tisdag 8 oktober 2013

Språk i alla ämnen för alla elever

Idag startade vårt språkutvecklande projekt Språk i alla ämnen för alla elever. Vi är ett gäng förstelärare i Nyköpings kommun som ska träffas under Ann Löwbeers och Marie Trapps ledning c:a fem gånger under läsåret och parallellt driva ett språkstärkande arbete på våra egna skolor.

Projektet sträcker sig ända till december 2014 och vid vår träff idag blev det mycket samtal om vad vi har för tankar kring språkutveckling, ett ämne som ligger varmt om hjärtat hos alla som var med.

Syftet med utbildningen är bland annat att stärka kommuners och skolors förmåga att möta alla elever oavsett bakgrund i språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Mer om vad vi gör kan ni läsa på vår gemensamma blogg.

Målet är att vi ska få kunskap om ämnesspråkens betydelse för lärande, andraspråksutveckling, läs- och skrivstrategier, digitala verktyg, kartläggning med mera. Vi ska också få kunskap om hur lärare genom handledning kan stödjas och stimuleras till att justera/ändra arbetssätt, metoder och strategier.

Wow, tankarna bubblar redan inom mig! Det känns väldigt inspirerande. Jag kan fortsätta jobba som jag tänkt på skolan med studiecirkel kring Barbro Westlunds bok Att undervisa i läsförståelse och har möjlighet att få stöd i min projektgrupp. Mitt mål att komma ut i klasserna och arbeta med lässtrategier och väcka förförståelse kring faktatexter passar också väldigt bra in i projektet.

Härligt att sitta och lyssna på så kunniga personer inom läs- och skrivutvecklingsområdet och tänk att de finns i min kommun!

Filosofiska tankar jag fick höra idag och som stämmer så bra in: 
Min dröm blir verklighet. Jag lever min dröm. 

En varm höstdag som gav mycket glöd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar