tisdag 14 februari 2017

Cirkelmodellen kring beskrivande texter om djur och natur

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. (Lgr11) 

I skolan ska eleverna få delta i språk, använda språk och uppleva språk. Livet i Bokstavslandet ger rika möjligheter till ett språkutvecklande arbetssätt där samtala, läsa och skriva tillsammans i klassen grundlägger elevernas förmåga att så småningom kunna använda sina läs- och skrivstrategier på individuell nivå.

Att läsa för att uppleva och lära i ett meningsfullt sammanhang och där eleverna känner att de är delaktiga är en viktig del i läs- och skrivundervisningen. 

Cirkelmodellen innebär många tillfällen där man integrerar tala, lyssna, läsa och skriva med ämnesinnehållet i undervisningen. 

Cirkelmodellen i Livet i Bokstavslandet. 

Så här har vi arbetat i klass 2 på Bryngelstorpskolan kring beskrivande texter:

Fas 1: Bygga upp elevernas bakgrundskunskaper
Vi hade textsamtal kring kapitel 3B, Scoutstugan Ekorren, i Livet i Bokstavslandets läsebok. Eleverna visade stort intresse för djur och natur genom att ställa många nyfikna frågor. Vi tränade på att plocka ut viktiga innehållsord eller nyckelord ur texten. I arbetsboken tränade eleverna vidare genom att skapa egna meningar med hjälp av nyckelorden från samma text. 

Fas 2: Studera texter inom genren för att få förebilder
Eleverna fortsatte sitt arbete med att läsa en text om ekorren. Till sin hjälp hade de en planeringstabell med rutor och bilder, som underlättade letandet efter de viktiga nyckelorden om var ekorren lever, hur den ser ut, vad den äter, hur den bor osv. Tack vare lucktexten i arbetsboken kunde eleverna på ett enkelt sätt fylla i nyckelorden och få en bild av hur en egenskriven text om ekorren kunde se ut.Fas 3: Skriva gemensam text
Gemensamt arbete kring skogsharen följde. Jag hade i fas 2 fått syn på var eleverna befann sig och vad de behövde träna mer på. I det gemensamma arbetet kring skogsharen återupprepade vi hela proceduren med att plocka ut nyckelord och fylla i planeringstabell, men det blev inte på något sätt tråkigt. Ett stort intresse kring skogsharen gjorde arbetet både intressant och jättespännande!

Eleverna hade redan fått önska egna djur att skriva om. Dessa texter fanns färdiga att använda och eleverna läste texterna och fyllde i sina planeringstabeller med stor iver.

Eleverna ritade också av sina djur och fick på det sättet upptäcka och studera djurens utseende på nära håll.Vi fortsatte med att skriva en gemensam text om skogsharen utifrån de nyckelord vi hade plockat ut och skrivit i vår planeringstabell. Jag markerade med olika färger på tavlan vilka ord de kunde byta ut i meningarna och vilka de kunde ha kvar när de skulle skriva sina egna texter.


Fas 4: Skriva text individuellt eller i par
Nu var det förberedande arbetet klart och eleverna var redo för att skriva på egen hand. De hade hjälpmeningar på tavlan, sina planeringstabeller och dessutom checklistor som stöd för sitt skrivande. 

Checklistor finns med för att synliggöra för eleverna hur texterna ska byggas upp. Det handlar både om att få syn på de genretypiska dragen som en beskrivande text om djur ska innehålla och även det som handlar om språkets struktur, såsom meningsbyggnad, stavning och interpunktion. Eleverna har redan lärt sig att det är viktigt att använda checklistan och komma ihåg varje del.

Allt detta arbete där man samtalar, läser och diskuterar beskrivande texter har visat att elevernas medvetenhet har ökat. Eleverna är mycket stolta över sina arbeten om djur och ser fram emot att visa upp dem på Kunskapsfestivalen.

Avslutning av vårt tema om beskrivande texter om djur och natur innehöll alla hjärtans dag-pyssel. Läs mer om det här: Alla hjärtans dag-kort med djurmotiv

Lättläst faktatext om lodjuret, en planeringstabell, en checklista....
och slutresultatet blir fantastiskt!


I Livet i Bokstavslandet för åk 2 utgår arbetsboken från cirkelmodellen och eleverna får skriva olika typer av texter, t.ex. instruerande, berättande, beskrivande, poetiska och återberättande texter. I lärarhandledningen finns många bra kopieringsunderlag, t.ex. planeringstabeller och checklistor till de olika texttyperna. Dessutom finns det 13 st lättlästa beskrivande texter om djur, som är perfekta att använda för elever i åk 1-3.


Länktips:

Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar