fredag 7 mars 2014

Kamratrespons och faktainsamling om koalan!

Kamratrespons på djurbild


Med inspiration från förra veckans lektion om Austins fjäril ritade jag av en bild av en koala som jag visade för mina elever i åk 2.

Frökens bild


Bild från ne.se
Eleverna fick ge kamratrespons till mig utifrån koalabilden jag hade ritat. De fick ge mig två stjärnor och säga positiva saker om det som var bra. Sedan fick de ge en idé genom att berätta vilka detaljer i bilden jag kunde förbättra.

Jag kände mig väldigt glad efter responsen, jag fick mycket beröm: fina stora öron, bra form på trädgrenen. En hel del handfasta tips som jag ska ta tillvara fick jag, t.ex. att rita nosen mer ovalformad (istället för cirkelformad) och att rita klor på tassarna.

Eleverna har redan kommit en bra bit på väg med att ge respons på varandras djurbilder. De fick ge varandra två stjärnor och en idé och de flesta har redan hunnit börja rita på bild nummer två. De är väldigt sugna på att förbättra sina bilder.

I nästa vecka ska vi träna mer på att ge kamratrespons både på bilder och läsning.


Faktatext om djur


Sedan började nog eleverna undra vad jag höll på och grejade med under lektionen. Jag hade en magnetlinjal, ett stort blädderblockspapper och en svart tuschpenna.

Jag drog streck, gjorde tre kolumner och skrev V (vet), Ö (önskar veta) och L (lärt mig) överst i vardera kolumn. Högst upp skrev jag: Koala.

Vi skulle läsa en faktatext om koaladjur.

  • Spågumman frågade: Vad tror ni texten kommer att berätta? Vad vet vi sedan tidigare om koalor? 
  • Frågeapan frågade: Vad blir du nyfiken på och vad vill du veta mer om? Vilka frågor vill du ställa?

Barnen var aktiva med att räcka upp handen och ville berätta mycket om vad de redan vet och också ställa frågor. Jag antecknade barnens ord på blädderblockspapperet i de två första kolumnerna.Från smartboarden läste vi gemensamt en faktatext om koalan från ne.se.

  • Under tiden vi läste var vi detektiver och pratade om nya ord och uttryck vi stötte på. 

Ordet rudimentär var exempel på ett ord som fick vi googla för att få svaret på. Rudimentär betyder ungefär samma som outvecklad (koalan har en rudimentär svans).

  • Vi var cowboys och strök med linjal under nyckelord, ord med viktig information, som fanns i texten. 

Fann vi svaren på våra frågor? En del fanns och en del får vi leta vidare efter. Andra viktiga nyckelord som berättade om utseende, var koalan lever och vad den äter strök vi också under i texten.

Vi samlade det viktigaste av vad vi lärt oss i den tredje kolumnen. Vi fick en tydlig sammanfattning av lektionen med vår VÖL-tabell.


Nyckelorden skrevs också upp på ett separat papper. Med hjälp av nyckelorden (utan att titta på faktatexten från ne.se) skrev vi en gemensam faktatext.

Koalan
Koalan lever i eukalyptusskogar i Australien. Koalan har stora och runda öron och stor nos. Den är 60 - 85 cm lång. Den är grå på ovansidan och vit under. Koalan äter eukalyptusblad. Ungen föds efter 35 dagar. Den äter mammans spillning! Djuret är modell för teddybjörnen.

Efter den här genomgången var eleverna väldigt sugna på att arbeta på egen hand med att plocka ut egna nyckelord och skriva egna faktatexter om de djur de själva har önskat att får arbeta med.

Jag gjorde "börjor" på tavlan till hjälp för de som har svårt att komma igång med att skriva meningar.

  • Djuret lever i...                     (berätta var det bor)
  • Djuret har...                          (berätta om hur det ser ut)
  • Djuret äter...                         (berätta vad det äter)
  • Djuret är...                            (berätta någonting mer)

(Djuret kunde bytas ut mot djurets namn.)

Mina egna reflektioner är att det här upplägget med att kombinera VÖL-modellen med läsfixarna blev väldigt tydligt. Arbetssättet passar mig väldigt bra. Vad kul det är! Eleverna förstod precis vad de skulle göra eftersom jag visat på tavlan först. Det är så bra att visa hur man skriver faktatext, hur man väljer ut nyckelord (som jag gjorde en tabbe med i förra veckan) och hur man tänker då man skriver både med meningsbyggnad, stor bokstav och punkt, mellanrum mellan orden osv. Jag kommer att fortsätta arbeta så här med andra genomgångar och också låta eleverna få prova att göra en VÖL-modell helt själva.

Följ klassens resande nalle: Koalabjörnens resa via Tour Builder. Ladda ner Google Earth först.
Koalans egen blogg hittar du här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar