lördag 1 mars 2014

Språkutvecklande arbete om djur

I samband med vårt arbete kring världsdelarna uttryckte eleverna i åk 2 önskemål om att lära sig mer om djur i världen. Det är roligt att kunna utgå ifrån elevernas intressen och bra faktatexter finns att tillgå på ne.se. Tanken är att vi kan integrera många ämnen i djurtemat och även få in hur man ger kamratrespons. 

Djurtemat inleddes med en film om Austins fjäril. Filmen handlar om en kille som ritar av en fjäril och sedan får tips och råd av sina kompisar hur han kan förbättra bilden.Hur kan man ge tips till en kompis på ett bra sätt? Vi pratade om vikten av att vara trevlig när man ger respons. Ger man konkreta tips, till exempel visar en detalj i bilden som kan förbättras och på vilket sätt, så är det lättare att ta till sig och lyssna till kompisens råd.

Alla fick rita av sitt eget djur utifrån en bild. Det är lärorikt att rita av en djurbild och utforska djurets utseeende. Vi har inte ännu hunnit ge kamratrespons på bilderna, men vi går varligt fram så att vi blir bättre på att ge konstruktiv kritik. Vikten av att modella innan det självständiga arbetet kör igång är något jag försöker ta i beaktande.


Förutom bilden fick eleverna också en enkel faktatext som skulle läsas igenom. Innan läsningen fick eleverna agera spågummor och förutspå, alltså skriva ner vad de trodde att texten skulle handla om. Om de redan visste något om djuret fick det också skrivas ner. 

Vår cowboy sammanfattar med nyckelord när det gäller faktatexter. Nyckelord är ord som berättar någonting viktigt och ger intressant information. Under läsningens gång var pennan till hands och nyckelord i texten ströks under och skrevs sedan ner på ett papper. 

Det dök upp en del nya ord i faktatexten, så även detektiven fanns där med sitt förstoringsglas och frågade vad olika ord betydde. En blandning av djup koncentration i läsandet och intressanta samtal, frågor och funderingar kring texterna blev det. Frågeapan känner sig förstås extra hemma nu när vi läser om djur.

http://www.nok.se/lasfixarna

Tillsammans med eleverna räknade vi ihop att i det här temat arbetar vi med minst fem olika ämnen samtidigt: svenska, so, no, bild och elevens val. I nästa vecka kommer vi att fortsätta med det tacksamma temat om djur, som inbegriper många mål och förmågor som vi behöver träna mer på. 

Till nästa gång ska jag komma ihåg att ha bilderna och faktatexterna separata från varandra. Det är roligare att förutspå vad texten ska handla om när man inte hunnit titta på faktatexten innan (nu vek jag bort stora delar av texten, men det var inte en optimal lösning). En viktig lärdom för mig är att modellandet skulle blivit ännu tydligare om jag själv först visat exempel på en faktatext och hur jag gör när jag plockar ut nyckelord. Jag trodde att alla visste, för att vi tränat förut, men övertydlighet leder till mer kunskap och trygghet.

Vill avsluta med att ge ett inspirerande tips från Skolverkets hemsida, som berättar på ett tydligt sätt om cirkelmodellen. Den är en modell om skrivande i fyra faser, som ger tryggare barn som vet vad de ska göra och som lär sig mer.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar