söndag 14 maj 2017

Språkutvecklande arbetssätt och genrepedagogik med Livet i BokstavslandetNu har vi kommit en bra bit på väg i det språkutvecklande arbetet med Livet i Bokstavslandet för åk 2. Här är några exempel:
  • Eleverna får diskutera och interagera kring Livet i Bokstavslandets texter. Ulf Starks underfundiga och humoristiska berättelser i A-delen av varje kapitel väcker läslust och engagemang. I de strukturerade samtalen använder vi oss av lässtrategierna före, under och efter läsningen.
  • Elevaktiviteten är hög när vi exempelvis använder oss av bildsekvensövningar och hjälps åt att sammanfatta en berättelse. I det digitala introt övar vi gemensamt på språklära och olika  läs- och skrivstrategier. Eleverna parläser och samarbetar kring övningar i arbetsboken eller i skrivandet av texter.
  • Genom Livet i Bokstavslandets material och genrepedagogikens cirkelmodell får eleverna rikligt med exempel, mallar och strategier för att läsa och skriva olika texttyper. 
  • Läsande och skrivande integreras tack vare att vi först läser den aktuella texttypen i B-delen av varje kapitel. Vi uppmärksammar textens specifika ordförråd och lär oss använda orden i de övningar vi gör genom cirkelmodellens fyra faser där eleverna slutligen skriver egna texter.
Under året har jag gett exempel från klassrummet hur vi gått till väga när vi tränat på att skriva beskrivande, berättande, instruerande och återberättande text.

Här finns ännu ett exempel:


Cirkelmodellen i brevskrivande
Fas 1: Bygga upp elevernas bakgrundskunskaper
Vi hade gemensamt textsamtal kring kapitel 7B, Brev, mejl och sms, i Livet i Bokstavslandets läsebok. I texten fanns många olika exempel på hur brev kan se ut och vi uppmärksammade textens uppbyggnad med exempelvis hälsningsord och avslutningsord. Samtalet gick vidare in på olika känslostämningar och hur de som skrivit breven kan ha känt sig. Vi har skrivit brev tidigare i klassen, så det blev en repetition och igenkänning för många av eleverna. 
Fas 2: Studera texter inom genren för att få förebilder
Följande lektion fortsatte vi med parläsning av samma text efterföljt av arbete i arbetsboken där eleverna bland annat skulle svara på läsförståelsefrågor kring texten, ordna meningar från ett brev i rätt ordning och lära sig mer om hur man skriver ett brev. 


Fas 3: Skriva gemensam text
Gemensamt arbete följde där vi efter omröstning skrev ett brev till vår kära klassmaskot, ugglan Lilla Bo. Vi använde oss av Livet i Bokstavslandets digitala intro där vi tillsammans planerade och skrev texten på smartboard.
Fas 4: Skriva text individuellt eller i par
Eleverna planerade sedan sina egna brev med hjälp av stödord i arbetsboken. Några valde att skriva till Zlatan, sin mamma eller en kompis. Här nedan är ett exempel av en andraspråkselev, som skrev ett brev till sin fröken. När jag läser brevet och ser utvecklingen eleven gjort det senaste året blir jag lite rörd. 
Cirkelmodellen ger utmaningar för alla elever och gynnar även elever med svenska som andraspråk. Ser fram emot nästa läsår där vi kommer repetera och utveckla de texttyper vi lärt oss och dessutom prova på att skriva förklarande och argumenterande texter.


Länktips:

Olika texttyper i åk 2Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. Just nu pågår en tävling där ni kan vinna en klassuppsättning arbetsböcker eller läseböcker.

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @educreation_by_me för dagliga uppdateringar, tips och idéer. Där kan du också delta i små tävlingar och vinna böcker från Livet i Bokstavslandet. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar