måndag 7 oktober 2013

Spännande förstelärår

Åtta veckor sedan jobbstart i min nya tjänst som förstelärare och sex veckor sedan skolstart. Jag är på gång med några projekt som jag tror kommer att växa fram mer och mer under höstterminen.

I min tjänst ingår att handleda kollegor och dela med mig av hur jag undervisar i framför allt läs- och skrivundervisning och IKT. Mitt uppdrag är koncentrerat till verksamheten och jag hoppas få besöka alla klasser under höstterminen och lära känna mina kollegor och deras elever lite bättre. 

Min tjänst är upplagd så att 20% är förlagd till försteläraruppdraget och 80% som lärare i åk 2. Redan nu har jag märkt att det är svårt att beräkna arbetstiden, ibland blir det mer, ibland mindre. Fredagar är det tänkt att jag ska kunna gå in i andra klasser och handleda i t.ex. lässtrategier. Måndagseftermiddagar ska jag handleda i t.ex. IKT. 

Hittills har det varit en del sjukfrånvaro på skolan att lösa på fredagar och jag har också handlett de resurser som ska hoppa in för mig i klassen på fredagar. Det har inte ännu blivit så mycket handledning i olika klasser utan jag har fått vara i min tvåa. Ett litet handledningstillfälle har det blivit i en förskoleklass och jag har några till inplanerade framöver.

Målet var först och främst nu i inledningen av höstterminen att alla klasser skulle ha en egen klassblogg. Det målet är uppnått. Vill ni titta så kan ni gå in och titta via skolans gemensamma bloggsida.

I vår svenskämnesgrupp på skolan har vi startat en studiecirkel kring Barbro Westlunds bok Att undervisa i läsförståelse. Jag läste boken i somras och antecknade på små post it-lappar för att komma ihåg bra saker. Tror att jag ändå får läsa om boken! Medger att jag blivit biten av läsförståelsestrategierna och det är mycket tack vare Marie Trapp, som smittat mig med sin glöd, och som väl förunnad fick Svenska Akademiens Svensklärarpris i år. Det känns som att steg för steg kommer min tjänst att utvecklas till något bra!

En helt vanlig måndag, som idag, gav väldigt mycket. Tiden med eleverna är så värdefull och mina tvåor ger mig så mycket energi. På eftermiddagen satte jag mig med några svensklärarkollegor i åk 3 och vi fick ihop två LPP:er i skriva. Hann med en kort träff med en kollega i åk 5 som ville ha hjälp med att publicera läxor via bloggen. 

Arbetsdagen avslutades med en cykeltur in till staden för ett möte med en specialpedagog som filmat mina kollegor och mig i olika undervisningssituationer. Vi ska ses varje vecka nu under ett tag framöver då vi utvärderar, reflekterar och sätter upp nya mål. Lite läskigt att bli filmad, men det är också otroligt givande och lärorikt. Jag lär mig massor inför framtida handledningssituationer och framför allt i mitt möte med eleverna. 

Ser fram emot ett nytt utvecklingsprojekt i läs- och skrivutveckling, som startar imorgon, där jag ska delta tillsammans med andra förstelärare i kommunen. Det heter Språk i alla ämnen för alla elever. Mer om innehållet i vårt projekt kommer snart!

Dessutom har jag några spännande IKT-möten som jag är inbjuden till i kommunens regi. Sist men inte minst finns vår egen lilla IKT-grupp på skolan med fyra medlemmar. Vi kompletterar varandra med olika kunskaper och kommer att planera upp IKT-träffar för kollegorna under läsåret. 

Vi gör varandra bra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar