torsdag 1 maj 2014

Nyckelord i Answergarden och Wordle

Vid den sista studiecirkelträffen kring Att undervisa i läsförståelse fick deltagarna i uppdrag att sammanfatta boken med 10 nyckelord. Vi startade med att skriva i Answergarden. De ord som nämndes fler gånger blev större.


Att undervisa i läsförståelse... at AnswerGarden.ch.

Vi testade att göra orden snyggare genom att exportera till programmet Wordle.


I samtalet efteråt kom det upp att tack vare studiecirkeln har en helt ny värld öppnats. Vi har fått många fler redskap, verktyg och konkreta exempel på hur vi undervisar i läsförståelse.Boken Att undervisa i läsförståelse (Barbro Westlund) behövde dissekeras. Även om man har läst boken förut kan man nu använda den som en handbok och gå tillbaka igen.

Träffarna har kompletterat boken. Samtalen har varit viktiga och vi har många gånger gått hem från träffarna med nya krafter. Vi hade kanske inte vågat prova tipsen om vi inte hade haft studiecirkeln. Nu har vi fått påminnelser och uppgifter att göra i klassen.

Vi som tidigare har gått Anne-Marie Körlings föreläsningsserie kan komplettera med hennes sätt att undervisa och ta till oss det nya.

Det har passat perfekt att Marie Trapp också har gett oss en föreläsningsserie på tre gånger där hon berättat om En läsande klass-materialet. Vi är överens om att vi vill ha egna böcker upptryckta så att vi kan läsa på under sommaren och köra på från och med i höst.


En läsande klass

Inför hösten vill vi också fördjupa oss mer inom språk i alla ämnen, speciellt i SO. Vi vill arbeta med bedömningsmatriser, planera upp arbetsområden/temaområden tillsammans och vi skulle vilja informera föräldrarna med ett föräldramöte om den nya läroplanen, nationella proven, betygen och förmågorna.

Vi känner oss nöja med vårt lärorika år och det är lite sorgligt att studiecirkeln är över. <3Inga kommentarer:

Skicka en kommentar