fredag 14 augusti 2015

Vad finns i ägget?

Arkiv: Inlägg som flyttats från min klassblogg skrivet 2012-09-26

Vi har haft gemensam skrivning om hur ägget kom till oss, vilka regler vi satt upp och vad vi tror det finns i ägget. Gemensam skrivning betyder att ett barn i taget ger förslag till en mening. Fröken ljudar samtidigt som hon skriver. Det här sättet att skriva gör att barnen ser hur en text blir till. De ser att ljud motsvaras av tecken, tecknen bildar ord, orden bildar meningar... Som avslutning läste vi texten tillsammans.

Barnen fick texten utskriven och fick leka bokstavsdetektiver och leta efter bokstaven S och ordbilden sa.

Ja, vad finns i ägget? Vi har jämfört storleken på kolibrins, hönans, svanens och strutsens ägg med vårt magiska ägg. Äggbilderna ger upphov till diskussion om vilka djur som lägger ägg, hur äggen ser ut, hur stora de är osv.Det mystiska ägget verkar inte vara beskaffat som något annat, alltså skulle det kunna innehålla något märkligt.

Barnen fick fundera en stund och målade sedan sina egna hypoteser om äggets innehåll. De använde sig av kladdkritor och vattenfärg.De fick också formulera en fråga:
- Är det en ...?
eller
- Är det ett... ?

Vi pratade om ordbilderna en och ett. Alla fick skriva sina frågor på datorn. Frågetecken (?) är också något vi pratat om och när det används.


Vi fröknar var igår på en föreläsning "Att skriva sig till läsning via datorn" och självklart provar vi på de godbitar vi fick därifrån.

Barnen är väldigt nyfikna på ägget och nu har de upptäckt ett hål i det. Det är något vitt innanför...

- Kanske är det äggvitan som syns där?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar