fredag 14 augusti 2015

ABC-klubben jobbar på!

Arkiv: Inlägg som flyttats från min klassblogg skrivet 2012-11-22

Jag har fått lite frågor kring hur vi gör med läsningen och arbetet med arbetsboken. Hur går vi igenom den nya läsläxan? Gör vi det efter jobbet med ny bokstav? Jobbar vi gemensamt med arbetsboken, Den magiska kulan?


Vi har genomgång på ny bokstav, ordbilder och bokstavsarbete under måndag och tisdag. Onsdagen jobbar vi mer med skrivande.
Torsdag är det läsläxdag.
Torsdag förmiddag: Vi har genomgång på smartboarden om vad som ska göras i arbetsboken. Arbetsboksarbetet brukar flyta på bra. Alla känner igen allt redan eftersom vi jobbat efter övningarna i Den magiska kulans lärarhandledning måndag och tisdag. Barnen får jobba efter ett arbetsschema, där Den magiska kulan-arbetsboken står med, och Annette och jag läser med alla i smågrupper. Vi har hjälp av minst två andra pedagoger i klassen under den tiden.
  
Torsdag eftermiddag: Högläsning ur den gröna C-boken, nytt kapitel. Samtal om det som hände i texten, svåra ord och begrepp.
Efter lunchrasten delar vi upp barnen i röd och blå grupp (efter vilken bok de har). De som har grön bok får hänga med de röda. Annette och jag tar hand om varsin grupp.
Eleverna får fyra stycken frågor som handlar om texterna i röd och blå bok. Jag läser texten högt och när vi kommer till svaret på en fråga får de som vet räcka upp handen. Vi tränar att svara med hel mening.
Vi läser texten en gång till. Denna gång är det som en så kallad "engelska-övning". Jag säger en mening och eleverna härmar.
Tredje gången skuggläser vi texten. Vi läser samtidigt, fast de får försöka läsa i samma lugna takt som mig. De ska följa med fingret i texten.
Eleverna kommer hem väl förberedda på läxan. De får oftast hem läsläxan, som handlar om veckans bokstav och ordbilder, på torsdagen. Dagens kapitel heter Ristin ir slit och vi har pratat mycket i-språk idag. Jättekul!

Iiii si sit!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar