Skolutveckling

Anna och Philips Lärarpodcast


Den finländska skolan fascinerar mig eftersom jag är uppvuxen i vårt östra grannland och har bott där i 20 år av mitt liv. Jag fick möjligheten att besöka Mattlidens skola och se hur de arbetar i en åk 1. Det var väldigt spännande.

Här är en film med några bilder från skolbesöket.


Make your own slideshow with music at Animoto.

Stjärnor i läsförståelse

Spännande förstelärår

Språk i alla ämnen för alla elever

Läsa faktatext gemensamt

Digitala Skollyftet, uppgift 1 och 2

Läsläxsamtal

Digitala Skollyftet, uppgift 3 och 4

Entrepenörskap

Resan till andra sidan Atlanten, läs- och skrivundervisning för alla av Anna Bengtsson

Kamratbedömning

Häng med i svängarna online

Våga utvecklas i skolan

Tolerans viktigare än språk

Finland - Sverige 1-0?

Tankekarta i Thinglink

Lyckostjärnan

Förutspå och skriva spökskrift i F-klass

Kamratrespons

Min #Digiskolresa från värdegrund till boksamtal

Min DS-badge

Språkutvecklande arbete om djur

Lässtrategier, VÖL- och cirkelmodell i faktatextskrivande

Checklistor att hämta!

Den stora läsfesten i Nyköping

Att våga sätta ord på det man gör

Nyckelord i Answergarden och Wordle

Popplet - en tankekarta

#SETT2014 - min sammanfattning

Språkutvecklande arbete kring gudar och hjältar

Läsandets gåta

Den språkutvecklande horisonten

Språk i alla ämnen för alla elever

Läraren inom mig

Ett kollegialt lärande

Digital teknik behövs i skolan

Cirkelmodellen i alla ämnen

Bildspel från min föreläsning våren 2015

Kollegahandledning

En distansföreläsning om språkutvecklande arbetssätt

Värdegrundskalender och boktips inför julen

Skrivprojekt med cirkelmodellen i åk 1

Symbaloo

Mobilanvändande

Exit-tickets

Webbföreläsning om språkutvecklande undervisning för finlandssvenska lärare

Livet i Bokstavslandet

Planering av Läslyftet


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar