måndag 27 februari 2017

Recept för äkta vänskap


Lektionstips: Recept för äkta vänskap 💕 Vad behöver finnas i äkta vänskap? 

Eleverna samarbetar i grupper och skriver ner det som de tycker är viktigt. 

Visa ett exempel på tavlan hur man kan göra ett vänskapsrecept (en instruerande text). Grupperna skriver sedan ett eget recept. 

Gör gärna fina affischer och sätt upp i skolan. 

Den här värdegrundsövningen och många fler delar jag med mig av i lärarhandledningen, Livet i Bokstavslandet, för åk 3. 


Instruktioner instruerar om hur en aktivitet ska genomföras för att ett mål ska uppnås. De flesta instruktioner innehåller 3 steg: mål, material och tillvägagångssätt. Rubrik, underrubrik, numrering och bilder finns ofta med för att förtydliga och underlätta förståelsen. En instruktion är ofta kortfattad men informativ. Anvisningar organiseras ofta i logisk ordning utifrån den information som är mest lämpad att komma först.


Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar