lördag 29 april 2017

Cirkelmodellen kring återberättande text

Livet i Bokstavslandet ger rika möjligheter till ett språkutvecklande arbetssätt där samtala, läsa och skriva tillsammans i klassen grundlägger elevernas förmåga att så småningom kunna använda sina läs- och skrivstrategier på individuell nivå. 

Tack vare den genrepedagogiska cirkelmodellen i fyra faser får eleverna en tydlig struktur för sitt skrivande samtidigt som de läser och samtalar kring de olika texterna de möter. Här har jag beskrivit hur vi arbetat med cirkelmodellen kring återberättande text. 

Fas 1: Bygga upp elevernas bakgrundskunskaper
Vi hade gemensamt textsamtal kring kapitel 6B, Om klockan, i Livet i Bokstavslandets läsebok. Som alltid när vi går igenom en ny text använder vi oss av läsfixarna. Före högläsningen förutspår vi utifrån bilder vad texten ska handla om. Under högläsningen reagerar vi på nya ord och reder ut dem. Under och efter högläsningen ställer vi frågor och försöker hitta svar på dem. Till slut sammanfattar vi texten. Denna gång sammanfattade vi den återberättande texten om studiebesöket Hos urmakaren i mindre grupper, så att alla elever skulle få komma till tals.

Bildsekvensövningen gick till så här: Eleverna delades in i grupper om fyra. Varje elev fick en bild. De skulle inte visa för de andra utan en i taget fick beskriva för gruppen vad de hade på sin bild. Sedan kom de överens om i vilken ordning bilderna skulle komma. Till slut vände de bilderna så alla kunde se och bilderna lades kronologiskt från vänster till höger. Eleverna tränade tillsammans på att återberätta texten muntligt. Till sist återberättade vi texten tillsammans. 
Fas 2: Studera texter inom genren för att få förebilder
Följande lektion fortsatte vi med parläsning av samma text efterföljt av arbete i arbetsboken där eleverna bland annat skulle sammanfatta den återberättande texten skriftligt. Jag uppmanade eleverna att använda sig av tidsorden Först, Då, Efter det, Till slut i början av sina meningar för att variera sitt ordval.

Att samarbeta i par fungerar väldigt bra i klassen. Vi får arbetsro samtidigt som jag ser att eleverna utvecklas och lär sig mycket av varandra. 
Fas 3: Skriva gemensam text
Gemensamt arbete kring en klassutflykt vi gjorde till Kolmården i åk 1 passade sedan väldigt bra. En rolig övning där alla elever aktiverades. Eleverna fick bilder från klassresan, som skulle klippas ut och placeras i kronologisk ordning i en planeringstabell där också tidsorden fanns med. Vi samtalade kring bilderna och skrev stödord till. Slutligen skrev vi den återberättande texten med hjälp av stödord och tidsord.


Klassresan till Kolmården

Först åkte vi buss till Kolmården. Det var när vi gick i klass 1.
Då letade vi efter ett gyllene strutsägg. Vi fick ledtrådar om djur för att hitta ägget.
Efter det kom vi till kamelerna. Där hittade vi det gyllene strutsägget.
Till slut fick vi leka i Kulmården. Vi klappade också djuren i Barnens lantgård.

Vi gjorde också en annan övning där vi återberättade till en bild vad som hände när fröken blev sjuk i kapitel 6A. Återigen använde vi oss av samma tidsord. 
Fas 4: Skriva text individuellt eller i par
Nu var det förberedande arbetet klart och eleverna var redo att skriva en återberättande text på egen hand. De planerade sina återberättande texter med stödord i en planeringstabell. Det var helt upp till var och en vad de ville skriva om. Några valde att skriva om en resa de gjort tillsammans med sin familj och andra valde att skriva om klassresan, men med egna ord. Här nedan är ett exempel av en elev, som skrev om när systern fick hjärnskakning. Att läsa för att uppleva och lära i ett meningsfullt sammanhang och där eleverna känner att de är delaktiga är en viktig del i läs- och skrivundervisningen och också någonting som tas upp i vår läroplan. Cirkelmodellen ger utmaningar för alla elever och gynnar även elever med svenska som andraspråk.

Det som jag gillar extra mycket med att arbeta med cirkelmodellens alla faser är att arbetssättet blir varierat, känns meningsfullt och eleverna får verktyg för att kunna producera mer avancerade texter längre fram.

När eleverna lärt sig strukturen för de olika texttyperna blir nästa steg att öka på textmängden lite grann och variera ordvalet ännu mer.  Det kommer att bli ett av målen under nästa läsår, i åk 3.


Länktips:

Cirkelmodellen kring beskrivande texter om djur och natur

Cirkelmodellen i berättelseskrivande, åk 2

Cirkelmodellen kring instruerande texter

Checklista och kartläggning i Livet i Bokstavslandet

Olika texttyper i åk 2Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. Där kan du också delta i små tävlingar och vinna böcker från Livet i Bokstavslandet. 


söndag 23 april 2017

Astrid Lindgren - musikal i åk 1

Världsbokdagen till ära vill jag dela med mig av hur vi genomförde en väldigt enkel Astrid Lindgren - musikal med alla våra 47 stycken ettor senaste läsår.

Under musiken sjöng vi många av Astrid Lindgrens kända visor, bland andra: Du käre lille snickerbo, Grisen gal i granens topp, Jag gör så att blommorna blommar, Världens bästa Karlsson, Här kommer Pippi Långstrump, Kattvisan och Pilutta-visan. 

I vårt tema Livet förr och nu passade det perfekt att läsa berättelserna och se filmerna om Emil i Lönneberga och Madicken. Vi gjorde jämförelser med hjälp av venndiagram, där vi resonerade kring vilka skillnader och likheter vi kunde hitta mellan dåtid och nutid.

Eleverna fick själva önska vilken Astrid Lindgren-figur de skulle klä ut sig till i vår musikal, som vi skulle visa upp för föräldrar och syskon. Jag hade skrivit ett manus, men när vi övade kom eleverna med många bra förslag och jag ändrade efter deras önskemål. Det blev som en lek och vi hade jätteroligt!

Eftersom det var flera elever som spelade Pippi, Emil, Madicken, Karlsson, Rasmus, Ronja och Ida behövde ingen elev känna sig tvungen att säga en replik utan de som vågade tog plats och de som var lite blyga höll sig i bakgrunden. En del elever valde att säga sin replik tillsammans.

Många elever var modiga och sa själva att de ville läsa dikt. Jag valde ut en del av Astrid Lindgrens mindre kända visor, som vi använde i diktläsningen.

Musikalen tog inte lång tid att spela upp, men blev väldigt uppskattad av föräldrarna. Efter den korta föreställningen hade vi picknick i gröngräset. En härlig junikväll!

Klicka nedan där manuset finns att ladda ner:

Astrid Lindgren Musikalmåndag 10 april 2017

Livet i Bokstavslandets upplägg åk 2 - 3

Livet i Bokstavslandet är ett läromedel i svenska, som sträcker sig över ett väldigt brett område. Eleverna får arbeta med både läsning, läsförståelse, stavning, språklära och skrivande av olika texttyper i åk 2 och åk 3.

Här är exempel på hur man kan lägga upp sitt arbete med kapitel 5 under fyra veckor i åk 2. Allt nedan beskrivna arbete finns att ladda ner som en provlektion på Libers hemsida.


Livet i Bokstavslandet UR skola avsnitt 5


Vecka 1: A-texten, berättande text, läsförståelse
Tisdag: Strukturerat textsamtal med hjälp av läsfixarna kring kapitel 5A, Tjuvar i farten, om Ami, Bruno Coco och Dani. Är det en tjuv som har snott hunden Dennis? Eleverna skriver ner sina tankar i en läslogg. Vi utgår ifrån modellen EPA (eget tänkande, parvis, alla) och arbetar språkutvecklande kring texten. Eleverna får kapitel 5A i läsläxa till tisdagen efter.

Torsdag: Parläsning i läsebokens kapitel 5A. Eleverna fortsätter sedan att arbeta parvis med läsförståelseövningar i arbetsboken.


Vecka 2: Ordväggen, stavning, språklära
Måndag: Ordväggens tio ord introduceras. Stavningsläxa delas ut och samma ord tränar vi även på i skolan. Vi tittar på UR:s teveserie Livet i Bokstavslandet, säsong 2, del 5. Vi lär oss om tj-ljudet och eleverna arbetar i arbetsboken med språklära och stavning.

Tisdag: Läsläxan i kapitel 5A följs upp. Jag lyssnar när eleverna läser i grupper.

Torsdag: Stavningskoll. Eleverna visar att de kan stava ordväggens ord och skriva med läslig handstil.
Vecka 3: B-texten, bygga upp kunskap om texttypen, läsförståelseTisdag: Strukturerat textsamtal med hjälp av läsfixarna kring kapitel 5B om beskrivande text, Efterlysningar. Vi upptäcker att det finns många olika slags efterlysningar. Eleverna antecknar på miniwhiteboards. Eleverna får kapitel 5B i läsläxa till tisdagen efter.


Torsdag: Parläsning i läsebokens kapitel 5B. Eleverna fortsätter sedan att arbeta parvis med läsförståelseövningar om den beskrivande texten i arbetsboken.
En skrivläxa skickas hem där eleverna får hitta på meningar där ordväggens ord finns med.

Vecka 4: Lära mer om texttypen, gemensamt och eget skrivande
Måndag: Gemensamt skrivande. Vi fyller i en tabell med stödord, som vi sedan använder när vi fyller i lucktexten och skapar en egen efterlysning. Eleverna fortsätter sedan att skriva egna efterlysningar. De använder sig av arbetsbokens tabell och lucktext.

Tisdag: Läsläxan i kapitel 5B följs upp. Jag lyssnar när eleverna läser i grupper.

Torsdag: Skrivläxan följs upp. Vi fyller i "Du kan", en checklista längst bak i arbetsboken.


Eftersom vi redan arbetat med cirkelmodellen för beskrivande text kring djur och natur, gjorde vi inte cirkelmodellen fullt ut denna gång, men om man vill arbeta mera grundligt med alla faser i cirkelmodellen kan man gå vidare genom att göra om hela processen med planeringstabell och sedan skriva en efterlysning igen. Testa då gärna att skriva utan lucktext, men med hjälpmeningar istället. Skriv först gemensamt och sedan individuellt eller parvis.

Om man behöver korta ner tiden kan man också göra detta ovan beskrivna arbete under tre veckor istället för fyra veckor. Det har oftast fungerat bra med tre veckor, men vill man satsa på att eleverna ska "landa" i den text man tränar på och behärska den är det förstås bättre med längre tid.

Till varje moment i läseboken och arbetsboken finns det Digital intro där man kan ha genomgångar på interaktiv skrivtavla. Testa gratis: Digital intro utvärderingsabonnemang

Efter arbetet kan man också följa upp innehållet med en gratis Webbapp.

Ladda ner hela materialet på 29 sidor från kapitel 5 här: Provlektion kapitel 5.


Länktips: 

Cirkelmodellen kring beskrivande texter om djur och natur

Olika texttyper i åk 2

Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Välkommen!