åk 35 frågor om en bok

Innan allt börjar

Språkutvecklande värdegrundsövning om rastaktiviteter

Livet i Bokstavslandets språkutvecklande klassrum

Expert- och hemgrupper i Livet i Bokstavslandet

Femfältare i Livet i Bokstavslandet

Digital Intro - en extra krydda i undervisningen

Cirkelmodellen kring beskrivande texter om flytt och flykt

Bildsekvensövning med Livet i Bokstavslandet

VÖL-tabell i Livet i Bokstavslandet

Lässtrategier före, under och efter läsningen i Livet i Bokstavslandet

Skogsäventyret - ett roligt sätt att lära sig mer om kartan

Lär mer om instruerande text

Värdegrundskalendern

Julklappslistan 2017

Ett författarporträtt av Ulf Stark

Livet i Bokstavslandets ord- och bildkort

Tema flytt och flykt i beskrivande och berättande texter

Ett bildspel om tema flytt och flykt

Lektionstips i SO: Min egen tidslinje

Religionstema i åk 3

Övning inför de nationella proven i åk 3

Förklarande text i Livet i Bokstavslandet

Nyheter från Livet i Bokstavslandet

Livet i Bokstavslandets upplägg

En massagesaga och andra värdegrundsövningar med språket i fokus

Raptema i musik och svenska

Livet i Bokstavslandets beskrivande texter som kopieringsunderlag

Forntidstema

Tema Valet

Övningar inför FN-dagen

Barnboksveckan

Glimtar från barnboksveckan

Värdegrund i skolan

Läsupplevelsekalendern

Välkommen in!

Livet förr och nu, del 1

Vänskapstema

Livet i Bokstavslandet läromedlet

Ett lärorikt sommarlov

Svenska och So på ett språkutvecklande sätt

Svenska tankar för åk 3

Tema: Valet

Planering Världsreligionerna

Detektivarbete

Världsreligionerna del 1

Världsreligionerna del 2: På väg från tal till skrift

Bildsekvenser i religion och svenska

Frågenivåer i texter

Formellt och informellt språk

Vår adventskalender i åk 3

Samtal och skrivande

Tusen röster i luciatåget

Berättande text

Avslutat tema om världsreligioner

Nystart och uppfräschning av läskunskaperna

Den begreppsliga förmågan i svenska och SO

Textkopplingar

Lärarrespons på elevers skrivande

Cirkelmodellen i berättelseskrivande

Tema kring Tove Jansson

Agnes Cecilia - en sällsam historia

Sportordsjakten

Boktips

Fjärilar

Forntidsresan
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar