fredag 22 november 2013

Film, samtal och lek

Under de senaste två veckorna har vi under SO-passen inom Bra kompis-temat sett på några korta filmer från stiftelsen Friends och pratat om dem.

Ord känns mer än man tror...Personer kan slänga ur sig saker utan att ta ansvar för vad han/hon sagt. Vi har pratat om sänkningar. Sänkningar kan göras med ord, blickar, ljud och gester, ibland i kombination.

Sänkningar sker vuxna emellan, barn till vuxen och vuxen till barn.

Exempel:
- Har du inte kommit längre?
- Är du bara på sidan 9?
- Är tröjan ny, eller?
- Du kan inte sitta där för snart kommer Johan och då ska han sitta där.

Ord kan verkligen göra ont. Ibland säger barn saker som sänker andra att "Jag bara skojade" eller "Ååh, det var ju bara ett skämt fattade han inte det?"
Det finns gränser för vad som är skoj och vad som är utstötning.
Ofta är en sänkning något som någon säger eller gör för att försöka växa på en annans bekostnad.
- Vad snygg du är i håret! (och inte mena det...)
Nedlåtande blickar, skratt på fel ställe osv.
Barnen fick arbeta i smågrupper och gå igenom de sänkningar de kom på. Jag gjorde tre kolumner på tavlan. Vi samlade några av sänkningarna i den första kolumnen. I den andra skrev vi upp hur man känner sig då man blir utsatt för en sänkning. I den sista kolumnen skrev vi ner exempel på hur man kan bemöta en sänkning. Man kan sätta ord på det man känner, man kan fråga den andra vad han/hon menar, dvs be henne/honom ta ansvar för sitt handlande osv.

Sammanfattning:
  • Tänk på vad du säger. Ta ansvar för dina ord!
  • Hjälp varandra. Ex. - Jag tycker du har jättefin jacka. 
  • Om du blir ledsen, säg det! Ex. - Nu blev jag lite ledsen.
  • Träna på att ge beröm. Se det som är positivt. 
  • Våga säga till en vuxen om du blivit ledsen.

Hemlig kompis är en lek som vi har lekt denna veckan. Alla barn fick dra en lapp med ett namn på. Den man fick skulle man försöka vara extra snäll mot under veckan (utan att säga att man är hemlig kompis). Barnen tycker det här är en jätterolig lek, så den fortsätter vi säkert med ett tag framöver, men barnen får en ny hemlig kompis varje vecka. Efter en vecka pratar vi om hur det gått och om någon kommit på vem den hemlige kompisen var. Vi ger bra exempel på vad hemlige kompisen gjort, t.ex. sagt snälla saker, försökt leka på rasten, gett ett leende, hjälpt till att leta upp något som kommit bort, tröstat osv. 

Ta hand om varandra och ha en trevlig helg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar