fredag 23 maj 2014

Språkutvecklande arbete kring gudar och hjältar

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. - Lgr 11

Vi har visst blivit helt sålda på VÖL-tabeller i vår klass! Det blir så tydligt med VÖL när man startar upp ett nytt område i till exempel SO.

Utifrån en bild har vi förutspått och skrivit ner vad vi redan vet (V) om vikingarnas tro och vad vi önskar veta (Ö). Eleverna fick samarbeta i grupper.

Bilden av hur vikingarna trodde jorden såg ut.
Vi gick sedan gemensamt igenom vad de kommit fram till. Därefter läste jag texten högt och vi skrev ner svåra ord och diskuterade dem. Slutligen fyllde vi i vad vi lärt oss (L) i den tredje kolumnen.

Norrgruppens VÖL-tabell

Sörgruppens VÖL-tabell med detektivtavla till vänster

Veckan därpå repeterade vad vi lärt oss och tittade på vår VÖL-tabell, som suttit uppe på klassrumsväggen.

Det dök upp flera frågor kring asagudarna och vi letade fram mer information. En tankekarta (popplet) växte fram under vårt samtal.


Med hjälp av tankekartan fick alla skriva egna meningar i sin skapelseberättelsebok. Ett spännande tema som inspirerade många att skriva så pennorna glödde. 

En del hade frågor om hur många meningar de måste skriva. Med inspiration ifrån Anne-Marie Körling frågade jag dem då hur många meningar de vill skriva för att de ska känna sig nöjda. Jag ville få igång tankesättet att de ska utmana sig själva lite grann. Tror att flera gjorde "personligt rekord" i skrivande just i det här temat.

När de kände sig klara fick de vara konstnärer och rita en bild av något som dykt upp i deras huvuden under arbetet. 

Hästen Skinfaxe drog solen.

Här följer en del av alla fina skrivarbeten:


Det här är en fortsättning på vårt arbete där vi tidigare har läst Bibelns skapelseberättelse och även med hjälp av ett VENN-diagram gjort jämförelser med den vetenskapliga forskningsteorin kring jordens uppkomst.

Många elever var stolta och ville visa upp sina skapelseberättelseböcker på det elevledda utvecklingssamtalet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar