söndag 23 april 2017

Astrid Lindgren - musikal i åk 1

Världsbokdagen till ära vill jag dela med mig av hur vi genomförde en väldigt enkel Astrid Lindgren - musikal med alla våra 47 stycken ettor senaste läsår.

Under musiken sjöng vi många av Astrid Lindgrens kända visor, bland andra: Du käre lille snickerbo, Grisen gal i granens topp, Jag gör så att blommorna blommar, Världens bästa Karlsson, Här kommer Pippi Långstrump, Kattvisan och Pilutta-visan. 

I vårt tema Livet förr och nu passade det perfekt att läsa berättelserna och se filmerna om Emil i Lönneberga och Madicken. Vi gjorde jämförelser med hjälp av venndiagram, där vi resonerade kring vilka skillnader och likheter vi kunde hitta mellan dåtid och nutid.

Eleverna fick själva önska vilken Astrid Lindgren-figur de skulle klä ut sig till i vår musikal, som vi skulle visa upp för föräldrar och syskon. Jag hade skrivit ett manus, men när vi övade kom eleverna med många bra förslag och jag ändrade efter deras önskemål. Det blev som en lek och vi hade jätteroligt!

Eftersom det var flera elever som spelade Pippi, Emil, Madicken, Karlsson, Rasmus, Ronja och Ida behövde ingen elev känna sig tvungen att säga en replik utan de som vågade tog plats och de som var lite blyga höll sig i bakgrunden. En del elever valde att säga sin replik tillsammans.

Många elever var modiga och sa själva att de ville läsa dikt. Jag valde ut en del av Astrid Lindgrens mindre kända visor, som vi använde i diktläsningen.

Musikalen tog inte lång tid att spela upp, men blev väldigt uppskattad av föräldrarna. Efter den korta föreställningen hade vi picknick i gröngräset. En härlig junikväll!

Klicka nedan där manuset finns att ladda ner:

Astrid Lindgren Musikalmåndag 10 april 2017

Livet i Bokstavslandets upplägg åk 2 - 3

Livet i Bokstavslandet är ett läromedel i svenska, som sträcker sig över ett väldigt brett område. Eleverna får arbeta med både läsning, läsförståelse, stavning, språklära och skrivande av olika texttyper i åk 2 och åk 3.

Här är exempel på hur man kan lägga upp sitt arbete med kapitel 5 under fyra veckor i åk 2. Allt nedan beskrivna arbete finns att ladda ner som en provlektion på Libers hemsida.


Livet i Bokstavslandet UR skola avsnitt 5


Vecka 1: A-texten, berättande text, läsförståelse
Tisdag: Strukturerat textsamtal med hjälp av läsfixarna kring kapitel 5A, Tjuvar i farten, om Ami, Bruno Coco och Dani. Är det en tjuv som har snott hunden Dennis? Eleverna skriver ner sina tankar i en läslogg. Vi utgår ifrån modellen EPA (eget tänkande, parvis, alla) och arbetar språkutvecklande kring texten. Eleverna får kapitel 5A i läsläxa till tisdagen efter.

Torsdag: Parläsning i läsebokens kapitel 5A. Eleverna fortsätter sedan att arbeta parvis med läsförståelseövningar i arbetsboken.


Vecka 2: Ordväggen, stavning, språklära
Måndag: Ordväggens tio ord introduceras. Stavningsläxa delas ut och samma ord tränar vi även på i skolan. Vi tittar på UR:s teveserie Livet i Bokstavslandet, säsong 2, del 5. Vi lär oss om tj-ljudet och eleverna arbetar i arbetsboken med språklära och stavning.

Tisdag: Läsläxan i kapitel 5A följs upp. Jag lyssnar när eleverna läser i grupper.

Torsdag: Stavningskoll. Eleverna visar att de kan stava ordväggens ord och skriva med läslig handstil.
Vecka 3: B-texten, bygga upp kunskap om texttypen, läsförståelseTisdag: Strukturerat textsamtal med hjälp av läsfixarna kring kapitel 5B om beskrivande text, Efterlysningar. Vi upptäcker att det finns många olika slags efterlysningar. Eleverna antecknar på miniwhiteboards. Eleverna får kapitel 5B i läsläxa till tisdagen efter.


Torsdag: Parläsning i läsebokens kapitel 5B. Eleverna fortsätter sedan att arbeta parvis med läsförståelseövningar om den beskrivande texten i arbetsboken.
En skrivläxa skickas hem där eleverna får hitta på meningar där ordväggens ord finns med.

Vecka 4: Lära mer om texttypen, gemensamt och eget skrivande
Måndag: Gemensamt skrivande. Vi fyller i en tabell med stödord, som vi sedan använder när vi fyller i lucktexten och skapar en egen efterlysning. Eleverna fortsätter sedan att skriva egna efterlysningar. De använder sig av arbetsbokens tabell och lucktext.

Tisdag: Läsläxan i kapitel 5B följs upp. Jag lyssnar när eleverna läser i grupper.

Torsdag: Skrivläxan följs upp. Vi fyller i "Du kan", en checklista längst bak i arbetsboken.


Eftersom vi redan arbetat med cirkelmodellen för beskrivande text kring djur och natur, gjorde vi inte cirkelmodellen fullt ut denna gång, men om man vill arbeta mera grundligt med alla faser i cirkelmodellen kan man gå vidare genom att göra om hela processen med planeringstabell och sedan skriva en efterlysning igen. Testa då gärna att skriva utan lucktext, men med hjälpmeningar istället. Skriv först gemensamt och sedan individuellt eller parvis.

Om man behöver korta ner tiden kan man också göra detta ovan beskrivna arbete under tre veckor istället för fyra veckor. Det har oftast fungerat bra med tre veckor, men vill man satsa på att eleverna ska "landa" i den text man tränar på och behärska den är det förstås bättre med längre tid.

Till varje moment i läseboken och arbetsboken finns det Digital intro där man kan ha genomgångar på interaktiv skrivtavla. Testa gratis: Digital intro utvärderingsabonnemang

Efter arbetet kan man också följa upp innehållet med en gratis Webbapp.

Ladda ner hela materialet på 29 sidor från kapitel 5 här: Provlektion kapitel 5.


Länktips: 

Cirkelmodellen kring beskrivande texter om djur och natur

Olika texttyper i åk 2

Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Välkommen!

lördag 18 mars 2017

Prova Livet i Bokstavslandets material för åk 2

Läsfixarna från En läsande klass.
Vi använder oss av samma lässtrategier i Livet i Bokstavslandet. 

Tjuvar i farten är rubriken i kapitel 5A, som vi arbetat med under svenskan i veckan. Inför varje nytt kapitel högläser jag texten och vi använder oss av läsfixarna för att öka förståelsen.

När vi går igenom nytt kapitel tittar vi alltid på rubrik och bilder först och förutspår vad eleverna tror ska hända (spågumman). Under högläsningen stannar vi vid lässtopp och reder ut oklarheter, t.ex. nya ord och uttryck (detektiven). Vi sammanfattar texten med hjälp av att återberätta till bilderna, som finns i arbetsboken (cowboyen). Eleverna får ställa frågor på olika nivåer med hjälp av olika frågeord (reportern). Eleverna får också känna efter vilka sinnesintryck och inre bilder de får (konstnären), som i detta kapitel om vad de tror Börje i texten känner när hans hund är försvunnen.

I arbetsboken finns begrepp och bilder (smileys) som beskriver olika känslor. Textkopplingar till oss själva får vi genom frågorna: Hur känns det när man är bekymrad? Hur känns det när man är ledsen eller när någon skrattar åt en? Samtalet går vidare till Downs syndrom-dagen, som vi kommer uppmärksamma den 21 mars.

Sedan sjunger vi om att alla är olika genom nya låten Rocka sockorna och tränar med tecken till. Vi skapar också sockor att hänga "på tork" i våra fönster. Vi lyssnar och lär oss hur det är att ha ett syskon med Downs syndrom. Vi avslutar veckan med att titta på filmen från URskola om Ebba och William.

Kika gärna på nya provlektionen från just detta kapitel med massa material från lärarhandledning, läsebok och arbetsbok för åk 2. Arbetsuppgifterna räcker i flera veckor! 

Länktips: 

Skrivövningar om skolan

Cirkelmodellen kring beskrivande texter om djur och natur

Cirkelmodellen i berättelseskrivande, åk 2

Cirkelmodellen kring instruerande texter

Checklista och kartläggning i Livet i Bokstavslandet

Olika texttyper i åk 2

Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Välkommen!

lördag 11 mars 2017

Inspirationsföreläsning om Livet i BokstavslandetVälkommen till en kostnadsfri inspirationsföreläsning med Ulf Stark, Marie Trapp och mig själv. 

Passa på att boka din plats i Stockholm (18 april), Malmö (26 april) eller Göteborg (4 maj) redan idag!

Klicka här för att komma till anmälan!

Skrivövningar om skolanI veckan har vi gjort två olika skrivövningar om skolan. I den första övningen fick eleverna skriva en beskrivande text om skolan och i den andra en instruerande text om sin skolväg.

Med hjälp av Livet i Bokstavslandets material har vi tidigare arbetat enligt cirkelmodellen med både beskrivande texter och instruerande texter. Eleverna i åk 2 fick nu visa vad de lärt sig genom två olika övningar.

I kartläggningsmaterialet finns en uppgift där eleverna ska skriva en beskrivande text om skolan. Först gjorde vi tillsammans en tankekarta och samtalade om var skolan ligger, vad man kan göra där, vad finns utanför och inne i skolan. Jag hade gjort i ordning en checklista, som eleverna kunde ha som stöd i sitt skrivande.


Checklistor är ett väldigt bra hjälpmedel både för elever och lärare. Eleverna får stödet eller påminnelsen och kan bocka av i checklistan när de skrivit om varje sak på listan. Läraren får se att eleven tänkt igenom sitt skrivande innan inlämning. Att få alla elever att känna att de kan lyckas är en av lärarens viktigaste uppgifter och då är checklistan ett bra alternativ.

Kartläggning från lärarhandledningen Livet i Bokstavslandet åk 2.

I SO:n har vi den senaste tiden arbetat med vårt samhälle och därför passade det bra att skriva en instruerande text om skolvägen och rita en karta till. 

Vi repeterade att en karta är en förminskad bild uppifrån och att ett samhälle är där människor kan leva, arbeta, gå i skolan och vara tillsammans. Samtalet gick in på vad som är speciellt där eleverna bor och hur deras skolväg ser ut. Jag gav ett exempel på min skolväg och skrev en instruktion till den med rubrik, material och instruktioner i numrerad ordning. Vi har pratat mycket om att de ord som kommer först ska vara en uppmaning av något man ska göra. Eleverna förstår när vi pratar om hur man säger till en hund "Sitt! Ligg! Rulla! Hämta!". Det är samma knep vi använder i instruerande texter.Förslag på "börjor": 

1.      Gå ut genom…
2.      Sväng till…
3.      Följ…
4.      Fortsätt …
5.      Korsa…Om eleverna fick använda checklista till övningen? Självklart!


Länktips: 

Cirkelmodellen kring beskrivande texter om djur och natur

Sportlovskänsla i NO/svenska

Provlektion Livet i Bokstavslandet

Strategier för skrivande av instruerande texter

Checklista och kartläggning i Livet i Bokstavslandet

Olika texttyper i åk 2

Inspirationsföreläsning om Livet i Bokstavslandet

Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Välkommen!


lördag 4 mars 2017

5 frågor om en bok

Frågor som kan nå djupare vid samtal om text. Dessa frågor passar perfekt till Livet i Bokstavslandets läsebok för åk 3. Länktips: 

Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. Välkommen!

Sportlovskänsla i NO/svenska


Lektionstips NO/svenska: 

Läs beskrivande text om räven, plocka ut nyckelord och skriv en egen text om räven med hjälp av planeringstabell och checklista. Mina tvåor älskar det! 

Avsluta med att se Vi på Saltkråkan, "Räven raskar över isen" från Öppet arkiv. Ger äkta sportlovskänsla! 

Rävtext, planeringstabell och checklista är hämtat från Livet i Bokstavslandets lärarhandledning åk 2.


Länktips: 

Läs mer om Cirkelmodellen kring beskrivande texter om djur och natur

Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 


Välkommen!