torsdag 1 maj 2014

Popplet - en tankekarta

Popplet är en perfekt tankekarta att använda då man sammanfattar t.ex. veckan som varit. Utifrån nyckelorden kan eleverna sedan skapa en egen text.

http://popplet.com

Kan även användas vid faktatextskrivande.

http://popplet.com
Läs mer om hur vi arbetat med kamratrespons och faktainsamling om koalan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar