onsdag 17 oktober 2018

Övningar inför FN-dagen

Poetiska miljöbeskrivningar 

En övning som passar fint inför FN-dagen. Kanske kan göras i faddergrupper mellan olika åldrar på skolan?

Eleverna ökar sin förståelse för hur barn har det i andra delar av världen. De får träna på att beskriva en bild och föreställa sig hur det känns att bo där. De får också träna på att samarbeta och säga sin åsikt.

Förbered med att ta fram bildspel Sovrum i världen, lugn bakgrundsmusik, utskrifter av bilder på de olika sovrummen, papper och pennor. 1. Visa bildspelet Sovrum i världen, som handlar om barns sovrum i olika delar av världen.
  Ha gärna någon fin bakgrundsmusik till. 
 2. Eleverna får sedan välja ett rum att beskriva med hjälp av startmeningar och bilder på tavlan.
  Jag såg...
  Jag hörde...
  Jag kände lukten av...
  Det var...
 3. När eleverna skrivit klart får de läsa upp sin beskrivning för en kompis, som sedan får gissa vilken bild texten handlar om. 
 4. Efteråt får de rita egna bilder till sina texter och samtala om vilka känslor och tankar som dykt upp under arbetet. 

Elevexempel på olika poetiska miljöbeskrivningar:

Jag såg stängsel som väggar och jord, grus som golv.
Jag hörde barn som skrek och vinden av sandstormar som flög förbi.
Jag kände lukten av mögel.
Det var varmt och rysligt. 

Jag såg väggar gjorda av jord och sten och smutsiga saker.
Jag hörde hus som rasade och bomber som smällde.
Jag kände lukten av ruttet trä, blöt jord, rök och eld.
Det var läskigt och kryp kröp runt. 

Jag såg hård mark, hårda väggar. 
Jag hörde bomberna och jag kunde inte skydda mig.
Jag kände lukten av eld. 
Det var inte skön mark, ingen madrass, ingen kudde, inget täcke.Värdegrundsfilmer
Är du nyfiken på att hälsa på i mitt klassrum, så kan du kika på de nya filmerna i Discovery Education Espresso. Där finns fyra filmer där mina elever och jag medverkar. Perfekt som utgångspunkt för reflektion och diskussion kring barnkonventionen tillsammans i klassen. 


Lgr 11:

Samhällsorienterande ämnen för årskurs 1-3
• Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
• Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.
Samhällsorienterande ämnen för årskurs 4-6
• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
• Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.

Läs mer:Gå med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet.

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Välkommen!

Hälsningar Marika 

torsdag 20 september 2018

Information om läsläxan - igen!

Så viktigt att man får med föräldrarna på tåget från början och att de ser sin egen del i barnets läsutveckling. Här är några informationspunkter vad gäller läsläxan, som jag tycker är jätteviktiga.

 • Ordna så att ert barn har en skolväska till skolan varje dag. Då jag ska be ettorna lägga ner sin läsebok i skolväskan blir det väldigt svårt för några och läxan glöms ofta på kapprumshyllan i slutet av dagen. 
 • Visa intresse för ert barns läxa och träna vid minst tre tillfällen, men gärna mer, på läsläxan. 
 • Fyll i medföljande läsprotokoll, som följer med i en plastficka. 
 • Läsebok, läsprotokoll och plastficka ska med till skolan igen.
 • Läs månadsbrevet, så ni vet vad som ska packas ner till nästa dag. Visa hur ni gör och lär era barn att själva titta och läsa i månadsbrevet. Packa väskan kvällen innan. 
Här nedan är en bild som förklarar hur ni ska fylla i läsprotokollet. Du som lyssnat fyller i de datum då ni tränat och skriver en kommentar om hur det gått. Jag fyller sedan i rutan "Läst i skolan" när boken tas tillbaka. 
Här nedan kommer lite förslag på hur man kan träna hemma.


Sidan 14-15: Träna på alfabetets bokstäver längst upp på sidan. Träna hur de låter när man läser.

Sidan 14: Titta tillsammans på den stora bilden.
 • Leta ord med bokstavsljuden B eller O. Kommer B eller O först, mitten eller sist? 
 • De som vill ha en utmaning kan samla så många ord de kan med Bb eller Oo i bilden. Ni föräldrar kan hjälpa till att skriva eller om barnet vill skriva själv.
Sidan 15: Ordväggen. Dessa ord får barnen bekanta sig med och träna på att känna igen. Vilka av orden har b eller o först, mitten eller sist? Träna på att rimma på orden.

Sidan 15 i grön bok: Träna på att ljuda ihop till ord. Sätt fingret under första bokstaven i ordet och ljuda samtidigt som man följer bågen med fingret till nästa bokstav. Bågarnas syfte är alltså att hålla ut på ljuden. 

Sidan 16 - 19: Barnen läser texten högt för er och ni hjälper till så deras lilla pekfinger följer med i texten. Hjälp till där det behövs och uppmuntra mycket.

Till läseboken finns det också en kostnasfri webbapp där man kan lyssna på texten och även träna på ord och läsförståelse. Klicka här: Webbapp och välj kapitel 3, Det kommer blod.

Ni får självklart fråga om det är något! Maila gärna.

Gör läxläsningen till en mysig stund tillsammans. Lycka till!

Hälsningar Marika

Läs mer

Läsläxa i läseboken Livet i Bokstavslandet

Läsläxor och upplägg med Livet i Bokstavslandet

Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet.

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer.

Just nu ansvarar jag också för instagramkontot @jobbainykoping där du kan få följa mig i min jobbvardag.

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum.


torsdag 13 september 2018

Läsning på olika sätt i Bokstavslandet

Läsning med en mindre grupp ettor är så mysigt i soffvrån! När läsläxan följs upp lyssnar jag till en grupp i taget medan övriga jobbar i klassrummet. Just nu tränas det på att forma och ljuda bokstaven Bb. Däremellan hoppar och dansar vi loss till cool musik, för om vi rör på oss mellan varven lär vi oss mer!

Mysigt i soffvrån

Bokstaven Bb


Lärarwebben

Tisdagsmorgnar är väldigt bra då jag gnuggar lite extra med en mindre grupp i taget. Vi laborerar med bokstäver och ord, ofta med hjälp av Lärarwebben från Livet i Bokstavslandet. När vi gjorde denna övning (se ovan) hände något magiskt! Alla ljudade högt ordet M-E-L-O-N samtidigt som jag fyllde i rutorna på tavlan. Det blev som en vacker kör av barnröster som ljudade. Extra roligt när jag sa: "Oj vad duktiga ni är! Ni läser, märker ni det?" Vilken aha-upplevelse och så stolta ettorna blev.

Vi fortsätter också att träna på att känna igen ordbilder. Denna vecka skickas en bläddra hem igen där ettorna får träna på att läsa upp den för alla de träffar. Upprepad läsning är viktig och att föräldrar visar intresse och ger massa beröm. En liten utmaningsläxa, för de som vill, är att skapa en egen bläddra hemma. De kan skriva namn de känner igen på raderna på framsidan. Ordbilden har står redan med, så det gäller att skapa en mening som passar med har. Sedan får de klippa längs de streckade linjerna och slutligen rita, klistra in en bild eller skriva något, som man kan läsa när man öppnar de olika luckorna. Man får, om man vill, också klippa ut och klistra in något av ordväggens ord, som följer med i läxan. En mening kan t.e.x bli Marika har blodpudding.


Ser fram emot att lyssna till alla barns läsning i nästa vecka!

Ha en fin helg!

Hälsningar Marika

Läs mer
Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet.

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer.

Just nu ansvarar jag också för instagramkontot @jobbainykoping där du kan få följa mig i min jobbvardag.

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum.

söndag 9 september 2018

Läsläxor och upplägg i åk 1 med Livet i Bokstavslandet

Ordbilder
Den första läsläxan som ettorna fick ta hem var en bläddra, som de varit med och skapat själva. Innan dess hade vi tränat på ordbilder med hjälp av Lärarwebbens och arbetsbokens övningar och lärarhandledningens tips på lekar. De elever som ville ha lite mer att träna på fick också ett kopieringsunderlag med Ordväggen från den röda läseboken med mer text.

Bläddra:


Ordväggen
Ordbildslek
Exempel på en lek vi lekte var kring ordbilden en där jag delade ut ordbilden till var och en av eleverna. Jag berättade att det finns många en-ord och ett-ord. En i taget fick eleverna gå med sin lapp till ett föremål i klassrummet, som var ett en-ord, och vi hjälptes åt att fästa lappen på föremålet, t.ex. på dörren. Jag skrev sedan upp alla orden synligt för eleverna: en penna, en bänk, en tavla, en bok, en karta osv. Tipset är hämtat ur den nyreviderade lärarhandledningen för Livet i Bokstavslandet.

Läseboken
Veckan som följde var det dags att få hem läseboken i läsläxa. Jag gick efter de tips jag fått från lärare som ettorna haft i förskoleklass om vilken bok som skulle passa dem, men för en del elever hade läsningen hunnit utvecklas under sommaren och de fick antingen ta hem båda böckerna för att känna efter eller läsa i den svårare. På bilden nedan kan ni se vilken skillnad det är i textmassa i grön respektive röd bok.

Läxgenomgång
I skolan högläste jag texten för eleverna en gång och vi samtalade lite om den. Alla fick då höra läseboken med mera text. Sedan delade jag upp eleverna och gick igenom texten med en mindre grupp i taget. Vi tränade på att läsa tillsammans och hela tiden följa med pekfingret under orden vi läste. Många av ordbilderna kände eleverna redan igen från sin första läxa.

Orsaken till att jag inte skickade hem läseboken med bilden att samla ord med L och E var att vi bara hade gått igenom bokstaven L första veckan. Därför tyckte jag jag att det var bättre att eleverna fick sex sidor sedan när båda bokstäverna gåtts igenom. Det är ju dessutom bra att ordväggen också finns som kopieringsunderlag och att eleverna hinner skapa t.ex. egna bläddror eller böcker att ta hem och träna på först. Till en början kommer jag börja så att det är ordbilder i läxa ena veckan och läseboken den andra veckan, men jag kommer kanske ändra upplägget efter ett tag och komplettera med småböcker som t.ex. Stjärnsvenska.

Här nedan är ett inlägg med information, som jag gått ut med till vårdnadshavare, där jag gett exempel på hur man kan träna hemma:


Veckoupplägg i åk 1
Måndag: Bokstavsgenomgång, arbetsschema, Livet i Bokstavslandet film från UR (varannan vecka).
Tisdag: Laborationer med ordbilder och bokstäver. Ljudningsövningar.
             De elever som knäckt koden får arbeta i extraböcker, t.ex. Ärtan och Piff.
Onsdag: Min kollega arbetar i klassen med ett svenskt djur i NO:n, som börjar på aktuell bokstav.
Torsdag: Läsläxan följs upp. Eleverna arbetar vidare med olika bokstavspyssel. Textsamtal kring nytt kapitel i läseboken (varannan vecka).
Fredag: Arbete i arbetsboken. Jag går igenom ny läsläxa med en mindre grupp i taget.

Under veckan läser vi också andra bilderböcker och skriver gemensamma texter där ordbilder finns med.

Månadsupplägg augusti-september i åk 1
Vecka 35: Bokstaven Ll, ettorna får ordbilder i läxa
Vecka 36: Bokstaven Ee, ettorna får läseboken i läxa
Vecka 37: Bokstaven Bb, ettorna får ordbilder i läxa
Vecka 38: Bokstaven Oo, ettorna får läseboken i läxa
Vecka 39: Repetitionsvecka

Terminsplanering
Jag försöker följa terminsplaneringen, som finns i lärarhandledningen. Tycker det är toppen att få en fin överblick över läsåret.

Livet i Bokstavslandets lärarhandledning åk 1

Läs mer
Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet.

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer.

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum.

Tål att upprepas, detta är en fantastiskt bra film! Den är toppenbra att visa även för föräldrar, då den handlar om hur viktig högläsningen är.

torsdag 6 september 2018

Läsläxa i läseboken Livet i Bokstavslandet

Mina ettor får 5-6 dagar på sig att träna läsläxan hemma. Här nedan har jag beskrivit hur vi tränat på texten i skolan och även gett lite tips på hur föräldrarna kan hjälpa till med läxan. 

Försök hitta en kort stund (ca 10-15 min) varje dag när ni tränar på läxan. Jag brukar säga att man ska träna minst tre gånger hemma, men gärna mer!

I skolan har jag högläst texten för eleverna en gång och vi har samtalat lite om den. Alla har då fått höra läseboken med mera text. Sedan har jag delat upp eleverna och gått igenom texten med en mindre grupp i taget. Vi har tränat på att läsa tillsammans och hela tiden följa med pekfingret under orden vi läser. Många av ordbilderna känner eleverna redan igen. Dessutom finns det bilder till hjälp bredvid en del av orden.

Här nedan kommer lite förslag på hur man kan träna hemma.Sidan 8-9: Träna på alfabetets bokstäver längst upp på sidan. Träna hur de låter när man läser.

Sidan 8: Titta tillsammans på den stora bilden.

 • Leta ord med bokstavsljuden L eller E. Kommer L eller E först, mitten eller sist? T.ex. i lampa kommer L först.
 • De som vill ha en utmaning kan samla så många ord de kan med Ll eller Ee i bilden. Ni föräldrar kan hjälpa till att skriva eller om barnet vill skriva själv.
Sidan 9: Ordväggen. Dessa ord får barnen bekanta sig med och träna på att känna igen. Vilka av orden har L eller E först, mitten eller sist? Träna på att rimma på orden, t.ex. loppa - hoppa. 

Sidan 9 i grön bok: Titta på hur bokstavsljuden L och E kan ljudas ihop till ord. Sätt fingret under l i ordet och ljuda samtidigt som man följer bågen med fingret till e, då ljudas e. Bågarnas syfte är alltså att hålla ut på ljuden. Ordbilderna en, ser och leker har vi redan tränat på olika sätt i skolan. Det underlättar att barnen känner igen ordbilderna när texten ska läsas.

Sidan 10 - 13: Barnen läser texten högt för er och ni hjälper till så deras lilla pekfinger följer med i texten. Hjälp till där det behövs och uppmuntra mycket. (Jag har redan skojat och förvarnat att föräldrarna kommer nästan svimma för att deras barn är så duktiga!)

Till läseboken finns det också en kostnasfri webbapp där man kan lyssna på texten och även träna på ord och läsförståelse. Klicka här: Webbapp och välj kapitel 2, Allt är lek

Gör läxläsningen till en mysig stund tillsammans. Lycka till!

Hälsningar Marika


Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

söndag 26 augusti 2018

Tema Valet

Valet kommer väldigt lägligt i höst vid skolstart när man ändå ska prata om regler och vem som bestämmer hemma, i skolan och samhället. 

Ladda ner Skolstart-övningar från Liber och Discovery Education Espresso här.Min ö
I min etta kommer jag börja lite lätt med att eleverna får göra en övning där de tränar på att säga sin åsikt. Vad skulle du ta med dig till en öde ö för att klara dig? Eleverna får tänka själva först, klippa ut och klistra in fem saker på sin ö. Sedan får de i mindre grupper presentera sina förslag och förklara sina val. I diskussion ska de sedan komma överens om tre saker att ta med sig.

Övningen är hämtad från Discovery Education Espresso/
Biet / Samhällskunskap / Värdegrund / Kopieringsunderlag

Värdegrundsfilmer
En kort film från Discovery Education Espresso handlar om vem som bestämmer. Den väljer jag också att visa och samtala kring.

Testa Discovery Education Espresso gratis.


Andra bra och lite humoristiska "Vem bestämmer?"-filmer att diskutera kring finns på UR skola.

Det ska också bli spännande att få besök av ettornas faddrar i fyran, som kommer att presentera de politiska partierna i Sverige. Sexorna på skolan kommer att hitta på partier som vi ska få lyssna, läsa om och sedan rösta på i vårt skolval.


Här är lite flera tips och idéer, som jag använt mig av i en åk 3 


Vi inledde temat med att göra ett VÖL-schema (vet, önskar veta, lärt oss) om valet. Vi läste om våra egna trivselregler och hur eleverna kan vara med och påverka genom klassråd och elevråd. Vi jämförde med Sveriges styre och varför vi har lagar. Många nya ord och begrepp (demokrati, diktatur, politik, partier, riksdag, regering m.m) skrev vi upp på vår begreppstavla. 

Vi lärde oss om våra riksdagspartier, partiledare och deras partisymboler (OBS! Detta var 2014, men bra och tydliga skyltar). 


Vi hittade också på egna partier och gjorde egna valaffischer:
 • Vattenpartiet: Godare skolmat och bättre sjukvård. Symbol: Vattendroppe.
 • Friendspartiet: Bättre naturreservat, mer lässtunder och mindre mobbning. Symbol: Kristall.
 • Skolpartiet (SP): Elever ska få tugga tuggummi på rasterna, bättre skolmat och mindre klasser. Symbol: Bok.
 • Hej-partiet: Bättre utbildning i skolan och barn ska få leka mer. Symbol: Hand.
 • Kompispartiet: Alla ska få vara med. Symbol: Hjärta.
 • Djurpartiet: Ta hand om djuren! Symbol: Tass.
 • Barnpartiet: Barnen ska få bestämma två dagar i veckan. Se på film och äta godsaker. Mer kompismassage! Symbol: Popcorn.
 • Pengapartiet: Mer pengar till föräldrarna så barnen kan få mer kläder och mat. Symbol: Tusenlapp.
 • Husdjurspartiet: Små djur ska få följa med till skolan. Symbol: Golden Retriever.
 • Socialsporten: Mer idrott i skolan! Olika idrottsplatser och lekar varje gång. Symbol: Basketboll.

Partierna fick presentera sig för varandra. Det blev förstås en jättebra träning i att våga stå inför klassen och prata. Sedan hade vi en demokratisk omröstning där var och en fick rösta anonymt och stoppa ner en valsedel i en valurna. Vi hade en spännande valvaka i 15 minuter under tiden rösterna räknades. I ett stapeldiagram kunde eleverna se hur rösterna fördelats. 

Vi utgick från den pedagogiska planeringen (se nedan), en lättläst variant, ämnad för elever och föräldrar.

Lpp: Valet


Mål
Förstå vad som menas med demokrati.
Veta i stora drag hur valet i Sverige går till.
Delta aktivt i grupparbete och diskussioner.
Koppla det vi samtalar om till egen erfarenhet och åsikt.

Under lektionerna kommer vi att arbeta med:
Läsning och diskussion kring hur skolan ser ut i Sverige.
Trivselregler, klassråd och elevråd.
VÖL-modell (vet, önskar veta, lärt oss) om valet.
Filmer om demokrati, val och Sveriges styre.
Sveriges partier, partiledare och symboler.
Grupparbete:
- Partinamn, åsikt och partisymbol.
 Valaffisch
Presentation av partierna
- Val
-   Samtal kring nya ord och begrepp, som vi skriver in på klassens
    detektivtavla.
Delta i skolans val som åk 6 ordnar.
Skriva en sammanfattning av det vi lärt oss.

Läraren kommer att bedöma:
Att du visar att du förstår vad demokrati innebär.
Att du visar att du i stora drag vet hur ett val går till.
Att du är med och diskuterar i klassen och i grupper.
Att du kopplar det vi samtalar om till egen erfarenhet och åsikt.Gå med i facebookgruppen Discovery Education Espresso - Libers digitala resursbank så kan du få ännu mer tips om läromedlet.

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Välkommen!

Hälsningar Marika 

onsdag 13 juni 2018

Forntidstema

Under vårterminen har vi arbetat med forntiden i åk 3. Vår lärarstudent Sarah planerade och genomförde stora delar av temat, som framför allt integrerades i ämnena So och svenska. På ett eller annat sätt har de flesta skolämnen vävts in i vårt tema. 

Vi samlade egen dokumentation från arbetet i en stor forntidsbok i A3-format med akvarellfärgade sidor. Nedan följer nu en kort beskrivning med bilder kring hur vi genomförde vårt forntidstema. 


Forntidsresan inleddes med en repetition av vårt tidigare tema om livet på planeten jorden där vi samtalade om den vetenskapliga teorin kring jordens uppkomst.


Vi fortsatte vår resa längs tidslinjen och läste om dinosaurier och däggdjur. Eleverna skrev egna faktatexter om några av djuren.

Spännande information fick vi genom film och böcker när vi lärde oss om människans utveckling. Vi upptäckte, redde ut och lärde oss ord och begrepp som homo sapienshomo erectus och neandertalare och ritade människans släktträd. 

Gammal bild av Nyköping.

Vi resonerade kring vad historiska källor kan vara. Utifrån en gammal bild av Nyköping upptäckte vi skillnader och likheter med nutiden. Vi funderade också kring vad som skulle kunna bli historiska källor och vad man egentligen ska tro på av all information man får från böcker och internet.
Vi ritade och skrev om spännande saker som skedde under istiden och som vi fortfarande kan se spår av i naturen. I hemgrupper redde eleverna ut olika begrepp, som de först läste om och sedan skrev och ritade om i en femfältare. Sedan fick de sitta i expertgrupper och berätta om vad de kommit fram till för de som läst om andra begrepp. 

Jean-Pierre, en museipedagog från Sörmlands museum, kom på besök och hade med sig en stenålderssäck innehållande en massa stenåldersföremål, som han visade och berättade om för oss.


I bilden skapades lerkrukor. 
En hel del faktatexter har lästs, tankekartor har fyllts i och egna texter har skrivits om jägar- och samlarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern. Vi har lärt oss om kläder, verktyg, smycken, mat, bostäder, djur, gravar m.m. Allt har dokumenterats i vår forntidsbok. En annan övning vi genomförde var att jämföra likheter och skillnader mellan ett forntidsbarn och ett nutidsbarn. Eleverna skrev sedan en dialog där de fantiserade ihop något om vad de två barnen från olika tidsåldrar skulle säga om de träffades. Vi fortsatte med korta dramatiseringar inför klassen. Lyckat!Runsten
I bilden skapades hällristningar och i samband med det passade vi på att besöka Släbros vackra hällristningar och den runsten som ligger strax intill.

Till vårt forntidsäventyr i skolskogen fick treorna prova på att väva, tälja, måla med färg på träbitar och skriva runskrift, vandra runt i området och titta och läsa om gravar och ha idrott (kasta spjut och olika lekar).


Som en final på vår forntidsresa åkte vi med klassen till Historiska museet i Stockholm där vi fick uppleva ännu fler spännande forntida ting och en guidad visning. Eleverna fick också skapa egna smycken i mässing.

Stort tack till Sörmlands Sparbank för bidraget så att vi kunde genomföra klassresan. Den blev ett minne för livet! 

Läs mer: 


LPP för lärare 


Lättläst LPP för elever

Expert- och hemgrupper