-tabell i Livet i Bokstavslandet

Lässtrategier före, under och efter läsningen i Livet i Bokstavslandet


Gå med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet.

Min egen facebooksida Educreation by M.E. Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @educreation_by_me för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Flera exempel på hur man kan arbeta med värdegrunden kopplat till Livet i Bokstavslandets texter finns i lärarhandledningen till läromedlet: Libers hemsida

Välkommen!

Hälsningar Marika 


måndag 22 april 2019

Livet i Bokstavslandet läromedlet F - 3


Är du intresserad av ett nytt läromedel tycker jag du ska ta en titt på Livet i Bokstavslandets läromedel F-3. Livet i Bokstavslandet är ett grundläromedel för åk F-3 med läseböcker, arbetsböcker, lärarhandledningar och digitalt material för interaktiva skrivtavlor och projektorer. Livet i Bokstavslandet tar fasta på modern läs- och skrivforskning och utgår från Lgr11.
Här kommer en liten presentation varje årskurs för sig.

Förskoleklassen

Har du sett de nya fina förskoleklassböckerna från Livet i Bokstavslandet? Högläsningsboken är skriven av Cles Nero och innehåller både en berättande del och korta faktatexter (beskrivande och förklarande). Högläsningsboken innehåller temaområden som passar för förskoleklass: känslor och tankar om att börja skolan, vänskap/kamratrelationer, socialt samspel, empati, rättvisa, normer och regler m.m. I den omarbetade arbetsboken för förskoleklass följs det upp med läsförståelse. Lärarwebben innehåller läroböckerna digitalt med tillhörande samtalsbilder och många olika språkövningar. Materialet bygger på Bornholmsmodellen där barnen tränar och stimulerar sin språkliga medvetenhet inför läsinlärningen. Lärarhandledningen är skriven av Lena Palovaara. 

Årskurs 1

I år har jag testat Livet i Bokstavslandets material för åk 1 för första gången. Jag har hunnit ha många ettor genom åren och tycker det är viktigt att skapa rutiner, som går att bygga vidare på. Det är en omställning att börja med nytt material, men jag tycker att vi har fått till det bra och ettorna älskar Livet i Bokstavslandet!
I läseböckerna för åk 1-3 har Ulf Stark skrivit fristående berättelser om Ami, Bruno, Coco och Dani, figurerna vi känner igen från UR:s TV-program. I åk 1 jobbar man med en kombinerad metod för läsinlärning, men med betoning på ljudmetoden.
Eftersom eleverna kommer till åk 1 med stor spridning när det gäller läskunnighet, så finns Livet i Bokstavslandets läsebok på två nivåer. På så sätt får alla elever en gemensam läsupplevelse, då de läser samma berättelse, men det ger också läraren möjlighet att individualisera läsundervisningen.
Läseboken innehåller också sju faktatexter som knyter an till tv-programmens och böckernas teman. Tanken med dessa är att eleverna redan från start ska få träna sig i att läsa olika typer av texter. Detta följs sedan upp i åk 2 och 3. Eftersom faktatexterna är lite svårare än läslärans texter, får även elever som läser med visst flyt en utmaning. Faktatexterna passar också att läsas högt för de elever som ännu inte nått så långt i sin läsutveckling.
Förutom läsebok, arbetsbok och lärarhandledning, som är skriven av Tarja Alatalo, finns det en Lärarwebb, som jag använder för gemensamma genomgångar, läs- och språkövningar. Webbappen kan eleverna använda själva och lyssna till texten eller arbeta med ord- och läsförståelse.


Årskurs 2

I Livet i Bokstavslandets material för åk 2 är upplägget detsamma som i åk 1 med en läsebok på två nivåer. Förutom den spännande berättelsen av Ulf Stark finns olika typer av texter utifrån Lgr11: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande och instruerande.
Årskurs 2 har också sin utgångspunkt i UR:s tv-program Livet i Bokstavslandet Säsong 2 avsnitt 1-8.
Eleverna jobbar i arbetsboken som innehåller samma språkmoment som tv-avsnitten: ljudstridig stavning, dubbla konsonanter, vokaler och konsonanter m.m. Här finns också uppgifter där eleverna får träna på att känna igen och själva skriva de olika texttyperna som de läst i läseboken, samt övningar som tränar läsförståelsestrategier. Marie Trapp och jag är författare till arbetsboken.
I Livet i Bokstavslandet Handstilsbok Åk 2 får eleverna fortsätta träna på att forma fina bokstäver på rätt sätt.
Lärarhandledningen, som Marie Trapp och jag också skrivit, innehåller tips inför de språkliga momenten i arbetsboken, modellektioner till arbetet med läsförståelse och hur man kan använda läs- och skrivstrategier med utgångspunkt i läsebokens texter. I lärarhandledningen finns också en massa användbara kopieringsunderlag bl.a. kartläggningar, terminsplaneringar och läxor.
Med en inloggning till Lärarwebben får du tillgång till allt du behöver för att guida dina elever till det de ska arbeta med i sina böcker. De digitala introduktionerna är övningar till varje kapitel i läseböcker och arbetsbok - bilder att prata kring före och efter läsning, ord och begrepp, skrivövningar och annat att laborera med tillsammans på en storbildsskärm i klassrummet.
Dessutom finns elevens digitala webbapp för att träna mera.


Årskurs 3

I Livet i Bokstavslandets material för åk 3 får eleverna utveckla förmågor och kunskaper i ämnet svenska motsvarande kunskapskraven för åk 3.
Årskurs 3 har utgångspunkt i UR:s tv-program Livet i Bokstavslandet Säsong 3 avsnitt 1-8.
Eleverna läser i läseböckerna som finns på två nivåer: röd och grön. I A-kapitlen läser eleverna vidare om Ami, Bruno, Coco och Dani och deras kompisar: en fantastiskt fin berättelse av Ulf Stark. B-kapitlen består av olika typer av texter utifrån Lgr11: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande, instruerande och även argumenterande. B-texterna knyter an till kapitlens A-texter.
Arbetsboken innehåller samma språkmoment som tv-avsnitten: ljudstridig stavning (lj, nk, dj, hj, stj, sch, ch och k) men även flera andra grammatiska moment utifrån Lgr11. Här finns också uppgifter där eleverna får träna läsförståelsestrategier samt att lära mer om och skriva alla de olika texttyper som de läst i läseboken. Malin Wedsberg har skrivit språkövningarna och jag de övriga, som handlar om läsförståelse och skrivande enligt cirkelmodellen.
I Handstilsboken Åk 3 får eleverna fortsätta träna på att forma fina bokstäver på rätt sätt.
Lärarhandledningen, som jag också skrivit, innehåller språk- och temaaktiviteter utifrån samma teman som i UR:s tv-program Livet i Bokstavslandet och även många värdegrundsövningar, som passar till läsebokstexten. Det finns kopieringsunderlag med bildsekvensövningar, stödmallar och checklistor till texttyper, kartläggningar, terminsplaneringar m.m.
Med en inloggning till Lärarwebben får du tillgång till allt du behöver för att guida dina elever till det de ska arbeta med i sina böcker. De digitala introduktionerna är övningar till varje kapitel i läseböcker och arbetsbok - bilder att prata kring före och efter läsning, ord och begrepp, skrivövningar och annat att laborera med tillsammans på en storbildsskärm i klassrummet.
Elevens egna digitala webbapp är till för att träna läsförståelse kopplat till läseboken.

Läs mer

Det finns smakprov och provlektioner på Libers hemsida där du kan testa materialet: 

Här har jag beskrivit hur jag lagt upp arbetet i åk 2 och åk 3:

Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. Där delar jag med mig av checklistor, arbetsscheman och andra övningar som kan vara bra att använda.

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @educreation_by_me

eller via min facebook-sida Educreation by M.E. Läs- och Skrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer.

Hälsningar Marika

söndag 17 mars 2019

Mumintrollen i undervisningen - berättelseskrivande och skapandeAtt arbeta med författare och att väva in barnböcker i undervisningen är något som tilltalar mig. Här kommer exempel på hur några av Tove Janssons berättelser vävts in i arbetet med högläsning, boksamtal, berättelseskrivande och skapande i vår etta. 
Uppstart på mumintemat blev en mysfredag och filmvisning av ”Mumintrollet upplever vintern”. Intresset väcktes när vi fick titta på några av de spännande muminfigurerna i filmen. 

Veckan efter högläste jag boken ”Hur gick det sen?”, visade bilder på smartboard och samtalade kring dem. Vi sammanfattade berättelsen i en berättelsekarta. Jag visade ett bildspel om Tove Jansson och berättade fakta om författaren och konstnären, som skapat mumintrollen. I samband med det tog jag också fram mitt (eller mina barns) muminhus med alla figurer, som väckte stor nyfikenhet.  

Eleverna fick utifrån detta börja fundera på vad deras egna berättelser skulle kunna handla om. Jag hade gjort i ordning en bok med hål i på framsidan, precis som i boken "Hur gick det sen?".


Boken hade fyra sidor och uppe på varje sida stod det vilken del (början, händelse/problem, lösning, slut) i berättelsen som eleverna skulle försöka få med. Jag hade också förberett bilderna (jag hade inte haft tid att rita själv). Vi skrev en berättelse tillsammans med några meningar på varje sida. 

Eleverna fick sedan planera sina egna berättelser genom att rita bilder på varje sida först. Det här besparade ettorna lite kraft, då några annars lägger ner väldigt mycket tid på att göra sin planering i en berättelsekarta först och har sedan inte ork eller inspiration kvar till att göra boken.

Viktigt att tänka på för en bra inledning/början:

Vem handlar det om? Huvudpersonen eller figuren behövde inte vara något mumintroll utan kan handla om vilken spännande figur som helst. 

Var? Miljön! Utspelar sig berättelsen i skogen, på ett slott eller kanske i ett annat land?

Vad är figuren på väg att göra? Vilka känslor dyker upp?

Problem/Händelse
Något problem av något slag uppstår. Det kan också vara en händelse, men det behöver vara något som fångar läsaren för att man sedan ska lockas vidare i läsningen. 

Lösning
Att problemet löser sig till det bättre är önskvärt.

Slut
Vad händer när allt är bra igen? Detaljer som väcker intresset även på den sista sidan.Efter att alla elever blivit klara med sina böcker fick de använda en checklista för att kolla av att alla delar i berättelsen var med. I checklistan fanns också påminnelser om att kolla stor bokstav och punkt i meningarna med små bokstäver inuti och mellanrum mellan orden. Även jag använde checklistan och gav min respons genom att kryssa i lärarens kolumn, när jag läste igenom deras berättelser efteråt. (Checklistan är hämtad från Livet i Bokstavslandets lärarhandledning.) 

Eleverna visade och läste upp sina berättelser för sina föräldrar under vår Kunskapsfestival, men sedan samlade jag in böckerna igen. Det händer så mycket under de här åren och det är roligt att senare kunna ta fram berättelser från de olika åren och visa framstegen för eleverna vartefter tiden går!
Vi fick en inbjudan av Nyckelteatern att komma och se deras uppsättning av "Vem ska trösta Knyttet?" på Nyköpings Teater och det tackade vi förstås inte nej till. Det blev en annorlunda upplevelse i härlig miljö med skådespelare som visade massor med glädje och för övrigt hela känslospektrat. 

Efteråt högläste jag samma berättelse på finlandssvenska ("muminska" sa någon) och visade bokens vackra bilder för eleverna. Det var intressant att höra deras tankar kring skillnader och likheter mellan teater och bok när vi fyllde i ett Venn-diagram tillsammans.

Vi samtalade också om vilka känslor som hittades i berättelsen och lekte känslocharader tillsammans. Mycket skratt och fniss, men så roligt att alla vågade komma fram två och två och föreställa en känsla. 
Vi satte sedan igång med ett bildprojekt där eleverna fick måla en bild med oljekritor och vattenfärg. Bilden skulle handla om något, som de kom ihåg från "Vem ska trösta Knyttet?". När bilderna var klara skrevs också meningar på dator som klistrades fast. Att få upp ett femtiotal bilder i kronologisk ordning i matsalskorridoren blev ganska maffigt!Ett urval av alla fantastiska bilder i en kort film!
Många flera muminupplevelser har det blivit under dessa veckor, t.ex. tipspromenad i vackert, men isande kallt väder och utklädningsdag med små snusmumrikar, mymlor, mumintroll och skrutt som springer omkring! Alldeles underbart!

Trodde verkligen inte att min muminkärlek skulle smitta av sig, men ettorna har hakat på med liv och lust! Vi har lekt och haft så roligt tillsammans, samtidigt som vi har lärt oss en hel del. Att få in barnböcker och författare i undervisningen kommer jag fortsätta med.
Läs mer:

Barnboksveckan

Glimtar från barnboksveckan

Cirkelmodellen i berättelseskrivande, åk 2

Tema flytt och flykt i beskrivande och berättande texter, åk 3

Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. Där delar jag med mig av checklistor, arbetsscheman och andra övningar som kan vara bra att använda.

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @educreation_by_me

eller via min facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer.

fredag 8 februari 2019

Vänskapstema


~ En sann vän är någon som kan höra dig även om du är tyst ~

I Livet i Bokstavslandets lärarhandledning för åk 3 har jag samlat kloka ord och uttryck, som passar ihop med läsebokens text och samspelar bra med skolans värdegrundsmål, vänliga veckan, alla hjärtans dag m.m. På min Instagram @educreation_by_me har jag delat med mig av de orden i form av bilder, värdegrundsövningar och andra aktiviteter som passar till. Nu kommer de även här på bloggen! Hoppas de kan komma till nytta. ~ Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon ~

Utifrån detta citat kan man göra text till världen-kopplingar med eleverna. De kan skriva ner sina tankar som kan komma att handla om allt från flyktingar, hållbar utveckling eller vänskap. Arbeta enligt EPA-modellen (eget/par/alla) så alla får uttrycka sin åsikt.

I Livet i Bokstavslandets läsebok för åk 3 handlar berättelsen om Ljuba som flytt med sin familj från ett annat land. Ljuba är rädd för höga ljud, som påminner om bombexplosioner i hemlandet. Hennes nya klasskompisar bestämmer sig för att samla in pengar till barn på flykt.


Det finns barn som kan tycka det är svårt att få vänner. Den närmaste vännen kanske har flyttat eller barnet själv är kanske ny i klassen. Det händer att jag har uppföljningssamtal efter rasten eller efter skolan med enskilda elever under vissa perioder där vi samtalar om vad som varit bra med dagen och vad som kunde varit bättre. Jag kan hjälpa eleven genom att para ihop den i klassrummet eller matsalen med någon den vill lära känna lite mer. Små förändringar kan bli en hjälp på traven och öka trivseln.


~ Vänner är änglar, som lyfter dina fötter när dina egna vingar glömt bort hur man flyger ~

Samtala med eleverna hur man kan ge varandra uppåtpuffar. Exempel: Säga hej, ge ett leende, visa extra uppmärksamhet, hålla upp dörren, ge beröm, leka tillsammans på rasten. Skriv ner bra exempel eleverna ger och låt dem själva välja av förslagen att skriva in på sin egen bingobricka, t.ex. 3 x 3 rutor stor. Utmaningen blir att genomföra alla uppåtpuffar de valt under veckan. Går utmärkt att kombinera med ”hemlig kompis”-leken (se nedan). Utvärdera i slutet av veckan hur det gått.

Hemlig kompis: Eleverna får dra varsin namnlapp. Den person de drog ska de vara extra trevliga mot under den kommande veckan utan att tala om det för kompisen. När veckan gått får var och en gissa vem som varit den hemliga kompisen. Lyft de goda exemplen.


~ Vänta inte på att människor ska vara vänliga. Visa dem hur! ~

I Livet i Bokstavslandets läsebok för åk 3 får Ljuba fina peppande lappar av en hemlig vän, som vill hjälpa henne. Nu finns det ett bingo man kan använda när man tränar på att ge varandra uppåtpuffar och vara en bra kompis. Ladda ner från Livet i Bokstavslandets fb-grupp.

Tillsammans med mina elever i åk 1 har jag skapat en vänskapsfilm, som handlar om att ge varandra uppåtpuffar:~ Du är modigare än du vet, starkare än du tror och klokare än du förstår ~ (Nalle Puh)

I Livet i Bokstavslandets läsebok åk 3 finns Gösta, som är en blyg och försiktig kille. Han vill inte sjunga i barnens show även om han har en fin sångröst. Till slut köper han en röd klubba, så han blir röd i munnen. Han går till doktorn för att få ett läkarintyg om att han inte får sjunga.

Lek Fyra Hörn: Säg olika påståenden och eleverna ska ställa sig i olika hörn beroende på vad de tycker. Låt sedan de som vill och vågar säga sin åsikt. Det är okej att byta hörn om man ändrar sig. Olika hörnalternativ: jag håller med, jag håller inte med, jag vet inte och jag tycker både och.
Förslag på påståenden:
Godis är gott!
På rasterna finns det bra aktiviteter.
Alla ska hjälpas åt.
Det är fult att ljuga.
Det är spännande att uppträda och stå på scen.
Det är jobbigt om någon skrattar om man säger fel.
En gång minns jag när jag var modig.
Ibland känner jag mig blyg.
Det är skönt med arbetsro på lektionerna.
Jag är rädd för ormar.

~ Lite oväntad vänlighet kan få solen att bryta fram ~

I Livet i Bokstavslandets läsebok åk 3 är det någon som skriver uppmuntrande lappar till Ljuba, som har svårigheter med matematik. Vem den hemlige vännen är avslöjas först i slutet av boken!

Samtala om vad uttrycket betyder. Vad kommer eleverna att tänka på?

Ha en glasburk med vänliga ord som eleverna kan skriva på lappar och stoppa ner i burken. Låt eleverna dra lappar i slutet av veckan.

Uppmuntrande ord som du som lärare laminerar och placerar ut på elevernas bänkar kan kännas positivt och peppande för många elever.


~ Ibland är det de minsta sakerna som tar upp mest plats i ditt hjärta ~ (Nalle Puh)

Samtala om olika känslor. När är ni glada, arga, ledsna, förvånade. Skriv upp alla känslor på lappar. Fråga eleverna hur man ser ut när man visar sina känslor. Kan man se arg eller rädd ut utan att man egentligen vet om det? Kan man bli glad eller skrämd utan att det syns? Varför kan det vara bra att visa sina känslor?

Lek känslocharader! Dela in eleverna i grupper med tre elever i varje. Varje grupp får dra ett kort ur ”känslohögen”. Sedan visar de den känsla de fått och övriga försöker gissa.

I Livet i Bokstavslandets läsebok åk 3 finns många tillfällen att i textsamtalen uppmärksamma hur karaktärerna känner sig. Ett annat boktips är Vem ska trösta knyttet?


~ Enda sättet att få en vän är genom att vara en ~

Samtala om vilka regler som eleverna tycker ska gälla i klassen. Gör en rubrik: ”Vi i vår klass”... Låt sedan eleverna komma med förslag på fortsättning, t.ex. delar med oss, turas om, säger förlåt o.s.v. Gör en fin tavla med klassens regler, exempelvis canva.com har snygg design att använda.


~ Lämna små spår av omtanke efter dig ~

Samtala om vilka positiva egenskaper det finns hos olika människor. Skriv upp förslagen på tavlan, t.ex. påhittig, glad, positiv, lekfull, lugn, mysig, omtänksam, snäll, klurig osv. Dela ut ett tomt papper till varje elev och låt dem skriva sitt eget namn överst. Sedan skickas alla papper runt så att alla elever kan skriva en positiv egenskap om varje elev i klassen. Tänk vilken härlig känsla att få läsa så mycket positivt om sig själv! Om något ord eleven tycker fattas kan den fylla på det själv. Var noggrann som vuxen med att innan poängtera risken med att skriva något dumt och håll sedan noga koll så ingen skriver något elakt om någon annan.Wordart.com har fina former där eleverna kan skriva in sina egenskaper de fått, som ni sedan kan skriva ut och laminera. Perfekt present till eleverna!

Hjärtkortet i form av en nyckelpiga finns instruktioner till i Annas instruktionsbok.~ Teaching is a work of heart ~Heartmaps är en kreativ övning som inspirerar till skrivande. Att skriva om sådant som betyder något viktigt för en själv. Finns många förslag på nätet om ni googlar. De påminner om tankekartor, men blir så mycket vackrare med olika mönster och färger. De skapar lugn och harmoni!


~ Livet är som en bok. Du kan inte ändra på de sidor som redan är skrivna, men du kan börja på ett nytt kapitel ~

När jag lyssnar till elever som varit med i en konflikt i skolan samlar jag dem enskilt och en i taget får berätta. Övriga inblandade ska lyssna, men inte avbryta. Oftast antecknar jag under tiden och upprepar vad eleverna berättar.
Frågor jag brukar ställa är:
Vad har hänt?
Hur tror du den andra känner sig?
Hur känner du dig?
Kunde du ha gjort på annat sätt?
Vad ska ni tänka på till nästa gång?
Kom överens om ett datum för uppföljning.

Frågorna är hämtade från Tumlarmodellen, som jag fått utbildning i. När jag använt modellen ett tag börjar en del elever ställa samma frågor och reda ut konflikter på egen hand.


Skriv en instruktion tillsammans med eleverna hur man ”bakar” äkta vänskap.


Om du möter någon utan ett leende - ge dem ett av dina! ~

6000 följare på Instagram vill jag fira och har kört igång en SFS (share for share) där jag delar bilder från ALLA lärare som deltar! Kika in på @educreation_by_me och inpireras!

Ha nu en fin helg, slappna av och uppskatta de goda sakerna i livet! 


Läs mer

Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet.


Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum.

söndag 13 januari 2019

Forntiden i åk 3


Genom åren har jag hunnit arbeta med tema forntiden ett par gånger i åk 3. Här nedan har jag samlat mina bästa tips från de två senaste gångerna. I Forntidsresan finns både termins- och pedagogiska planeringar. Nedanstående är klickbara länkar, som tar er vidare. Håll till godo!

Forntidstema vårterminen 2018

Forntidsresan vårterminen 2015


Fler tips

I Discovery Education Espresso finns många bra filmer och nedladdningsbara övningar att använda. Testa kostnadsfritt i två veckor.

Stjärnsvenskabiblioteket har också en del faktaböcker om forntiden. Ni kan även testa det digitala stjärnsvenskabiblioteket gratis i två veckor

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @educreation_by_me för dagliga uppdateringar, tips och idéer.

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum (byter snart namn till Educreation by M.E.)