fredag 24 januari 2014

Stjärnläsare i SO

Läsfixarna har anlänt till oss efter en lång färd på guppande hav över jordklotet. Vad passade inte bättre då än att de fick sätta igång att jobba med oss kring ett tema om världen i åk 2.

www.nok.se/lasfixarna

Först tittade vi på olika kartor av världen på en jordglob, en stor världskarta, en kartbok och Google Earth.

www.skolverket.se

I vår läroplans centrala innehåll står det att vi i åk 1-3 ska behandla ämnet, Att leva i världen:
  • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
Kunskapskraven för åk 3: Elevens gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.


http://www.nok.se/Laromedel/F-9/Grundskola-1-3/Geografi/PULS-SO-boken-1-3/
Utifrån en faktatext, Världen på kartan, i SO-boken, inledde vi faktasökandet. Spågumman svävade fram och använde en väldigt mystisk och lugn röst. Hon frågade oss vad vi trodde att faktatexten skulle handla om. Vi tittade på rubriker och bilder i kapitlet. 

Spågumman
Förutsägelserna från eleverna blev: Vi tror att kapitlet kommer att handla om världsdelarnas namn, språk, andra länder och vad vissa hav heter. Alla elever fick skriva egna anteckningar över hur de tänkte.

Frågeapan
Den pigge Frågeapan hoppade fram och frågade vad alla var nyfikna på och vad de ville veta mer om. Nu började frågorna dugga tätt:

-  Varför finns det länder omringade av vatten?
-  Varför är jorden rund?
-  Varför finns det tid?
-  Varför är det så många kaktusar och varmt i öknen?
-  Varför är det så många hav?
-  Vilket är det största landet?
-  Vad heter huvudstäderna?
-  Hur skapades jorden?
-  Kommer vi få veta mycket om Europa?
-  Hur många länder finns det?
-  Varför finns det många torn i London?
-  Vad heter skyskraporna i USA?
-  Vad heter alla presidenter?
-  Vad heter alla världsdelar?
-  Varför ramlar man inte ner då man är längst ner på jorden?
-  Varför har vi vatten på jorden?
-  Varför pratar man olika språk?
-  Hur kan man åka bil, cykla och gå när jorden är rund?
-  Hur kan jorden snurra?
-  Varför dör man inte på jorden men i rymden utan rymddräkt?
-  Varför känner man inte då jorden snurrar runt?
-  Varför är det dag på ena halvan av jordklotet och natt på andra?

- Oj, oj, vilka bra frågor! utropade Frågeapan. 

Svårt kanske att lära sig allt på några veckor, men om vi får vårterminen på oss och fortsätter att vara nyfikna kommer vi säkert att få svar på det mesta.

Vi lyssnade och läste sedan texten i SO-boken tillsammans. 

Fröken Detektiv

Fröken Detektiv fanns med till hjälp ifall det var något ord som vi inte förstod. Vi lärde oss om jordgloben, världsdelarna och världshaven. Världsdelen Oceanien och världshavet Indiska Oceanen var nya namn för oss.

Cowboy Jim
Cowboy Jim visade sig vara en riktig charmör och spelevink och fick alla att skratta i slutet av lektionen. När han skojat en stund frågade han vad vi lärt oss. Han ville sammanfatta med sitt lasso, förstås.

Eleverna skrev och berättade att de lärt sig att det finns sju världsdelar och tre världshav. Vårt närmaste hav heter Östersjön och det är väldigt litet i jämförelse med Stilla Havet, Atlanten och Indiska Oceanen. 

En lärorik lektion där förväntan i luften nästan gick att ta på. Barn vill ha nya utmaningar och nu var det ett nytt ämne, geografi, som de äldre barnen på skolan arbetar med. Att lära sig mer om världen väcker många frågor. En del av frågorna kommer vi att ta upp i NO och andra i SO under vårterminen.

Det är så intressant och inspirerande att ta del av barns tankar. Jag får reda på vad de kan tack vare att de uttrycker både vad de redan vet och vilka frågor de har. Nu kan jag skapa en lokal pedagogisk planering både utifrån Lgr 11 och barnens önskemål och frågor.

Idéen till mitt arbete har jag fått från Facebook-gruppen En läsande klass och Eva Erikssons dokument Stjärnläsare SO-ämnen. Dokumentet kan med fördel även användas i åk 4-6. Tack Eva för att du delar med dig!

2 kommentarer: