onsdag 20 november 2013

Entrenepenörskap i tvåan

Under Elevens Val-lektionen i bild/svenska idag fick vi besök av två politiker. De blev positivt överraskade över hur skolan utvecklats de senaste tjugo åren. Eleverna tyckte att det var roligt med besök.

Asta, Bea, Cesar och nallen får vara med.

I ämnet bild är det väldigt tacksamt att låta eleverna arbeta med entrepenöriellt lärande för att kunna utveckla sina förmågor. De får skapa egna miljöer (t.ex. ödehus, fotbollsplan, skola, verkstad osv.) och egna figurer (t.ex. Asta, Bea, Cesar, nalle) som ska vara med i miljöerna. Eleverna får vara med och påverka vilka material de vill använda sig av och i mångt och mycket komma med egna förslag. Samarbetet och att kunna resonera om saker, material och tillvägagångssätt är viktigt. Förmågan att kommunicera, att berätta hur man tänker, utvecklar idéerna. När de är klara får de skriva en saga som de sedan ska få spela upp. Vi kommer då att filma och dela med oss via bloggen. 

Entrepenörskap i skolan


Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar