tisdag 5 november 2013

Digitala Skollyftet: uppgift 1 och 2

Nu är jag anmäld till Digitala Skollyftet. Det är en fortbildning som vill skapa ett digitalt lärarlyft i skolan. I kursen möter vi olika inspiratörer som föreläser live. Efteråt kan man utifrån frågeställningar diskutera via sociala medier (t.ex. Twitter, Facebook, Google+) i det utvidgade kollegiet. Varje vecka finns det uppgifter att arbeta med för att utveckla sig själv digitalt men även på många andra plan inom skolans verksamhet.
I den första Digitala Skollyftet-uppgiften ingår att beskriva mig själv. Jag heter Marika Nylund Ek och tog min grundskollärarexamen 1994 med inriktning 1-7, Sv/So och idrott vid Högskolan Falun. Mina erfarenheter som lärare under de 18 åren jag mest från åk 1-3. Nu med mitt försteläraruppdrag ser jag en stor fördel i att få chansen att fördjupa mig ytterligare i det som står mitt hjärta närmast, nämligen svenska och IKT.Jag är född och uppvuxen i finlandssvenska Österbotten, men det var min elitsatsning inom orientering som förde mig till Sverige, och slutligen Nyköping, där jag nu bor med min familj. Sedan ht 2012 arbetar jag på Bryngelstorpskolan där jag har ansvar för åk 2, 42 elever, i ämnena Sv/So tillsammans med en Ma/No lärare och två fritidspedagoger. Jag trivs att arbeta på det här sättet och vårt samarbete fungerar mycket bra.

I min klass arbetar vi med datorer i skrivundervisningen och ASL (Att skriva sig till läsning) en dag per vecka. Här ges eleverna möjlighet att själva påverka vad deras texter ska handla om. Det är en tacksam väg att gå där jag kan ta tillvara elevernas delaktighet i undervisningen. I takt med att eleverna blir äldre vill jag utöka deras möjligheter till självbedömning och även kamratbedömning. Vi kommer att utgå ifrån LPP:er, målkort och filmdokumentation.

Under förra läsåret deltog jag i Nyköpings kommuns IKT-satsning och kollegahandledarutbildning LearnIT24. Jag startade upp en klassblogg direkt från höstterminen och fick positiv respons från föräldrarna. I bloggen beskriver vi pedagoger hur vårt arbete är upplagt och den fungerar också som en länk ut till andra kollegor. Det är mycket inspirerande att kunna nå ut via bloggen och statistiken med antalet sidvisningar talar sitt tydliga språk att behovet finns. 

Under läsåret har jag hållit i pedagogiska möten både för lärare och fritidspersonal på skolan och de flesta har startat upp egna bloggar. Vi har en samlingssida, som länkar till alla våra bloggar. Skolans hemsida är ett ansvarsområde jag också har. 

Som ringar på vattnet utav mitt IKT-intresse fick jag chansen att åka på BETT-konferensen i London i början av året och även på SETT-mässan i Kista i april och delgavs än mer inspiration till hur man kan arbeta med IKT i skolan. I och med fortbildningarna har jag knutit många värdefulla kontakter, som jag har fortsatt kontakt med via Twitter (@EkMarika) och Facebook. Vi delger varandra tips och erfarenheter kring de senaste nyheterna inom IT och pedagogik. Sanningsenligt har jag blivit biten av den pedagogiska vinsten som IKT kan ge och jag har fördjupat mig i olika appar och andra datorprogram som kan ge fördelar i undervisningen.

Här är en film med några av mina intryck från min London/Bett-resa:

London Bett-resan jan 2013

Utmaningar är spännande! Det är fantastiskt att få uppleva glädjen i barnens ögon då de berättar något eller då de lärt sig något nytt. Mest intressant tycker jag det är att få lyssna till barnens reflektioner kring sitt eget lärande. Det är där jag börjar och hjälper barnen utvecklas vidare.

I den andra Digitala Skollyftsuppgiften ska jag beskriva mina mål: Mitt behov av att arbeta med utvecklingsfrågor är det som ger den extra kryddan i mitt arbete som lärare och här ser jag Digitala Skollyftet komma in väldigt passande. Jag hoppas än mer kunna ta del av tips och hänga med i den digitala utvecklingen. Som utmaning och mål har jag att levandegöra min klassblogg ytterligare och få elevernas arbeten än mer synliga, att använda film och flipped classroom. I min personliga blogg, Läs- och skrivundervisning, vill jag dela med mig av mitt svenska- och IKT-arbete på ett strukturerat sätt.

Välkomna att ta er en titt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar