tisdag 3 december 2013

Finland - Sverige 1-0?

En dag där den internationella PISA undersökningen talat sitt tydliga språk. De svenska eleverna presterar under genomsnittet i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

Skolverkets pressmeddelande

SVT:s nyheter, Svenska elever allt sämre

Sverige är ett skräckexempel

Frågan som jag redan fått idag är hur ser vi lärare på dessa resultat och vilka åtgärder som kommer att vidtas. Svaret för mig är solklart.

  • Läsförståelseundervisning i alla ämnen! Satsa på att ordavkodningen och läsflytet sitter i tidig ålder och att vi kan ge eleverna den grund de behöver i läsförståelse. Hur tar man sig an en faktatext i naturvetenskap eller ett problemlösningstal i matematik? Samtal kring innehåll, nyckelord och begrepp ska vara det centrala. 
  • Läsinspiration till alla barn. Diskussioner kring bra och intressanta texter. Hjälpa eleverna hitta bra böcker i olika genrer. Skolbibliotek i alla skolor!
  • Skapa relationer till barnen. Prata om rätt och fel och jobba med livskunskap i den dagliga verksamheten. Knyt an till olika texter och samtala utifrån dem. Läs artikel i DN idag om att lärande handlar om relationer med Anne-Marie Körling.

Jämförelser kommer allt som oftast mellan de nordiska länderna som t.ex. frågor kring vad som gör Finlands resultat så mycket bättre. Gå in i en skola där så märker du! Det är ett mycket större lugn, det finns arbetsro, eleverna lyssnar på sin lärare och föräldrarna har tilltro till skolans arbete. Läsläxor finns, eleverna ska läsa en stund varje dag. Läxorna följs upp och dokumenteras. 

Väntar med spänning på Carina Schedvins avhandling Finland-Sverige 1-0? Hon forskar kring effektiva skolor och kommer att handleda kring ledarskap, gruppdynamik och skola i förändring.

Läs, inspirera och samarbeta i alla ämnen för att nå högre.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar