måndag 2 mars 2015

Lärarrespons på elevers skrivande

Vad jag sitter och jobbar med just nu...

I min åk 3 finns det 47 st elever. Vi har jobbat med cirkelmodellen kring berättelseskrivande och eleverna har även fått ge varandra kamratrespons (jag kommer snart att återkomma och berätta mer ingående om det). Det har varit en lång process, men väl värt mödan. När det är min tur att ge respons på elevernas berättelser kan det ta lite tid. Eleverna har inte egna datorer och vi kan inte, som jag gärna skulle önska, redigera och ge respons i berättelserna digitalt.

Eleverna får stjärnor och en idé av mig genom att jag fyller i den här mallen. Känns som ett helt okej sätt att jobba utifrån de förutsättningar vi har. Eleverna kan spara responsen de fått från sina kamrater och mig för att sedan plocka fram vid nästa tillfälle de ska skriva.

Dokumentet finns att ladda ner här.

Exempel på lärarrespons.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar