söndag 27 maj 2018

Raptema i musik och svenska


Under läsåret har jag haft förmånen att delta och hjälpa till med musikundervisningen i min åk 3 under ledning av musiklärare Marija. Musik med Marija blir aldrig tråkigt! Treorna har fått träna pulsslag, takt och rytm på många olika sätt, genom t.ex. beatbox, olika instrument, klapplekar, sång och diktläsning. I höstas skrev vi en höstrap tillsammans och någonstans där på vägen växte idén fram att vi i musik och svenska skulle genomföra ett större projekt tillsammans kring raptexter.

Vi inledde temat med att chockera eleverna lite när vi utklädda till rappare uppträdde inför klassen med en raplåt Marija skrivit:


Kick Off Rap!

Vers        
Vi är två grymma fröknar som gillar att dansa
Yo - Nu tänkte vi chansa


Vi ska lära er nåt fett
Det tror vi går ganska lätt


(Det är) grymt kul att rappa -
Tro mig - ingen kommer slappa


Ingen är cringe, alla får va mä´
Å är de´ med dä´ - BRO


Refräng
Lyssna, testa, skriva, skratta
det är fett kul att rappa (3 ggr)


Lyssna, testa, skriva, skratta
det är fett kul att rappa - YO!


Marija gick sedan igenom hur  man lägger upp en raplåt med vers, refräng och hur man räknar fyra takter för varje rad. Vi lyssnade på låtar av Vanilla Ice och Markoolio och där någonstans kändes det som att vi fick med alla elever på raptåget. Låten vi skrev tillsammans blev ju "fett nice"!I svenskan tränade vi på att läsa och förstå sångtexter i Livet i Bokstavslandets läsebok genom att prova att använda olika läsfixarroller. Eleverna fick turas om att ha olika lässtrategiroller när de läste och samtalade om kapitlet. I varje grupp fanns spågumma, detektiv, konstnär, reporter och cowboy. Efter varje sida bytte eleverna roller. Kul och lärorikt!


I Livet i Bokstavslandets arbetsbok övade eleverna att rimma och skriva egna sångtexter. Upplägget att skriva raptexter har följt cirkelmodellens gång i och med att vi i fas ett byggt upp elevernas bakgrundskunskaper, i fas två studerat texter inom genren för att få förebilder, i fas tre skrivit gemensamt och i fas fyra skrivit på egen hand (i par/grupp). 
Eleverna fick fortsätta skriva raptexter i grupper om två-fyra stycken. Texternas teman fick grupperna bestämma själva och det blev stor variation, allt från maträtter och djur till olika spel och lekar. Bakgrundsmusik kunde väljas från Youtube. Det underlättade att förstå raplåtens uppbyggnad med hjälp av rutor för varje rad att skriva i.
Vartefter grupperna blev klara med sina raplåtar och kände att de hade övat klart till musik spelade vi in låtarna med en app, Cloud QR. Tack vare appen fick vi QR-koder, som sedan kunde klistras in på färgglada affischer tillsammans med raptexter och gruppbilder. Avslutning av vårt raptema blev att treorna fick klä ut sig till rappare och uppträda för varandra i klassrummet. Så roligt och bra det blev!

Under skolans Kunskapsfestival hade vi utställning av vårt raptema och föräldrar kunde titta på våra affischer och även lyssna med hjälp av appen QR Reader till alla coola raplåtar. 

Vi har haft väldigt roligt och det var också avslappnande att hålla på med mellan nationella proven. Många har gjort helt fantastiska låtar. Framtidens rapartister, förutspår fröknarna!
Cringe ska man va´!  Det är fett bra, YO!

Läs mer:

Livet i Bokstavslandets upplägg

Gå med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet.

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Välkommen!

Hälsningar Marika 


söndag 29 april 2018

En massagesaga och andra värdegrundsövningar med språket i fokus


En massagesaga är en bra värdegrundsövning, som samtidigt tränar hörförståelse. I veckan testade vi den massagesaga som finns som temaaktivitet i Livet i Bokstavslandets lärarhandledning (kap 3A) för åk 3. En skön pausaktivitet där den som masserade samtidigt skulle lyssna till sagan jag läste och göra passande rörelser till.

Det var en dag i Livet i Bokstavslandet
då solen lyste varm och skön
och värmde Ami, Bruno, Coco och Dani.
Solens strålar var ljuvliga och kändes sköna.
Plötsligt täcktes himlen av tjocka moln.
Så stora var molnen att solen inte syntes mer.
Det började blåsa. Först lite grann och sedan allt mer.
Ami, Bruno, Coco och Dani sprang in mot Meningsbygget.
Det började regna. Regnet öste ner. 
Det blev blött och stora vattenpölar bildades som barnen hoppade i...

Varför inte låta eleverna skriva egna massagesagor?

Bryngelstorpskolans värdegrundstrappor  
De senaste tre åren har vi på Bryngelstorpskolan arbetat med värdegrundstrappor, som en gemensam del i vårt värdegrundsarbete. Just nu arbetar vi med värdegrundstrappan "Jag bryr mig om andra och hjälper dem när det behövs" och då passade massageövningen bra in som en del i det. Vill du veta mer om vår skolas värdegrundsarbete så kan du klicka på rubriken/länken ovan.


Här nedan följer några flera exempel på värdegrundsövningar och teman jag genomfört de senaste tre åren med klassen. De är sorterade under respektive årskurs, men det går så klart att anpassa till den årskurs man arbetar med.


Åk 1

Vårdat språk 
Om att ha ett vårdat språk och att vara medvetna om hur vi pratar med andra är jätteviktigt. Vi upplever inte att eleverna använder fula ord så ofta, men språket kan ju också uttryckas med kroppen eller hur man pratar till vuxna eller klasskompisar, vilket är något som kan förbättras hos många.

Olika känslor samtalade vi om: arg, ledsen, sur och glad och i vilka situationer man kan uppleva dem. Eleverna fick bara en gång, denna gång, säga vilka fula ord de kan råka säga när de upplevt sådana känslor. Vi skrev ner dem i en spalt och gjorde sedan en ny spalt där vi gav bra exempel på vad man kan säga istället, t.ex. "Sjutton gubbar!", "Ryck mig i fjädern!", "Järnspikar!", "Kackerlacka!" och "Dra mig baklänges!".

Sagotronen
Sagotronen är en magisk fåtölj, där man kan få sitta och läsa upp sin egen saga eller berättelse. Det blir både lite spännande och speciellt att våga läsa när alla kompisar sitter blickstilla och lyssnar på mattan runt omkring. Ett steg i riktning mot att våga uttrycka sin åsikt och stå för den. Här tränar vi också på samarbete, att träna på att lyssna och visa respekt när någon annan har ordet. 


Samarbete kring en instruktion
En rolig samarbetsövning blev det att följa en instruktion och göra en älg tillsammans, även om några tyckte övningen var i kittligaste laget! 

Åk 2

Läsårets ämnesintegrerade tema i åk 2 handlade om vår jord där vi lever tillsammans. Skapande arbete och lek har varit väsentliga delar i lärandet för att ge eleverna nya persepektiv på omvärlden och större förståelse för olika sätt att leva. (Länk i rubriken ovan.)En springsaga om familjen Olsson, som skulle gå på cirkus fick eleverna testa. Alla elever delades in i familjer och fick olika roller. När deras namn nämndes i sagan fick de springa en sväng för att sedan komma tillbaka. Kul med rörelse, saga och lek på samma gång! Inspirerade en del elever att fortsätta med leken även på rasten. (Länk till vårt ämnesövergripande cirkustema i rubriken ovan.)

Springsaga från lektion.se

Berättelser från olika delar av världen
Berättelser använder vi på många olika sätt. Något som förhoppningsvis ska tillföra något i elevernas världsbild som inte fanns där tidigare. De ska få möjligheter att reflektera över sin egen värld och sin kunskap om denna värld. När vi läste boken Hassan och hans färger, som handlar om en pojke som flyttat från Somalia, blev många elever väldigt berörda. Sedan lyssnade vi till en låt, Atouna el toufoule, som en elev sjöng på vår cirkusföreställning. Jag översatte delar av låttexten. Känslor väcktes och empatin visade sig tydligt. Även om man skulle vilja skydda barnen från allt jobbigt, så är det viktigt att öka förståelsen för olikheter.

Länk till fler boktips från Läslyftet

Argumentera för eller emot mössa eller keps på lektionstid
Det här med att få ha mössa/keps var verkligen en elevnära fråga, som engagerade många. Eleverna uttryckte sina åsikter för och emot och gav synpunkter på varför man ska få ha keps/mössa eller inte.Koalametoden
Koalor är coola och bråkar inte. Vi har dramatiserat och visat upp för varandra hur det kan gå till när man använder koalametoden (Sluta, Strunta, Gå). Eleverna har fått berätta hur det har gått och fått diplom eftersom de klarat att använda Koalametoden eller för att de helt och hållet har undvikit bråk.
Vad behöver finnas i äkta vänskap? Eleverna fick samarbeta i grupper och skriva ner det som de tyckte var viktigt. Gå igenom hur man skriver ett recept (en instruerande text). Grupperna skriver sedan egna recept. Det kan bli fina affischer som sätts upp i skolan. (Länk i rubriken ovan.)Åk 3


Berätta utifrån en bild
Första skoldagen pratade vi om vad eleverna lärt sig eller hur de använt sina kunskaper under sommaren. Utifrån bilder, som jag hade spritt ut på mattan, var det lättare för eleverna att komma på saker. Alla som ville fick berätta något om varför de valt sin bild och vad de kom att tänka på från sitt sommarlov. Några hade pratat olika språk, andra hade tagit hand om djur, utövat någon sport, plockat blommor, köpt glass, skapat fina armband m.m. 
Klassens regler
Förväntningar på varandra, på mig och på oss pratade vi om redan i ett inledande skede. I tavlan nedan kan ni se vilka ord vi utgick ifrån och eleverna gav många fina exempel på hur man praktiskt kan göra i olika situationer när vi t.ex. delar med oss, bryr oss om andra och gör vårt bästa. Vi använde oss av EPA-modellen (Enskilt, Par, Alla). Eleverna fick först tänka enskilt i några minuter och skriva förslag på olika rastaktiviteter i tankekartor. Efter det fick de samtala i par en stund. Sedan samtalade vi alla tillsammans och samlade våra förslag i en gemensam tankekarta, Popplet, på vår smartboard. Vi fortsatte med att använda förslagen från tavlan och leka Ja-nej-leken som gick ut på att eleverna i par fick dramatisera att de skulle gå ut på rast och fråga en kompis om hen ville göra någon rastaktivitetet.

Ja-nej-leken
Dela in eleverna i par. Berätta att den ena ska hitta på roliga saker och fråga om de ska göra det, men kompisen ska svara "nej" och på något sätt visa med sitt kroppsspråk, t.ex. visa en sur min eller skaka på huvudet. Ändra efter en stund lekens regler och kompisen ska nu svara "ja" varje gång. Exempel på frågor: Ska vi gå och gunga? Ska vi äta frukt? Vill du hänga med och spela fotboll? Ska vi leka kus? 

Efter leken samtalade vi om hur det känns när någon svarar nej eller ja på ens förslag. En elev kom med tanken att det kan vara både smart och trevligt att våga testa kompisens förslag innan man direkt svarar nej.
Värdegrundskalendern
Värdegrundskalendern arbetade vi med i december när eleverna varje dag fick ett värdegrundsuppdrag. Vill du testa i helskärm finns länk ovan.

Bild från pixabay.com

Tema flytt och flykt
Inom ämnena svenska och SO arbetade vi kring ett ämnesövergripande tema om flytt och flykt där det språkutvecklande arbetssättet vävdes in. Inom temat läste och skrev vi beskrivande och berättande texter där vi tränade på texternas uppbyggnad med hjälp av cirkelmodellen. I Livet i Bokstavslandets läsebok, arbetsbok och lärarhandledning finns många fina utgångspunkter och ideér till att jobba vidare med värdegrunden. (Länk till temat ovan.)


En trevlig uppgift, som jag använt mig av i många klasser är Min egen tidslinje. Eleven kan med förälders hjälp skriva in några viktiga händelser från sitt liv och klistra in ett par foton. I övningen ingår också att göra en kort muntlig presentation av sin tidslinje. En utvecklad variant av Min egen tidslinje finns på Lektionsbanken. Här kan eleven välja att skriva om en vecka, en månad, ett år eller en längre period av sitt liv. (Länkar ovan.)
Vi samtalade kring begreppet religionsfrihet och att alla har rätt att tro på vad de vill. Många förslag kom upp om vad man kan tro på, t.ex. Big Bang, fotboll, smurfar, änglar, tomten, rymden, spöken, älvor m.m. Någon uttryckte att man inte måste tro på något speciellt. Fast det är bra om man tror på sig själv, kontrade en annan. (Länk i rubriken ovan.)Värdegrundsfilmer
Är du nyfiken på att hälsa på i mitt klassrum, så kan du kika på de nya filmerna i Discovery Education Espresso. Där finns fyra filmer där mina elever och jag medverkar. Perfekt som utgångspunkt för reflektion och diskussion tillsammans i klassen. 


Föreläsning om värdegrundstrappor
Om du vill veta mer om hur vi arbetar med värdegrund på Bryngelstorpskolan är du välkommen att höra av dig genom att skicka ett mail till mig (marika.nylund.ek@nykoping.se).  Min kollega Anna Falk och jag erbjuder föreläsningar med inslag av små workshops för dig och dina kollegor. Där kan även ingå språkutvecklande arbetssätt och genrepedagogik. 

Läs mer:

Föreläsning om språkutvecklande arbetssätt och genrepedagogik

Livet i Bokstavslandets upplägg

Gå med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet.

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Välkommen!

Hälsningar Marika 

söndag 22 april 2018

Livet i Bokstavslandets upplägg


Livet i Bokstavslandet är ett grundläromedel för åk F-3 i svenska, som sträcker sig över ett väldigt brett område. Eleverna får arbeta med både läsning, läsförståelse, stavning, språklära och skrivande av olika texttyper.

I läseböckerna för åk 1-3 har Ulf Stark skrivit fristående berättelser om Ami, Bruno, Coco och Dani, figurerna vi känner igen från UR:s TV-program. Läseböckerna innehåller olika typer av texter: berättande, beskrivande, förklarande, instruerande, poetiska och argumenterande. För förskoleklass kommer till höstterminen 2018 en högläsningsbok skriven av Claes Nero, även den med både en berättande del och korta faktatexter (beskrivande och förklarande). Allt utgår såklart från moderns läs- och skrivforskning och Lgr11.Till åk 2:s och åk 3:s arbetsböcker och lärarhandledningar har Marie Trapp och jag varit med och utformat upplägget. Vi är så glada att vi fick med allt det som står oss mest varmt om hjärtat inom läs- och skrivundervisning, dvs. samtal om text, läsförståelseövningar och skrivande av olika texttyper enligt cirkelmodellens upplägg. Dessutom innehåller lärarhandledningen många gruppstärkande värdegrundsövningar och viktiga språk- och temaaktiviteter, som passar ihop med det läsebokens kapitel tar upp.

För att få en överblick hur man kan jobba med läromedlet ger jag här ett exempel som sträcker sig över ca fyra veckors tid. Läseböckerna har 8 kapitel, där varje kapitel är indelat i en A- och en B-del.


Vecka 1: A-texten, berättande text, läsförståelse

Tisdag: Strukturerat textsamtal med hjälp av läsfixarna kring kapitel A, en berättande text om Ami, Bruno Coco och Dani. Eleverna får kapitlet i läsläxa till tisdagen efter.

Torsdag: Parläsning av läsebokens A-kapitel. Eleverna fortsätter sedan att arbeta parvis med läsförståelseövningar i arbetsboken.


Vecka 2: Ordväggen, stavning, språklära

Måndag: Ordväggens tio ord introduceras. Stavningsläxa delas ut och samma ord tränar vi även på i skolan. Vi tittar på UR:s teveserie Livet i Bokstavslandet. Det finns ett avsnitt till varje kapitel. Eleverna arbetar i arbetsboken med språklära och stavning.

Tisdag: Läsläxan i A-kapitlet följs upp.

Torsdag: Stavningskoll. Eleverna visar att de kan stava ordväggens ord och skriva med läslig handstil.


Vecka 3: B-texten, bygga upp kunskap om texttypen, läsförståelse

Tisdag: Strukturerat textsamtal med hjälp av läsfixarna kring B-kapitlet, som tar upp en viss texttyp. Vi samtalar och tittar närmare på hur texttypen är strukturerad.

Torsdag: Parläsning av läsebokens B-kapitel. Eleverna fortsätter sedan att arbeta parvis med läsförståelseövningar om texten i arbetsboken. En skrivläxa skickas hem där eleverna får hitta på meningar där ordväggens ord finns med.


Vecka 4: Lära mer om texttypen, gemensamt och eget skrivande

Måndag: Gemensamt skrivande i två steg:
 1. Genomgång kring hur man planerar sin text vartefter eleverna planerar själva. 
 2. Vi skriver gemensamt och sedan skriver eleverna själva.
Dessa två övningar kan ibland behöva göras under två olika lektionspass. Eleverna använder sig av en checklista för att kolla att de fått med allt i sin text.

Tisdag: Läsläxan i B-kapitlet följs upp. Jag lyssnar när eleverna läser i grupper.

Torsdag: Skrivläxan följs upp.
Eleverna får parvis läsa upp sina skrivna texter för varandra och ge enkla konkreta två stjärnor och en önskan kring vad som är bra och vad som kan bli bättre. Eleverna gör ändringar i sina texter.

Vecka 5: 

Måndag: Jag samlar eleverna i mindre grupper och de får läsa upp sina skrivna texter för varandra. Jag ger här eleverna både skriftlig och muntlig respons, för att återkopplingen ska nå fram.

Vi fyller i "Du kan", en checklista längst bak i arbetsboken. Det finns även en massa användbara kopieringsunderlag till varje kapitel, exempelvis kartläggning efter vartannat kapitel.


Premiär för de första lärarwebbarna för Livet i Bokstavslandet.

Till varje moment i läseboken och arbetsboken finns Digital intro där man kan ha genomgångar på interaktiv skrivtavla. Det nya samlingsnamnet för onlineböcker och Digital intro är Lärarwebben.
Här finns allt man behöver för att guida eleverna till det de ska jobba med i Livet i Bokstavslandet.

Lärarwebb till åk 2 och 3 kan testas utan kostnad under hela våren! Lärarwebben innehåller Lärarhandledningen, Digitala introduktionen för gemensamma genomgångar samt uppslag ur Läseböckerna (Röd och Grön) och Arbetsboken. Läs mer via länk:

Livet i Bokstavslandets Lärarwebb

Efter arbetet kan man också följa upp innehållet med en gratis Webbapp.


Länktips: 

Cirkelmodellen i berättelseskrivande, åk 2

Checklista och kartläggning i Livet i Bokstavslandet

Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. Välkommen!

torsdag 29 mars 2018

Nyheter från Livet i Bokstavslandet!


Glad Påsk! Just nu pågår en tävling via mitt instagramkonto @lasoskrivundervisning där du kan vinna en arbetsbok från Livet i Bokstavslandet. Tävlingen pågår till och med onsdag den 4 april.

Premiär för de första lärarwebbarna för Livet i Bokstavslandet.

Allt du behöver för att guida dina elever till det de ska jobba med i Livet i Bokstavslandet finns i de nya lärarwebbarna. Och bäst av allt, du kan testa Lärarwebb till åk 2 och 3 utan kostnad under hela våren! Lärarwebben innehåller Lärarhandledningen, Digitala introduktionen för gemensamma genomgångar samt uppslag ur Läseböckerna (Röd och Grön) och Arbetsboken. Läs mer via länk:

Livet i Bokstavslandets Lärarwebb

Ny högläsningsbok finns att beställa i vår.
Jättefint är omslaget illustrerad av Micaela Favilla till nya högläsningsboken Livet i Bokstavslandet. Berättelsen är skriven av Claes Nero och riktar sig till förskoleklass, men jag tänker att det är mysigt att läsa även för äldre elever, som gillar Bokstavslandet. Boken finns att beställa i vår och levereras i mitten av augusti.

Nationella prov pågår i åk 3.
I min trea pågår just nu de nationella proven. De är både roliga, utmanande och spännande att genomföra. Att ha förmågan, tålamodet och uthålligheten att läsa om, gå tillbaka i texten och kolla en gång till kräver hög läskompetens. I skrivandet av berättande och beskrivande texter ska eleverna visa att de lärt sig hur de olika texttyperna byggs upp, hur meningar skrivs och hur man stavar vanliga ord. Dessutom testas elevernas läs- och talförmåga enskilt och i grupp. 


Här är några exempel på hur vi genom Livet i Bokstavslandet arbetat mot målen i åk 3:
 • UR:s program Livet i Bokstavslandet har inspirerat till vidare arbete i läseboken och arbetsboken. 
 • Eleverna har fått diskutera och interagera kring Livet i Bokstavslandets texter. Ulf Starks underfundiga och humoristiska berättelser i A-delen av varje kapitel har väckt läslust och engagemang. I de strukturerade samtalen har vi använt oss av lässtrategierna före, under och efter läsningen.
 • Elevaktiviteten har varit hög när vi exempelvis använt oss av bildsekvensövningar och hjälpts åt att sammanfatta en berättelse. I det digitala introt har vi övat gemensamt på språklära och olika läs- och skrivstrategier. Eleverna har parläst och samarbetat kring övningar i arbetsboken eller i skrivandet av texter.
 • Genom Livet i Bokstavslandets material och genrepedagogikens cirkelmodell har eleverna fått rikligt med exempel, mallar och strategier för att läsa och skriva olika texttyper. 
 • Läsande och skrivande har integrerats tack vare att vi först läst den aktuella texttypen i B-delen av varje kapitel. Vi har uppmärksammat textens specifika ordförråd och lärt oss använda orden i de övningar vi gjort genom cirkelmodellens fyra faser där eleverna slutligen skrivit egna texter.

Läs mer:Livet i Bokstavslandets språkutvecklande klassrum

Gå med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet.


Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. Gör inlägg med hashtag #livetibokstavslandet så repostar jag!

Välkommen!

Hälsningar Marika 


söndag 4 mars 2018

Förklarande text i Livet i BokstavslandetUnder ett par veckor har vi tränat på att lära oss mer om förklarande text. Samtidigt har eleverna fått repetera ett tema om rymden, som de arbetade med i No för ett år sedan.

Under den gemensamma läsningen i Livet i Bokstavslandets läsebok, kapitel 5B, Hur kom universum till? fick eleverna använda sig av miniwhiteboards för att skriva frågor om texten. Att ställa frågor är ett bra tillvägagångssätt för att öka förståelsen. 

När jag frågade eleverna om vilka frågeord det finns räckte många elever upp handen. Frågeorden Var? När? Varifrån? Vart? Hur? Varför? Vilka? Vilken? Vilket? Vem? Vad? skrevs upp på tavlan. 

Ett stycke i taget höglästes och varje gång jag stannade upp fick eleverna skriva var sin fråga om innehållet. Det behövde inte vara något de undrade över utan kunde också vara en fråga, som gick att hitta svar på i texten.

Efter högläsningen fick eleverna parvis ställa de frågor de skrivit till varandra och även försöka besvara dem. Några frågor var lite kluriga och dessa redde vi ut gemensamt i klassen. 


Eleverna arbetade sedan vidare med läsförståelseövningar i den tillhörande arbetsboken där de bl.a. fick sammanfatta hur universum uppstod, fylla i ett korsord och ordna ord rätt i meningar. Till följande lektion hade jag gjort i ordning frågor, som påminde om ett nationellt prov, med fyra olika svarsalternativ. Eleverna fick läsa sidan 67 i Livet i Bokstavslandets läsebok, som handlade om hur stjärnfall uppstår och förklarade begrepp såsom meteor, meteorit och atmosfär

Först fick eleverna testa att göra uppgifterna enskilt och sedan gick vi igenom texten och svaren gemensamt. Vi pratade om att det är bra att vara noggrann och att gå tillbaka och läsa texten igen om man är osäker på en fråga. Finns inte exakt rätt svar väljer man det som passar bäst.

De som är intresserade av att testa läsförståelseövningen kan ladda ner den genom att klicka nedan:

Läsförståelseövning Livet i BokstavslandetVi tränade också på att skriva en förklarande text med hjälp av givna nyckelord i arbetsboken. Den förklarande texten har till syfte att förklara hur något fungerar och varför något händer. Hur uppstår stjärnfall? och Varför blinkar stjärnor? löd rubrikerna till de två förklarande texter vi fortsatte med. Som vanligt använde vi oss av cirkelmodellens upplägg med gemensamt skrivande först.

Livet i Bokstavslandets arbetsbok.

Den sista lektionen innehöll ytterligare en utmaning. Övningen gick ut på att eleverna själva fick välja ut nyckelord ur en text och sedan skriva en egen förklarande text med hjälp av dessa nyckelord. Eleverna fick välja mellan fyra olika rubriker:

 • Varför finns det liv på jorden?
 • Varför blir det dag och natt?
 • Hur kan det se ut som att månen lyser? 
 • Hur stora är stjärnorna?

Eftersom det kan vara lite svårt att plocka ut nyckelord visade jag hur man kan göra med en av texterna som exempel. De elever som ville fick använda sig av dessa nyckelord när de skulle skriva på egen hand, men många ville nu testa själva. Efter det inledande arbetet med bearbetning av den förklarande texten på olika sätt blev steget inte så stort till att genomföra uppgiften individuellt.

Att ge tydlighet och stöttning till de som behöver är oerhört viktigt i skrivarbetet, men känslan när eleverna sedan väljer att "stå på egna ben" är obeskrivligt härlig, både för eleverna och mig som lärare.
Vill man testa läseboken digital, så kan man beställa gratis utvärderingsabonnemang genom nedanstående länkar. Röd är den svårare nivån på texten.

Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 3 nivå röd Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang 

Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 3 nivå grön Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemangLäs mer:

Föreläsning om språkutvecklande arbetssätt och genrepedagogik

Livet i Bokstavslandets språkutvecklande klassrum

Lässtrategier före, under och efter läsningen i Livet i Bokstavslandet


Gå med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet.


Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. Gör inlägg med hashtag #livetibokstavslandet så repostar jag!

Välkommen!

Hälsningar Marika 

måndag 26 februari 2018

Övning inför de nationella proven i åk 3

Till dagens lektion hade jag gjort i ordning frågor, som påminner om ett nationellt prov i läsförståelse, med fyra olika svarsalternativ. Eleverna fick läsa sidan 67 i Livet i Bokstavslandets läsebok och svara på frågorna. Först fick eleverna testa enskilt och sedan gick vi igenom texten och svaren gemensamt. Vi pratade om att det är bra att vara noggrann och att gå tillbaka och läsa texten igen om man är osäker på en fråga. Finns inte exakt rätt svar väljer man det som passar bäst.

Vi tränade också på att skriva en förklarande text (faktatext) med hjälp av givna nyckelord. Både läsförståelseövningen och skrivövningen handlade om samma ämne, stjärnfall och blinkande stjärnor. Skrivövningen finns i Livet i Bokstavslandets arbetsbok.

De som har läseboken för åk 3 och är intresserade av att testa läsförståelseövningen kan ladda ner den genom att klicka nedan:

Läsförståelseövning Livet i Bokstavslandet

Vill man testa läseboken digital, så kan man beställa gratis utvärderingsabonnemang genom nedanstående länkar. Röd är den svårare nivån på texten.

Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 3 nivå röd Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang 

Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 3 nivå grön Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang


Läs mer:

Föreläsning om språkutvecklande arbetssätt och genrepedagogik

Tema flytt och flykt i beskrivande och berättande texter

Cirkelmodellen kring beskrivande texter om flytt och flykt

Livet i Bokstavslandets språkutvecklande klassrum

Expert- och hemgrupper i Livet i Bokstavslandet

Femfältare i Livet i Bokstavslandet

Bildsekvensövning med Livet i Bokstavslandet

VÖL-tabell i Livet i Bokstavslandet

Lässtrategier före, under och efter läsningen i Livet i Bokstavslandet


Gå med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet.

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. Gör inlägg med hashtag #livetibokstavslandet så repostar jag!

Välkommen!

Hälsningar Marika 

tisdag 20 februari 2018

Religionstema i åk 3


Under en lång period har vi arbetat med religion under SO-lektionerna.

Målet är att eleverna ska:

 • förstå vad som menas med begreppen religion och religionsfrihet.
 • känna till minst tre religioner.
 • känna till symboler, högtider, berättelser och byggnader för religionsutövning inom kristendom, judendom och islam
 • göra jämförelser och se likheter och skillnader mellan religionerna.
 • delta aktivt i grupparbeten och diskussioner.
 • reflektera kring livsfrågor.
 • koppla det vi samtalar kring till egen erfarenhet och åsikt.

Det jag har haft i åtanke med undervisningen är att hela tiden arbeta språkutvecklande. Vi har exempelvis gått från det muntliga till det skriftliga, samarbetat, diskuterat, skrivit många texter gemensamt, arbetat med stödstrukturer i form av tabeller, stödmallar, grafiska figurer och startmeningar. De nya orden och begreppen har uppmärksammats återkommande i olika texter och filmer. En vinst i temaarbetet är att eleverna samtidigt fått träna på att skriva både beskrivande och berättande texter.

Ni som använder Livet i Boksatvslandets läromedel kommer att känna igen er. Samma upplägg och arbetssätt i mångt och mycket, för att alla elever ska förstå innehållet i undervisningen.

Vi inledde temat med att reflektera kring en VÖL-tabell och skriva ner vad vi vet och önskar veta om religion.

VÖL-tabell
(kopieringsunderlag från Livet i Bokstavslandets
lärarhandledning åk 2 och åk 3)

Vi fyllde sedan i en femfältare. Det blev lite småfnissigt i klassen när vi fick översättningen troslära när vi googlade på ordet religion. Här fick vi tillfälle att prata om vad tro och lära är och i ett sammansatt ord blir det troslära. Eleverna tog upp att man kan komma att tänka på läran om trosor eller staden Trosa i det sammanhanget. Sedan fnissade vi lite till.

Femfältare
(från Livet i Bokstavslandet)

Eleverna delades in i grupper och varje grupp fick ett kuvert med bilder, som skulle sorteras. På bilderna fanns det olika symboler, byggnader, böcker och "gubbar" (religiösa ledare). Utifrån ledtrådar i bilderna och diskussioner i grupperna sorterade eleverna bilderna i tre olika rader. Vi läste också en faktatext om de tre världsreligionerna och sammanfattade gemensamt vad vi lärt oss i den sista kolumnen i vår VÖL-tabell.
Vi pratade vidare om begreppet religionsfrihet och att alla har rätt att tro på vad de vill. Många förslag kom upp om vad man kan tro på, t.ex. Big Bang, fotboll, smurfar, änglar, tomten, rymden, spöken, älvor m.m. Någon uttryckte att man inte måste tro på något speciellt. Fast det är bra om man tror på sig själv, kontrade en annan. Än en gång en lektion med både skratt och allvar!
Berättelsen om Abraham och Sara från Barnens Bibel höglästes och sedan fick eleverna ordna bilder till berättelsen i rätt ordning och hjälpas åt att återberätta muntligt. Till slut skrev eleverna egna sammanfattningar av berättelsen med bilderna som stöd.

Vi pratade om att judarna också läser Gamla Testamentet i Bibeln medan muslimerna läser Koranen. Jag hade möjlighet att visa upp båda böckerna och uppmärksammade att det också i Koranen går att läsa om Abraham.

I Abrahams släktträd såg vi att de tre religionerna kristendom, judendom och islam alla härstammar från Abraham och därför kallas för de abrahamitiska religionerna.

fondi.se

Vi fortsatte religionstemat med att gå djupare in på varje religion. I Boken om SO 1-3 läste vi faktatexter, som vi sedan plockade viktiga nyckelord ur. Jag hade gjort i ordning en tabell där eleverna enkelt kunde avläsa vilka slags nyckelord, som skulle med. Slutligen skrev vi egna beskrivande texter/faktatexter utan att titta i boken. Till en början skrev vi mycket gemensamt, men mot slutet, när vi hade läst om den andra och tredje religionen, ville fler och fler skriva på egen hand. Startmeningar fanns till de elever som behövde det.

Det finns mycket som är bra med Boken om SO 1-3, men extra glad blev jag över att utdragen ur både Bibeln och Koranen är skrivna mera lättförståeligt för barn.
Återigen gjorde vi jämförelser mellan kristendom, judendom och islam. Eleverna upptäckte nu flera likheter och skillnader när de fyllde i en stödmall där alla tre religionerna fanns med. De som ville kunde ta hjälp av tabellerna de använt först och samarbeta i par.
Stödmallen har jag skapat med inspiration från Cecilia Sundh där hon i sitt blogginlägg Stötta tankarna skriver om hur viktigt det är att hjälpa eleverna att sortera och strukturera tankar och information.
Vid genomgången efteråt fyllde jag i elevernas jämförelser mellan religionerna i ett Venn-diagram med tre cirklar på tavlan. Det blev bra diskussioner om vad som faktiskt var olikheter eller likheter och eleverna hade möjlighet att stå för sin åsikt om t.ex. stjärnan är gemensam för alla religioner eller inte.Avslutningsvis fick eleverna göra en självskattning av sina kunskaper i en matris. Utifrån den kunde jag utläsa vad eleverna kände sig mer eller mindre säkra på.

Om det är någon som vill använda något av mitt material, så går det självklart bra. Länkar till bl.a. min Dropbox finns nedan.


Bilder till sorteringsövningen

En läsande klass: åk 3 Religioner i Sverige

LPP Världsreligioner åk 3

Tabell för en religion

Tabell för tre religioner

Matris

Testa Discovery Education Espresso gratis i två veckor

Testa Boken om SO 1-3


Läs mer:

Kooperativ fyrfältare

Föreläsning om språkutvecklande arbetssätt och genrepedagogik

Tema flytt och flykt i beskrivande och berättande texter

Livet i Bokstavslandets språkutvecklande klassrum

Gå med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet.

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. Gör inlägg med hashtag #livetibokstavslandet så repostar jag!

Välkommen!

Hälsningar Marika