lördag 30 augusti 2014

Svenska och So på ett språkutvecklande sätt

Vecka 35 har vi försökt komma in i rutiner och schema och kört igång med våra skolämnen. Eleverna har fått skriva ett hemligt brev till sig själva om vilka förväntningar de har på årskurs 3, vad de vill eller tror de kommer att lära sig. De fick stoppa ner brevet i ett kuvert och klistra igen. Brevet kommer de sedan att få innan sommarlovets början. Lite spännande faktiskt!

Treans läsebok heter Nyckeln till skatten och till den hör en arbetsbok. Det roliga med arbetsboken är att den är vändbar, från det ena hållet arbetar vi med läsförståelsefrågor som hör till kapitlen i läseboken och från det andra hållet finns det språknycklar. Språknycklarna ger oss utmaningar i läsförståelse, stavning, språklära och lär oss om olika genrer, t.ex. faktatexter, berättande texter och instruerande texter.I läroplanens mål står det att eleven ska kunna använda olika lässtrategier för att förstå och tolka olika texter. Eleven ska också kunna reflektera över innehållet i texter och samtala om det.

Vi har förutspått vad vår läsebok kommer att handla om och bekantat oss med olika begrepp, t.ex. titel, författare, omslagsbild, illustratör, baksidestext m.m. Vi har som konstnärer också övat på att se inre bilder då vi lyssnar eller läser en text.

Vi är redan från förra året välbekanta med lässtrategierna. I trean kommer vi att fortsätta öva på dem, bl.a. med hjälp av våra läsfixare. Så småningom kommer vi att använda lässtrategierna utan att vi ens tänker på det.

Den nya läseboken Nyckeln till skatten har delats ut och den lilla läxboken följer med även i år, så eleverna kan svara på några frågor som hör till texten. Läseboken finns på två nivåer. Ett par elever fick hem båda böckerna för att testa vilken text som verkar ge lagom utmaning.I So:n har vi kört igång med ett tema kring valet. Vi fyllde i ett VÖL-schema (Vet, Önskar veta, Lärt oss) tillsammans både före och efter vi arbetat och det visade sig att våra treor fick reda på massor bara under en lektion.

Vi läste och pratade först om vår egen skola och vilka trivselregler som gäller här. Eleverna vet att de kan vara med och påverka genom klassråd och elevråd. Vi gick sedan vidare till att lära oss om Sverige och varför vi har lagar. Vi tittade på en tecknad film, Valrörelse, politik och styre, och lärde oss även här en massa nya ord och begrepp, som vi sedan samtalade, resonerade, skrev meningar och ritade bilder om.

Vi kommer att fortsätta arbeta med valet och det vore roligt om föräldrarna kan ordna så barnen kan få följa med och rösta till en vallokal, så att de får se hur det går till på riktigt.

Norrgruppens VÖL-modell

Sörgruppens VÖL-modell

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar