fredag 8 november 2013

Bra kompis i Flipsnack

Två nya SO-teman startar jag upp i dagarna: Bra kompis och Boken om mig. Ser alltid en vinst med teman där det uppstår utmärkta tillfällen för språkutvecklande arbete.

I torsdags inledde vi med att titta på Bra kompis-LPP:n och därefter vår videoscribe-film om klassens regler. Vi samtalade kring vilka regler som varit lätta och vilka som varit svåra. Vi gick laget runt och alla fick berätta något. Jag bekräftade det barnen sa genom att upprepa.

"Är det skoj?" var ett papper som innehöll olika påståenden, t.ex. att gömma skolväskan, kasta snöboll på någon, jaga varandra, knuffas i matledet och skratta åt någon som svarar fel på en fråga. Eleverna fick kryssa i ja eller nej efter de olika påståendena beroende på om de tyckte det var skoj eller inte. I efterföljande diskussion visade det sig att vi tycker väldigt olika. Vi pratade om att vi får visa hänsyn, för det är väldigt lätt att någon tar illa vid sig av ett skämt som blir fel.

Kompissamtal har vi arbetat aktivt med under det senaste året. Det är både mysigt och viktigt att sätta sig ner med gruppen och reflektera en stund. Även här går vi laget runt. Frågorna kan vara olika, men t.ex.
- Är det någonting som inte känns bra med veckan som varit?
- Är det någonting som känns riktigt roligt med veckan som varit, som gör att du kommer att somna med ett leende på läpparna ikväll?
- Kommer du att tänka på något nytt du har lärt dig i veckan?
Barnen får svara med hel mening och vi tar för vana att också säga punkt i slutet.

Vi kommer att växla Bra kompis-temat med Boken om mig-tema. I det sistnämnda kommer vi att arbeta med frågekort som utgår från eleverna själva och jag hoppas få igång än mer skrivande och att våga prata/redovisa inför grupp.

Här nedan har jag satt ihop mina nya LPP:er i SO i programmet Flipsnack. Fler LPP:er hittar du under fliken LPP:er.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar