söndag 26 oktober 2014

Bildsekvenser i religion och i svenska

Vi har fortsatt våra språkutvecklande övningar med bilder. I Världsreligioner del 2 gjorde vi en sorteringsövning, men den här gången har vi tränat att placera bilderna i rätt ordning. Övningen är hämtad från Stärk språket stärk lärandet (Pauline Gibbons). Hela tiden övar vi oss i begreppsbildningen.

Barnen har fått lyssna till berättelsen Abraham och Sara från Gamla testamentet. Sedan fick barnen varsin bild i grupper om fyra (fyra olika bilder i varje grupp). De fick inte visa sina bilder för varandra utan skulle beskriva sin bild. När alla var klara fick de gemensamt bestämma vilken bild som skulle komma först, vilken som var tvåa osv. utan att visa bilderna och sedan lägga dem i den ordningen.

Vi berättade tillsammans historien igen och gick igenom i vilken ordning bilderna skulle vara. Till slut fick de egna bilder att skriva meningar till i sin religionsbok.

Någon blev lite nyfiken på vad den här berättelsen har att göra med världsreligionerna och det har vi också gått igenom genom att titta på det här släktträdet.


Med hjälp av Abrahams släktträd kunde vi se att judendom, kristendom och islam är besläktade med varandra. De har en gemensam stamfader: Abraham.

Vi testade även samma övning med bildsekvenser när vi repeterade vår läsläxa, kapitel 8 i Nyckeln till skatten. Alla elever fick gruppvis en bild att beskriva utan att visa för varandra och sedan utifrån samtal och diskussioner placera i rätt ordning.


Vi övade oss på att använda nyckelord från texten för att kunna sammanfatta och berätta händelseförloppet med en röd tråd. Eleverna fick använda och smaka på ord som veranda, ljuskägla, tvärstopp, skyfflade, hukade, andfådda mm. Skrivuppgiften som följde i arbetsboken handlade om att med hjälp av nyckelorden beskriva vad som hänt utifrån huvudpersonernas, Astas eller Cesars, perspektiv.

Bildsekvenserna har varit inspirerande och utvecklande. Det märks att eleverna har gjort framsteg i att redovisa med en röd tråd både muntligt och skriftligt. Vi kommer fortsätta med liknande övningar framöver.

Ha ett mysigt höstlov!


söndag 12 oktober 2014

Världsreligionerna del 2: På väg från tal till skrift

I ett tidigare inlägg har jag delgett min planering kring Världsreligionerna. Där finns en mer ingående LPP för lärare och här kommer ni få ta del av en mer lättläst LPP ämnad för elever och föräldrar.

I förra veckan inledde vi vårt nya tema i SO. Vi fyllde i en VÖL-tabell utifrån vad eleverna vet om ämnet och vilka frågor de har. Vi tittade också på en inspirerande film. Mer om det kan du läsa här. Insåg från början att jag skulle få dela upp min planerade första lektion i två delar för att få mer tid för muntliga praktiska övningar och elevsamtal.

Nu senast genomförde jag den andra delen av min planerade lektion 1: Ett litet experiment med eleverna. Idén har jag fått från boken Stärk språket stärk lärandet (Gibbons). Tanken är att man ska börja i det talade, vardagliga språket och stötta eleverna mot det ämnesspecifika språket.

Gibbons fyra faser

Fas 1: Eleverna fick sitta i smågrupper och varje grupp fick ett kuvert med några bilder i som berättade om kristendomens, judendomens och islams symboler, platser för religionsutövning, religiösa ledare och heliga skrifter. Den praktiska övningen handlade om att eleverna skulle samarbeta och sortera bilderna så att de passade in under någon av tre nämnda religioner. Många bra samtal och fint samarbete i grupperna blev det.
Fas 2: När sorteringsövningen var klar fick eleverna lyssna till en faktatext från vår PULS So-bok, som handlar om olika religioner (finns även att ladda ner från En läsande klass). Efter varje stycke skrev vi nyckelord på tavlan (läsfixaren cowboyen).


Fas 3: Sedan var det dags för grupperna att jobba igen och öva in muntligt vad de lärt sig utifrån nyckelorden och bilderna. Vi avslutade med fina muntliga redovisningar från varje liten grupp. Bilderna fick eleverna ha med som ett litet talstöd. Alla var med och deltog på något sätt i redovisningen även om alla ännu inte är säkra på det svenska språket.

SÅ stolt fröken fick en liten tår i ögonvrån.

Vi kommer att arbeta vidare med Fas 4 längre fram efter att vi fördjupat oss ytterligare i varje religion och då kommer vi ha mer tid för att skriftligt sammanfatta vad vi lärt oss.

Vår lättlästa pedagogiska planering (läs nedan) har jag visat för eleverna och de fick ge fler idéer och synpunkter på hur vi kan arbeta. En bra tanke från en elev var att vi också ska ta reda på vad orden på detektivtavlan betyder på det sätt som vi precis har tränat på. Läs mer om vårt Detektivarbete här.

Lpp: Världsreligioner

Tidsperiod: oktober-november 2014 i åk 3

Mål                                     
Förstå vad som menas med religion och religionsfrihet.
Känna till minst tre religioner och platser för religionsutövning.
Känna till några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.
Kunna jämföra och se likheter och skillnader mellan religionerna.
Delta aktivt i grupparbeten och diskussioner.
Reflektera kring livsfrågor.
Koppla det vi samtalar om till egen erfarenhet och åsikt.

Under lektionerna kommer vi att arbeta med:
 • VÖL-modell och film om världsreligioner och religionskunskap
 • förklara, resonera och samtala kring begrepp och samla dem på vår detektivtavla
 • ta reda på och slå upp vad svåra ord betyder
 • titta på bildspel om religionerna
 • läsa faktatexter om olika religioner i SO PULS (En läsande klass)
 • samla nyckelord och återberätta faktatexterna (cowboy)
 • läsa berättelsen om Abraham och skriva sammanfattning utifrån bilder med inledning, handling och avslutning (cowboy)
 • titta på filmer Mötesplats jorden om barn med olika liv och religioner och reflektera kring dem
 • göra textkopplingar till oss själva, andra texter och världen
 • undersöka likheter och skillnader mellan kristendom, islam och judendom, till en del även katolicism och buddhism, med VENN-diagram och rutsystem
 • reflektera och samtala kring religionsfrihet och se film Rättens riddare med diskussion: Vad är bra/dåligt? Ser vi något mönster?
 • skapa religiösa symboler

Läraren kommer att bedöma:
Att du kan förklara begreppen religion och religionsfrihet
Att du är delaktig i diskussionerna kring olika högtider, symboler och platser för religionsutövning
Att du kan se skillnader och likheter mellan kristendom, islam och judendom
Att du kan återberätta det du förstått av de olika berättelserna och religionerna i tal, skrift och bild

Om ni vill läsa en mer utförlig LPP kan ni klicka här.

Några av de stora bilderna finns att ladda ner här.

Bild från ClipArt

torsdag 9 oktober 2014

Världsreligionerna del 1

I ett tidigare inlägg har jag delgett min planering kring Världsreligionerna.

I förra veckan inledde vi vårt nya tema i SO. Vi fyllde i en VÖL-tabell utifrån vad eleverna vet om ämnet och vilka frågor de har.

Sörgruppens tankar.
Norrguppens tankar

Vet (spågumman):
Gud, Jesus
Världen
Olika gudar
Det finns olika religioner
Kristendomen
Kapell
Kyrkan där man kan döpas
Man kan gifta sig i kyrkan
Begravas
Be
Man kan tro på olika
Klocka
Tända ljus
Amen

Önskar veta (frågeapan):
Varför pratar prästen tråkiga saker fast egentligen viktiga?
Varför finns det olika religioner?
Varför har inte alla samma religion?
Vad är en religion?
Kan man hitta på en religion?
Hur många kyrkor finns det?
Hur hög kan en kyrka bli?
Hur många tror på Gud?
Måste man tro på en religion?
Varför tror man på Gud?

När vi hade fyllt i Vet och Önskar veta-staplarna tittade vi på en film som heter Religionskunskap för barn. Slutligen fyllde vi i den sista stapeln Lärt oss.

Lärt oss (cowboyen)
En religion är om när Gud skapade jorden.
Alla religioner har en symbol.
Kristendom har ett kors.
Judendom har en stjärna.
Muslimernas religion heter islam och har som symbol en halvmåne med en stjärna.
Några fick inte äta förrän solen gick ner.
Vi firar högtider tack vare olika religioner.
Muslimerna går till kyrkan på fredagar och kristna på söndagar.

Många kloka tankar blev det bara efter att ha tittat på en film!

Insåg redan vid uppstart att jag inte kommer att följa min lektionsplanering till fullo. Min första planerade lektion kom att delas upp på två gånger för att ge plats för mer elevsamtal och praktiska övningar. Läs mer om andra delen av lektionen här.

måndag 6 oktober 2014

Detektivarbete


I veckans läsläxa i Nyckeln till skatten, kapitel 6, möter eleverna en faktatext med flera svåra och lite ovanliga begrepp, som verkligen behöver gås igenom och samtalas kring för att eleverna ska kunna läsa och förstå innehållet.

Tanken är att vi ska utmanas att jobba som detektiver, att upptäcka de kluriga orden och sedan reda ut ordens betydelse. Under tiden jag högläste kapitlet satt barnen med öronen på helspänn och lyssnade. Direkt det dök upp ett svårt ord räckte de upp händerna och jag skrev upp orden på tavlan. Här är en del av orden:


Detektiven stannar upp och reder ut oklarheter i texten, men hur? Vi påminde oss själva genom att titta på vår film:En Att göra-lista med 5 punkter sammanställdes för att veta hur man reder ut ett ord:
 1. Läs om ordet, meningen eller stycket.
 2. Läs framåt i texten.
 3. Fråga kompisarna i gruppen.
 4. Slå upp ordet i en ordlista.
 5. Slå upp ordet på datorn. 

I mindre grupper arbetade eleverna med orden vi samlat på tavlan. Orden fördelades mellan grupperna så att de flesta ord skulle kluras ut. Under arbetets gång upptäckte vi att synonymer.se var ett bra ordlexikon att använda för att slå upp ord via nätet.
Eleverna fick skriva ner orden och förklaringarna i sina läsfixarhäften.

Slutligen hade vi gemensamt samtal i helgrupp så att alla elever fick ta del av ordens olika betydelser.

Ett bra tips till föräldrar är att prata vidare hemma och testa att slå upp svåra ord tillsammans med sina barn när de läser läxan . Många blev väldigt inspirerade och tyckte om att arbeta på det här sättet.


http://www.nok.se/lasfixarna


onsdag 1 oktober 2014

Planering: Världsreligionerna i åk 3

Här har jag gjort en åk 3-planering för ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kring världsreligionerna. Försöker få in så mycket som möjligt av språkutveckling i ämnet med läsfixare, VÖL, VENN och textkopplingar. En läsande klass-texterna från PULS SO-boken kommer väl till pass.


Klicka här så kan du ladda ner LPP:n

Lektion 1:
Världsreligioner
VÖL-modell (vet, önskar veta)
Film sli: Religionskunskap för barn
Läsa lektion 46 ELK PULS SO-boken
Skriva nyckelord på tavlan
Återberätta
VÖL (lärt oss)

Lektion 2:
Titta på LPP tillsammans. Eleverna  får ge förslag på arbetssätt.
Abrahams rötter
Läsa berättelsen om Abraham
Se bildspel och släktträd om Abraham och hans ättlingar
Sammanfatta berättelsen med egna ord
Skriva utifrån bilder

Lektion 3:
Kristendom:
Film: Mötesplats jorden
Rutsystem för alla religioner med symboler, högtider, byggnader, ledare.
Skriva egen faktatext utifrån nyckelord.

Lektion 4:
Judendom
ELK lektion 47: Aron går till synagogan
Bildspel
Film: Mötesplats jorden
Rutsystem fylls på.
Skriva egen faktatext utifrån nyckelord.

Lektion 5:
Islam
ELK lektion 48: Amina ber i moskén
Bildspel
Film: Mötesplats jorden
Rutsystem fylls på.
Skriva egen faktatext utifrån nyckelord.

Lektion 6: 
VENN-diagram
Jämföra de tre religionerna. Likheter och skillnader.

Skapa de olika symbolerna med t.ex. piprensare.

Lektion 7:
Buddhism
ELK lektion 49: Blommor till Buddha
Film: Mötesplats jorden
Rutsystem fylls på.
Skriva egen faktatext utifrån nyckelord.

Lektion 8:
Hinduism
ELK lektion 50: En helig plats hemma
Film: Rättens riddare – barn med olika religion som vill leka
Prata om religionsfrihet
Rutsystem fylls på.
Skriva egen faktatext utifrån nyckelord.

Lektion 9: Utvärdering utifrån LPP:n. Bedömningsmatris.

Bild från Clip Art