onsdag 17 oktober 2018

Övningar inför FN-dagen

Poetiska miljöbeskrivningar 

En övning som passar fint inför FN-dagen. Kanske kan göras i faddergrupper mellan olika åldrar på skolan?

Eleverna ökar sin förståelse för hur barn har det i andra delar av världen. De får träna på att beskriva en bild och föreställa sig hur det känns att bo där. De får också träna på att samarbeta och säga sin åsikt.

Förbered med att ta fram bildspel Sovrum i världen, lugn bakgrundsmusik, utskrifter av bilder på de olika sovrummen, papper och pennor. 1. Visa bildspelet Sovrum i världen, som handlar om barns sovrum i olika delar av världen.
  Ha gärna någon fin bakgrundsmusik till. 
 2. Eleverna får sedan välja ett rum att beskriva med hjälp av startmeningar och bilder på tavlan.
  Jag såg...
  Jag hörde...
  Jag kände lukten av...
  Det var...
 3. När eleverna skrivit klart får de läsa upp sin beskrivning för en kompis, som sedan får gissa vilken bild texten handlar om. 
 4. Efteråt får de rita egna bilder till sina texter och samtala om vilka känslor och tankar som dykt upp under arbetet. 

Elevexempel på olika poetiska miljöbeskrivningar:

Jag såg stängsel som väggar och jord, grus som golv.
Jag hörde barn som skrek och vinden av sandstormar som flög förbi.
Jag kände lukten av mögel.
Det var varmt och rysligt. 

Jag såg väggar gjorda av jord och sten och smutsiga saker.
Jag hörde hus som rasade och bomber som smällde.
Jag kände lukten av ruttet trä, blöt jord, rök och eld.
Det var läskigt och kryp kröp runt. 

Jag såg hård mark, hårda väggar. 
Jag hörde bomberna och jag kunde inte skydda mig.
Jag kände lukten av eld. 
Det var inte skön mark, ingen madrass, ingen kudde, inget täcke.Värdegrundsfilmer
Är du nyfiken på att hälsa på i mitt klassrum, så kan du kika på de nya filmerna i Discovery Education Espresso. Där finns fyra filmer där mina elever och jag medverkar. Perfekt som utgångspunkt för reflektion och diskussion kring barnkonventionen tillsammans i klassen. 


Lgr 11:

Samhällsorienterande ämnen för årskurs 1-3
• Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
• Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.
Samhällsorienterande ämnen för årskurs 4-6
• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
• Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.

Läs mer:Gå med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet.

Min egen facebook-sida Educreation by M.E. Läs- och Skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @educreation_by_me för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Välkommen!

Hälsningar Marika 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar