torsdag 3 oktober 2013

Göra egen bok

I slutet av terminen i åk 1 hade vi ett tema kring Gunilla Bergströms Alfons Åberg. Vi lånade en stor boklåda med Alfons-böcker från biblioteket. Alla barn i grupp om två eller tre fick en Alfons-bok att läsa tillsammans. Tanken var att gruppen skulle göra en egen Alfons-bok med egna bilder och egen datorskriven text. Böckerna skulle bli så fina så vi kunde läsa upp dem för andra och spara dem som ett minne från ettan.

Efter att gruppen läst sin Alfons-bok fick de sammanfatta boken och skriva om personer, miljöer och händelser i början, mitten och slut.

Efterföljande arbete var att rita bilder som skulle passa boken. Slutligen skulle bilderna ordnas rätt kronologiskt innan arbetet med texten vid datorn tog vid. Under skrivstunden fick Alfons-boken vara stängd och egna texter skulle skapas.

Här nedan är en bok som jag scannat av i pdf-format och sedan laddat ner i programmet flipsnack. Härligt att kunna ta del av boken hemma via bloggen och barnen har möjlighet att läsa sin bok för mamma och pappa i lugn och ro.

Ett roligt arbete där barnen visade stort engagemang.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar