onsdag 1 mars 2017

Olika texttyper i åk 2


Innehållsförteckningen i Livet i Bokstavslandet! 

Ulf Starks fantastiska berättelser i A-kapitlen och Malin Wedsbergs och Karin Örns genretexter i B-kapitlen, som anknyter till det som hänt i A-kapitlen. 

Olika texttyper, instruerande, berättande, beskrivande, förklarande och poetisk text, tas upp och repeteras. I klassen samtalar ni kring texten, bygger upp kunskap om texttypen och får den som förebild innan du som lärare skriver gemensamt med eleverna, som slutligen arbetar vidare med att skriva egna texter. Helt enligt cirkelmodellen! 
I arbetsboken och lärarhandledningen finns många bra övningar och kopieringsunderlag (faktatexter, planeringstabeller, checklistor, stödmallar, kartläggning mm). 


Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 


Välkommen!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar