torsdag 23 februari 2017

Framgång inom läsning kräver ansträngning


Framgång kräver ansträngning inom vad vi än håller på med. Gällande läsning finns det elever som saknar engagemang, motivation eller förmåga att sitta och läsa tyst i skolan. Dessa elever gynnas av att läraren aktivt undervisar i förståelsestrategier. (Westlund, 2013). 


Vi kan tala om "vad en aktiv läsare gör", men inte förrän vi visar våra elever hur det ser ut och låter är det troligt att de kommer kunna genomföra det själva. (Gear, 2015). 


Livet i Bokstavslandet ger rika möjligheter till ett språkutvecklande arbetssätt där samtala, läsa och skriva i ett meningsfullt sammanhang grundlägger elevernas förmåga att så småningom kunna använda sina läs- och skrivstrategier på individuell nivå.


Skolans lästräning räcker inte för att läsförmågan ska utvecklas optimalt, utan eleverna behöver också läsa på sin fritid. För att locka så många som möjligt till läsning ska läraren uppmuntra, erbjuda och visa ett brett urval av texttyper, t.ex. facklitteratur, serietidningar, dagstidningar, lyrik och förstås skönlitteratur. Sedan får läraren hjälpa eleven att variera sina val. 


(Eleven på bilden har ingenting med texten att göra.)Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 


Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 
Välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar