torsdag 5 mars 2015

Digital teknik behövs i skolan

För många elever idag är digital teknik en livsstil. Digitala verktyg används för att skapa nätverk, kommunicera, producera och hämta information. Den digitala världen är en viktig del av ungdomskulturen idag. Dagens skolelever växer upp i en värld där internet har en stark närvaro, informationen är outsinlig och internet förser oss med möjligheter till ständig kommunikation.
Det är skolans uppgift att skapa förutsättningar för eleverna att använda dessa verktyg för lärande, men också att bidra till att de utvecklas till engagerade medborgare. Skolan ska ge dem möjligheten att delta i samhällsutvecklingen på lika villkor och förbereda dem för vidare studier och för yrkeslivet.

Det här är något som även genomsyrar Lgr 11. Stor vikt ges där åt att lära eleverna orientera sig i informationsflödet, lära sig utnyttja tekniken och tänka källkritiskt kring den information de stöter på.

I läroplanen (Lgr 11) står det bland annat att varje elev efter genomgången grundskola:
  • Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden
  • Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande 

Den digitala kompetensen och källkritiken ska dessutom komma in tidigt i skolan. Redan i årskurs ett till tre ska eleverna lära sig söka information och börja värdera olika källor och medier allt enligt den läroplan den svenska skolan ska följa. 

Nyköpings kommun har sedan läsåret 12-13 haft en IKT-satsning där syftet från början var att årskurserna F-3 skulle få en läsplatta per fem elever och åk 4-9 och gymnasiet skulle få en dator per elev (1-1). Det skulle vara en satsning som skulle utökas successivt under en tre års period. Samtidigt skulle alla pedagoger få en gedigen utbildning genom LearnIT24. 

Senare under läsåret 12-13 togs ett beslut i Nyköpings kommun att skynda på den planerade utrullningen för 1-1 datorer i åk 4-9 och gymnasiet. Detta beslut togs för att man såg en ekonomisk vinning i att kunna avveckla datasalar och en till flera datorer i de årskurserna, men avvecklingen som gjordes räckte inte. I ytterligare två vändor fick skolorna se över sin datorpark för att hitta datorer man skulle kunna vara utan, allt för att avvecklingen skulle motsvara det man beräknat.

Utifrån påtryckningar om avveckling ute på enheterna så har beståndet av datorer i F-3 minskat. Skolorna har avvecklat allt de har kunnat utifrån centrala direktiv från divisionen. Vissa skolor avvecklade i princip allt de hade även i åk F-3 för att sedan under hösten se över sin datorpark och beställa det man då såg att man behövde, men då blev det ett köpstopp. Utvecklingen av IKT på skolorna har snarare gått bakåt än framåt i de yngre årskurserna. 

Det generella beståndet av datorer i åk F-3 är väldigt lågt men varierar från skola till skola. Ett exempel är min arbetsplats, Bryngelstorpsskolan, som valde att avveckla nästan alla en till flera datorer. Vi har nu i och med avvecklingen gått från en skola som hade det relativt tätt med datorer, till en skola som har ca 10-12 datorer för elever i åk F-3 (ca 180 elever). 

Samtidigt som detta har skett har vi pedagoger skickats på utbildning tillsammans med LearnIT24 där vi fått ta del av fantastiska IKT-verktyg, verktyg vi inte alltid har möjlighet att använda i vår vardag ute på skolorna. Detta skapar en stor frustration hos oss. Vi ser möjligheterna med IKT i vår undervisning men hindras att använda oss av det i den utsträckning vi skulle önska.

Det blir som ett svek mot eleverna och pedagogerna när satsningen på de yngre eleverna uteblir.
Samma elever som för två år sedan gick i åk 1 och väntade på läsplattor till undervisningen har nu i åk 3 fått höra att de kanske inte får en egen dator när de börjar i åk 4. Läs mer om det här: Elevdatorer kan slopas. Det ekonomiska läget för Nyköpings skolor ser inte så ljust ut. Mer om det kan ni läsa här. Nu står vårt hopp till att vi kan få använda oss av Chromebook i fortsättningen, som verkar vara ett bättre alternativ jämfört med PC på flera sätt både i prisklass, funktion och format. Några klasser i 4-6 i kommunen har fått prova Chromebook under en period och vi hoppas att testen föll väl ut.

Vilka effekter får avsaknad av digitala verktyg i skolan? Enligt våra styrdokument är det inget alternativ att välja. Skolan ska i sin undervisning erbjuda digitala verktyg för att kunna uppnå de nationella målen. Vi kan helt enkelt inte genomföra vårt uppdrag utifrån styrdokumenten om vi inte har någon tillgång till digitala verktyg. Digitaliseringen är inte frivillig (läs gärna Edward Jensingers inlägg här).

Om vi får rätt förutsättningar att genomföra digitaliseringen så ser jag positivt på framtiden i Nyköpings kommun. Utbildningen vid Nyköpings skolor ska ligga i framkant när det gäller IKT. Skolan ska vara en plats där mötet mellan idéer och handlingskraft skapar framtidens medborgare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar