fredag 11 augusti 2017

Föreläsning om språkutvecklande arbetssätt och genrepedagogik
Välkommen att boka en föreläsning med mig om språkutvecklande arbetssätt och genrepedagogik för de lägre årskurserna! 

Enligt era önskemål, behov och frågor gör jag en planering av föreläsningen, som vilar på vetenskaplig grund och Lgr11. Jag erbjuder konkreta tips med inslag av små workshops. Utgångspunkt för de praktiska övningarna kommer till stor del hämtas från Livet i Bokstavslandets material, som jag har skrivit för åk 2 och åk 3. 

Läs mer: Om mig, Marika

Kontakta mig för mer information:
mail: marika.nylund.ek@nykoping.se 

Med vänlig hälsning,
Marika Nylund Ek 


söndag 11 juni 2017

A Beautiful Planet - ett tema om vår jord

Läsårets ämnesintegrerade tema i åk 2 på Bryngelstorpskolan har handlat om vår jord där vi lever tillsammans. Elevernas nyfikenhet och behov av att lära sig mer om sig själva och sin omvärld har gjort lärandet lustfyllt och spännande. Skapande arbete och lek har varit väsentliga delar i vårt aktiva lärande. Att lära sig om världen i olika ämnen, sjunga, spela och lära eleverna fler ord på andra språk (framför allt engelska) har gett eleverna nya perspektiv på omvärlden och större förståelse för olika sätt att leva. Läsåret inleddes med att vi hade ett cirkustema under två veckor tillsammans med alla skolans elever, som resulterade i en cirkusföreställning för föräldrarna. Cirkusens tema var Circus around the world, som blev en perfekt kickstart för klassens tema, som sedan till stor del kretsade kring vår fina planet och det universum vi är en del av. 

 


Genom ett miljöperspektiv har eleverna fått möjlighet att tänka hur de ska ta ansvar för den miljö de själva kan påverka. Undervisningen har också belyst hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för hållbar utveckling. Vi såg på film och läste om källsortering, nedskräpning, klimathotet och hur vi kan hitta alternativa sätt för att ta hand om vår värld. Vi har följt en familj, som är ute på en världsseglats och värnar om havet. Vi uppmärksammade även Earth Hour, världens största miljömanifestation.
I NO har vi läst om vattnets kretslopp och jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser var spännande att arbeta med och även att lära sig om stjärnhimlens utseende. Eleverna skapade egna stjärnbilder, som vi sedan gjorde en utställning av under vår Kunskapsfestival. Hur långt är avståndet från solen till de olika planeterna och andra frågor uppmuntrades eleverna att ställa och vi tog reda på svaren tillsammans. Planeterna jämfördes i storlek med olika frukter. Vi jämförde exempelvis Jupiter i storlek av en vattenmelon med jorden i storlek av ett litet körsbär. 


  


Undervisningen i SO har berört hur människor flyttar inom ett land och mellan länder och vad det kan få för orsaker och konsekvenser. Högläsning ur böcker och begreppsbildning har varit en daglig ingrediens i skolarbetet. Tack vare Läslyftet och Lärportalen fick vi många tips på värdegrundande böcker, som berörde oss på ett djupare plan. 

Normer, regler, livsfrågor i elevernas livsmiljö tillsammans med barnkonventionen har belysts när vi arbetat med FN-dagen och World Children's Prize. Efter åk 5-elevernas presentationer av World Children's Prize blev det tydligt att budskapet gått fram. I vårt eget arbete med samhället fick eleverna rösta fram ett förslag vad en tom lokal skulle ha för funktion. I klassens omröstning blev förslaget ett barnhem. Demokratiuppdraget knöts ihop till ett meningsfullt lärande för oss i skolan, men också för vår framtid och världen. Jordgloben, kartan, med världsdelarnas och världshavens lägen har väckt stor fascination. Vi samarbetade både parvis och i större grupparbeten och tränade på den kommunikativa förmågan. Eleverna fick egna Jorden runt-pass att samla stämplar i när de skrev fakta om de olika världsdelarna. Google Earth används till att både upptäcka elevernas egna hem på kartan och även andra betydelsefulla platser och länder för eleverna. 

Hela vårt tema genomsyrades av samtal där vi pratade om vad vi redan vet, vad vi önskar veta och vad vi slutligen lärt oss (VÖL-modellen). Alla elevers åsikter, frågor och erfarenheter kopplades in och väckte motivation. Procedurförmågan tränades när vi samlade ihop och sorterade viktig information och funderade kring vad man egentligen ska tro på av all fakta man får från böcker och internet. I elevernas skrivprojekt arbetade vi enligt cirkelmodellen där vi tillsammans med eleverna lärde oss hur olika texttyper är uppbyggda och sedan skrev gemensamma texter tillsammans för att slutligen skriva på egen hand. 
I det ämnesintegrerade arbetet läste eleverna parallellt i NO:n om den naturvetenskapliga teorin kring jordens uppkomst och i SO:n om Bibelns skapelseberättelse. Vi använde tidslinjer med egenskapade konstverk och olika tidsbegrepp för att ange olika händelser. Analysförmågan tränades när vi jämförde den vetenskapliga tidslinjen med Bibelns skapelseberättelse. Vi redovisade kunskaperna i en musikal dit vi bjöd in föräldrar och syskon. 

Som en final på vårt tema åkte vi med klassen till Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm där vi fick uppleva en spännande och lärorik dag med både lektion, rundvandring och filmförevisning, A Beautiful Planet, på Cosmonova. Tack till Sörmlands sparbank, som gjorde vår resa möjlig!

 

Vi står här runt och tänker
Tankebubblor stiger upp och blänker
Vi kommer från olika länder
Hudfärgen skiftar på våra händer

Vi går här runt och tänker
Tankebubblor stiger upp och blänker
Vi är olika
men ändå så lika


Länktips:


Cirkelmodellen kring beskrivande texter om djur och natur

Cirkelmodellen i berättelseskrivande, åk 2

Cirkelmodellen kring instruerande texter

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

onsdag 24 maj 2017

Föreläsningar om Livet i Bokstavslandet

Marika Nylund Eks foto.
Våren har varit fylld av LIV, bokstavligt talat! Fyra föreläsningar om Livet i Bokstavslandet har Marie Trapp och jag genomfört i Nyköping, Stockholm, Malmö och Göteborg. Det har varit spännande, pirrigt och väldigt utvecklande. Så roligt med alla möten med pedagoger, som lyssnat och kommit med bra synpunkter och frågor!

I Stockholm inledde Ulf Stark med att berätta om läseböckerna genom det senaste århundradet. Vi fick veta hur han tänkt kring figurerna i Livet i Bokstavslandets läsebok, vem han menar när han skriver om "Fröken är en skönhet" och kopplingar till hans egen barndom. Han framhöll att texten inte kan stå på egna ben utan behöver en duktig pedagog. Kunskapsskolan behöver bli en fantasiskola!

Marie Trapp och jag fortsatte föreläsningen med att berätta om den vetenskapliga forskningen och vår läroplan, som ligger till grund för Livet i Bokstavslandets arbetsbok och lärarhandledning. Vi delade med oss av våra tankar kring upplägget där vi skapat en balanserad läs- och skrivundervisning med hjälp av ett varierat språkutvecklande arbetssätt. Avslutningsvis delade vi med oss av några konkreta exempel från klassrummet.

Föreläsningen i Stockholm spelades in och kommer snart att finnas på Libers hemsida. Det finns planer på att vi fortsätter med flera inspirationsföreläsningar i höst, men ännu är inget bestämt.

Roligt att få detta fina betyg från en av åhörarna i Stockholm:

"Det som slår mig att jag genom åren mött flera läse- och arbetsböcker med tillhörande lärarhandledningar. Alla som sökt svaret på det vi önskar för våra elever. Efter kvällens inspirerande föreläsning om materialet "Livet i Bokstavslandet", som skrivits av bland andra en tidigare kollega, @lasoskrivundervisning och @rbytrapp (som bland annat skrev studiehandledningen till #enläsandeklass) känns det som att jag äntligen fått svaret. Längtar till nästa läsår!" 
- Nina Cronee @cooltmedkunskap

Marika Nylund Eks foto.Marika Nylund Eks foto.

Länktips:Cirkelmodellen i berättelseskrivande

Cirkelmodellen kring instruerande text

Cirkelmodellen kring återberättande text

Olika texttyper i åk 2

Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. Där kan du också delta i små tävlingar och vinna böcker från Livet i Bokstavslandet. 

Marika Nylund Eks foto.

söndag 14 maj 2017

Språkutvecklande arbetssätt och genrepedagogik med Livet i BokstavslandetNu har vi kommit en bra bit på väg i det språkutvecklande arbetet med Livet i Bokstavslandet för åk 2. Här är några exempel:
  • Eleverna får diskutera och interagera kring Livet i Bokstavslandets texter. Ulf Starks underfundiga och humoristiska berättelser i A-delen av varje kapitel väcker läslust och engagemang. I de strukturerade samtalen använder vi oss av lässtrategierna före, under och efter läsningen.
  • Elevaktiviteten är hög när vi exempelvis använder oss av bildsekvensövningar och hjälps åt att sammanfatta en berättelse. I det digitala introt övar vi gemensamt på språklära och olika  läs- och skrivstrategier. Eleverna parläser och samarbetar kring övningar i arbetsboken eller i skrivandet av texter.
  • Genom Livet i Bokstavslandets material och genrepedagogikens cirkelmodell får eleverna rikligt med exempel, mallar och strategier för att läsa och skriva olika texttyper. 
  • Läsande och skrivande integreras tack vare att vi först läser den aktuella texttypen i B-delen av varje kapitel. Vi uppmärksammar textens specifika ordförråd och lär oss använda orden i de övningar vi gör genom cirkelmodellens fyra faser där eleverna slutligen skriver egna texter.
Under året har jag gett exempel från klassrummet hur vi gått till väga när vi tränat på att skriva beskrivande, berättande, instruerande och återberättande text:


Här finns ännu ett exempel:


Cirkelmodellen i brevskrivande
Fas 1: Bygga upp elevernas bakgrundskunskaper
Vi hade gemensamt textsamtal kring kapitel 7B, Brev, mejl och sms, i Livet i Bokstavslandets läsebok. I texten fanns många olika exempel på hur brev kan se ut och vi uppmärksammade textens uppbyggnad med exempelvis hälsningsord och avslutningsord. Samtalet gick vidare in på olika känslostämningar och hur de som skrivit breven kan ha känt sig. Vi har skrivit brev tidigare i klassen, så det blev en repetition och igenkänning för många av eleverna. 
Fas 2: Studera texter inom genren för att få förebilder
Följande lektion fortsatte vi med parläsning av samma text efterföljt av arbete i arbetsboken där eleverna bland annat skulle svara på läsförståelsefrågor kring texten, ordna meningar från ett brev i rätt ordning och lära sig mer om hur man skriver ett brev. 


Fas 3: Skriva gemensam text
Gemensamt arbete följde där vi efter omröstning skrev ett brev till vår kära klassmaskot, ugglan Lilla Bo. Vi använde oss av Livet i Bokstavslandets digitala intro där vi tillsammans planerade och skrev texten på smartboard.
Fas 4: Skriva text individuellt eller i par
Eleverna planerade sedan sina egna brev med hjälp av stödord i arbetsboken. Några valde att skriva till Zlatan, sin mamma eller en kompis. Här nedan är ett exempel av en andraspråkselev, som skrev ett brev till sin fröken. När jag läser brevet och ser utvecklingen eleven gjort det senaste året blir jag lite rörd. 
Cirkelmodellen ger utmaningar för alla elever och gynnar även elever med svenska som andraspråk. Ser fram emot nästa läsår där vi kommer repetera och utveckla de texttyper vi lärt oss och dessutom prova på att skriva förklarande och argumenterande texter.


Länktips:

Olika texttyper i åk 2Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. Just nu pågår en tävling där ni kan vinna en klassuppsättning arbetsböcker eller läseböcker.

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. Där kan du också delta i små tävlingar och vinna böcker från Livet i Bokstavslandet. 


lördag 29 april 2017

Cirkelmodellen kring återberättande text

Livet i Bokstavslandet ger rika möjligheter till ett språkutvecklande arbetssätt där samtala, läsa och skriva tillsammans i klassen grundlägger elevernas förmåga att så småningom kunna använda sina läs- och skrivstrategier på individuell nivå. 

Tack vare den genrepedagogiska cirkelmodellen i fyra faser får eleverna en tydlig struktur för sitt skrivande samtidigt som de läser och samtalar kring de olika texterna de möter. Här har jag beskrivit hur vi arbetat med cirkelmodellen kring återberättande text. 

Fas 1: Bygga upp elevernas bakgrundskunskaper
Vi hade gemensamt textsamtal kring kapitel 6B, Om klockan, i Livet i Bokstavslandets läsebok. Som alltid när vi går igenom en ny text använder vi oss av läsfixarna. Före högläsningen förutspår vi utifrån bilder vad texten ska handla om. Under högläsningen reagerar vi på nya ord och reder ut dem. Under och efter högläsningen ställer vi frågor och försöker hitta svar på dem. Till slut sammanfattar vi texten. Denna gång sammanfattade vi den återberättande texten om studiebesöket Hos urmakaren i mindre grupper, så att alla elever skulle få komma till tals.

Bildsekvensövningen gick till så här: Eleverna delades in i grupper om fyra. Varje elev fick en bild. De skulle inte visa för de andra utan en i taget fick beskriva för gruppen vad de hade på sin bild. Sedan kom de överens om i vilken ordning bilderna skulle komma. Till slut vände de bilderna så alla kunde se och bilderna lades kronologiskt från vänster till höger. Eleverna tränade tillsammans på att återberätta texten muntligt. Till sist återberättade vi texten tillsammans. 
Fas 2: Studera texter inom genren för att få förebilder
Följande lektion fortsatte vi med parläsning av samma text efterföljt av arbete i arbetsboken där eleverna bland annat skulle sammanfatta den återberättande texten skriftligt. Jag uppmanade eleverna att använda sig av tidsorden Först, Då, Efter det, Till slut i början av sina meningar för att variera sitt ordval.

Att samarbeta i par fungerar väldigt bra i klassen. Vi får arbetsro samtidigt som jag ser att eleverna utvecklas och lär sig mycket av varandra. 
Fas 3: Skriva gemensam text
Gemensamt arbete kring en klassutflykt vi gjorde till Kolmården i åk 1 passade sedan väldigt bra. En rolig övning där alla elever aktiverades. Eleverna fick bilder från klassresan, som skulle klippas ut och placeras i kronologisk ordning i en planeringstabell där också tidsorden fanns med. Vi samtalade kring bilderna och skrev stödord till. Slutligen skrev vi den återberättande texten med hjälp av stödord och tidsord.


Klassresan till Kolmården

Först åkte vi buss till Kolmården. Det var när vi gick i klass 1.
Då letade vi efter ett gyllene strutsägg. Vi fick ledtrådar om djur för att hitta ägget.
Efter det kom vi till kamelerna. Där hittade vi det gyllene strutsägget.
Till slut fick vi leka i Kulmården. Vi klappade också djuren i Barnens lantgård.

Vi gjorde också en annan övning där vi återberättade till en bild vad som hände när fröken blev sjuk i kapitel 6A. Återigen använde vi oss av samma tidsord. 
Fas 4: Skriva text individuellt eller i par
Nu var det förberedande arbetet klart och eleverna var redo att skriva en återberättande text på egen hand. De planerade sina återberättande texter med stödord i en planeringstabell. Det var helt upp till var och en vad de ville skriva om. Några valde att skriva om en resa de gjort tillsammans med sin familj och andra valde att skriva om klassresan, men med egna ord. Här nedan är ett exempel av en elev, som skrev om när systern fick hjärnskakning. Att läsa för att uppleva och lära i ett meningsfullt sammanhang och där eleverna känner att de är delaktiga är en viktig del i läs- och skrivundervisningen och också någonting som tas upp i vår läroplan. Cirkelmodellen ger utmaningar för alla elever och gynnar även elever med svenska som andraspråk.

Det som jag gillar extra mycket med att arbeta med cirkelmodellens alla faser är att arbetssättet blir varierat, känns meningsfullt och eleverna får verktyg för att kunna producera mer avancerade texter längre fram.

När eleverna lärt sig strukturen för de olika texttyperna blir nästa steg att öka på textmängden lite grann och variera ordvalet ännu mer.  Det kommer att bli ett av målen under nästa läsår, i åk 3.


Länktips:

Cirkelmodellen kring beskrivande texter om djur och natur

Cirkelmodellen i berättelseskrivande, åk 2

Cirkelmodellen kring instruerande texter

Checklista och kartläggning i Livet i Bokstavslandet

Olika texttyper i åk 2Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. Där kan du också delta i små tävlingar och vinna böcker från Livet i Bokstavslandet. 


söndag 23 april 2017

Astrid Lindgren - musikal i åk 1

Världsbokdagen till ära vill jag dela med mig av hur vi genomförde en väldigt enkel Astrid Lindgren - musikal med alla våra 47 stycken ettor senaste läsår.

Under musiken sjöng vi många av Astrid Lindgrens kända visor, bland andra: Du käre lille snickerbo, Grisen gal i granens topp, Jag gör så att blommorna blommar, Världens bästa Karlsson, Här kommer Pippi Långstrump, Kattvisan och Pilutta-visan. 

I vårt tema Livet förr och nu passade det perfekt att läsa berättelserna och se filmerna om Emil i Lönneberga och Madicken. Vi gjorde jämförelser med hjälp av venndiagram, där vi resonerade kring vilka skillnader och likheter vi kunde hitta mellan dåtid och nutid.

Eleverna fick själva önska vilken Astrid Lindgren-figur de skulle klä ut sig till i vår musikal, som vi skulle visa upp för föräldrar och syskon. Jag hade skrivit ett manus, men när vi övade kom eleverna med många bra förslag och jag ändrade efter deras önskemål. Det blev som en lek och vi hade jätteroligt!

Eftersom det var flera elever som spelade Pippi, Emil, Madicken, Karlsson, Rasmus, Ronja och Ida behövde ingen elev känna sig tvungen att säga en replik utan de som vågade tog plats och de som var lite blyga höll sig i bakgrunden. En del elever valde att säga sin replik tillsammans.

Många elever var modiga och sa själva att de ville läsa dikt. Jag valde ut en del av Astrid Lindgrens mindre kända visor, som vi använde i diktläsningen.

Musikalen tog inte lång tid att spela upp, men blev väldigt uppskattad av föräldrarna. Efter den korta föreställningen hade vi picknick i gröngräset. En härlig junikväll!

Klicka nedan där manuset finns att ladda ner:

Astrid Lindgren Musikalmåndag 10 april 2017

Livet i Bokstavslandets upplägg åk 2 - 3

Livet i Bokstavslandet är ett läromedel i svenska, som sträcker sig över ett väldigt brett område. Eleverna får arbeta med både läsning, läsförståelse, stavning, språklära och skrivande av olika texttyper i åk 2 och åk 3.

Här är exempel på hur man kan lägga upp sitt arbete med kapitel 5 under fyra veckor i åk 2. Allt nedan beskrivna arbete finns att ladda ner som en provlektion på Libers hemsida.


Livet i Bokstavslandet UR skola avsnitt 5


Vecka 1: A-texten, berättande text, läsförståelse
Tisdag: Strukturerat textsamtal med hjälp av läsfixarna kring kapitel 5A, Tjuvar i farten, om Ami, Bruno Coco och Dani. Är det en tjuv som har snott hunden Dennis? Eleverna skriver ner sina tankar i en läslogg. Vi utgår ifrån modellen EPA (eget tänkande, parvis, alla) och arbetar språkutvecklande kring texten. Eleverna får kapitel 5A i läsläxa till tisdagen efter.

Torsdag: Parläsning i läsebokens kapitel 5A. Eleverna fortsätter sedan att arbeta parvis med läsförståelseövningar i arbetsboken.


Vecka 2: Ordväggen, stavning, språklära
Måndag: Ordväggens tio ord introduceras. Stavningsläxa delas ut och samma ord tränar vi även på i skolan. Vi tittar på UR:s teveserie Livet i Bokstavslandet, säsong 2, del 5. Vi lär oss om tj-ljudet och eleverna arbetar i arbetsboken med språklära och stavning.

Tisdag: Läsläxan i kapitel 5A följs upp. Jag lyssnar när eleverna läser i grupper.

Torsdag: Stavningskoll. Eleverna visar att de kan stava ordväggens ord och skriva med läslig handstil.
Vecka 3: B-texten, bygga upp kunskap om texttypen, läsförståelseTisdag: Strukturerat textsamtal med hjälp av läsfixarna kring kapitel 5B om beskrivande text, Efterlysningar. Vi upptäcker att det finns många olika slags efterlysningar. Eleverna antecknar på miniwhiteboards. Eleverna får kapitel 5B i läsläxa till tisdagen efter.


Torsdag: Parläsning i läsebokens kapitel 5B. Eleverna fortsätter sedan att arbeta parvis med läsförståelseövningar om den beskrivande texten i arbetsboken.
En skrivläxa skickas hem där eleverna får hitta på meningar där ordväggens ord finns med.

Vecka 4: Lära mer om texttypen, gemensamt och eget skrivande
Måndag: Gemensamt skrivande. Vi fyller i en tabell med stödord, som vi sedan använder när vi fyller i lucktexten och skapar en egen efterlysning. Eleverna fortsätter sedan att skriva egna efterlysningar. De använder sig av arbetsbokens tabell och lucktext.

Tisdag: Läsläxan i kapitel 5B följs upp. Jag lyssnar när eleverna läser i grupper.

Torsdag: Skrivläxan följs upp. Vi fyller i "Du kan", en checklista längst bak i arbetsboken.


Eftersom vi redan arbetat med cirkelmodellen för beskrivande text kring djur och natur, gjorde vi inte cirkelmodellen fullt ut denna gång, men om man vill arbeta mera grundligt med alla faser i cirkelmodellen kan man gå vidare genom att göra om hela processen med planeringstabell och sedan skriva en efterlysning igen. Testa då gärna att skriva utan lucktext, men med hjälpmeningar istället. Skriv först gemensamt och sedan individuellt eller parvis.

Om man behöver korta ner tiden kan man också göra detta ovan beskrivna arbete under tre veckor istället för fyra veckor. Det har oftast fungerat bra med tre veckor, men vill man satsa på att eleverna ska "landa" i den text man tränar på och behärska den är det förstås bättre med längre tid.

Till varje moment i läseboken och arbetsboken finns det Digital intro där man kan ha genomgångar på interaktiv skrivtavla. Testa gratis: Digital intro utvärderingsabonnemang

Efter arbetet kan man också följa upp innehållet med en gratis Webbapp.

Ladda ner hela materialet på 29 sidor från kapitel 5 här: Provlektion kapitel 5.


Länktips: 

Cirkelmodellen kring beskrivande texter om djur och natur

Olika texttyper i åk 2

Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Välkommen!