torsdag 21 januari 2016

Samarbete och kommunikation i fokus

Så roligt att träffa alla underbara ettor igen efter jullovet! I SO:n har vi pratat, skrivit och ritat om året som varit, om fina minnen, vad vi är mest stolta över, våra favoritböcker m.m. Eleverna har också skrivit om vad de vill lära sig eller bli bättre på under 2016.

Mitt skolår är hämtad från Årskurs 1-3 Tips och idéer

Skolans aktuella värdegrundsmål handlar om att kunna samarbeta med vem som helst och jag tycker det är ett perfekt tillfälle att fokusera extra mycket på samarbete och kommunikation.

Innan jullovet tränade vi på att skriva berättelser med tydlig handling, det vill säga början, problem, lösning och slut. Eleverna har nu parvis börjat träna på att ge varandra kamratrespons på de texter de skrivit. I början är det viktigt för eleverna att förstå hur man ger respons. Jag har försökt lotsa och modella hur eleverna kan göra och säga. De har läst upp sina sagor för varandra och sedan har vi kollat av i en checklista om stor bokstav och punkt, mellanrum mellan orden, läslig handstil, inledning, handling och avslutning finns med. Slutligen har de fått ge varandra två stjärnor för något som var bra och en önskan eller idé till något som kan utvecklas.
Att få tillfällen för genomgång med några elever i taget och ge återkoppling är väldigt givande. Det blir lärorikt eftersom många först då förstår något viktigt, t.ex. att man inte ska blanda stora och små bokstäver inuti meningarna. 

För att fortsätta träna på samarbete och att skriva berättelser med tydlig handling har eleverna parvis påbörjat ett nytt skrivarbete. Till skillnad från höstens skrivprojekt hoppade vi över steget att först skriva en planering i ett skrivschema. Jag gjorde istället små böcker bestående av fyra sidor och högst upp på varje sida skrev jag små påminnelser om vad som ska finnas med i berättelsen. Eleverna fick först prata ihop sig med varandra om vad berättelsen skulle handla om och sedan rita och skriva tillsammans, men i varsin bok. För många blev det lättare och roligare att göra så här.Vårterminens nyhet i åk 1 är Sagotronen, en magisk fåtölj, där man kan få sitta och läsa upp sin egen saga eller berättelse. Det blir både lite spännande och speciellt att våga läsa när alla kompisar sitter blickstilla och lyssnar på mattan runt omkring. Ett steg i riktning mot att våga uttrycka sin åsikt och stå för den. Här tränar vi också på samarbete, att träna på att lyssna och visa respekt när någon annan har ordet. 


Inspiration till Sagotronen har jag hämtat från Catharina Tjernbergs bok Framgångsrik läs- och skrivundervisning. Catharina har i sin forskning kommit fram till att den muntliga framställningen är något som tidigt behöver introduceras i undervisningen.

Än en gång har vi repeterat alla bokstäver vi lärt oss under höstterminen. Vi har upptäckt att många bokstäver har gemensamma former och kan delas in i olika grupper, som kallas motsolarraka medsolarhöga bokstäver eller diagonala bokstäver. Här nedan är de bokstäver vi hittills har gått igenom. Bokstaven S visade sig vara den bokstav som ger mest utmaning motoriskt med sina snirkliga svängar åt olika håll. S som vi lärde oss skriva redan i början av åk 1!Avslutningsvis vill jag bjuda på några fina bilder från vårt lilla bildprojekt om älgen och bokstaven Ää, som vi arbetat med den senaste veckan. Eleverna fick följa en instruktion som jag berättade om, ritade och skrev på tavlan. Det visade sig att flera elever redan var bekanta med begreppet instruktion. Många elever berättade att de följer instruktioner när de bygger med lego. Vi kom fram till att instruktioner är bra till ganska mycket som man ska laga eller bygga. I kokböcker finns det recept som också är en form av instruktion.
En rolig samarbetsövning blev det, även om några tyckte den var i kittligaste laget! Titta på bilderna så förstår ni varför!


Här nedan kan ni läsa mer om hur vi arbetat med cirkelmodellen kring berättelseskrivande:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar