söndag 2 februari 2014

Förutspå och skriva på dator i F-klass


Under några fredagar har jag fått låna en grupp med 14 förskoleklassbarn i taget. Tidigare har jag berättat om hur vi läste ur Lyckostjärnans inledande kapitel, som vi gemensamt samtalade om och använde oss av olika lässtrategier.

http://www.nok.se/Laromedel/F-9/Forskoleklass/Svenska/ABC-klubben/?c=7
Till varje kapitel i Lyckostjärnan finns det en samtalsbild i A3-format, som man kan arbeta med på ett språkutvecklande sätt. Bilderna kan man även kan få tillgång till digitalt och visa på smartboard. 

Denna gång ville jag även introducera ASL, att skriva sig till läsning via datorn. Vi inledde tillsammans med läsfixaren cowboyen att sammanfatta vad vi läst och samtalat om förra gången utifrån det första kapitlet. 

Under de senaste veckorna har förskoleklassen arbetat en del med att förutspå vad böcker kommer att handla om. Jag berättade att de skulle få förutspå med hjälp av spågumman även idag.

Jag visade min film om spågumman. 


Sedan lade jag ut alla samtalsbilder på golvet och berättade att de skulle få hitta på vad de andra kapitlen i Lyckostjärnan kommer att handla om. De skulle få både rita bild och skriva på dator. Jag berättade att man kan spökskriva (låtsasskriva) om man inte vet hur ord stavas eller hur alla bokstäver låter. Många tyckte det lät spännande att få testa att spökskriva.

Efter indelning i par fick barnen välja ut en samtalsbild och sätta sig vid ett bord där det fanns en dator, två ritpapper och färgpennor.

Arbetsordning:
1. Samtala om bilden. Vad kommer att hända först, mitten och sist i berättelsen?
2. Börja att rita på en egen bild (ett tecken till mig att de samtalat färdigt).
3. Skriva en text på dator.
4. Fortsätta rita på sin bild (ett tecken till mig att de skrivit klart).
5. Berätta för mig vad de skrivit och jag "översätter" eller renskriver texten under deras egen text.


När alla hade ritat och skrivit klart och jag hade skrivit ut deras texter samlades vi på mattan igen. 
Alla förskoleklassbarn fick berätta om sina bilder. Sedan läste jag upp deras texter. De tyckte det var väldigt roligt att höra hur spökskriften lät, men de var också stolta över att höra att deras egen påhittade berättelse kunde återförmedlas via "översättningen", bokstäverna på papperet.

Tanken är nu att deras texter kommer att läsas upp i samband med att "deras" kapitel inleds i Lyckostjärnan så att de sedan kan jämföra om någon av förutsägelserna slagit in. Jag tror att det kan vara ett sätt att väcka nyfikenhet inför varje kapitel.

Några egna reflektioner efter att ha varit i förskoleklass är att de är väldigt sugna på att prata och samtala. Det är verkligen underbart! När jag kommer som ny pedagog i gruppen får jag tänka på att vara väldigt tydlig med vad vi ska göra för att strukturen i arbetet ska hållas. Det är spännande att prova att arbeta med olika åldrar! Läsfixardockorna blev väldigt uppskattade som ni säkert förstår. 

www.nok.se/lasfixarna
Avslutar med en härlig film som Marie Trapp på Råby skola har gjort: Läsfixarna i förskoleklassen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar