söndag 9 september 2018

Läsläxor och upplägg i åk 1 med Livet i Bokstavslandet

Ordbilder
Den första läsläxan som ettorna fick ta hem var en bläddra, som de varit med och skapat själva. Innan dess hade vi tränat på ordbilder med hjälp av Lärarwebbens och arbetsbokens övningar och lärarhandledningens tips på lekar. De elever som ville ha lite mer att träna på fick också ett kopieringsunderlag med Ordväggen från den röda läseboken med mer text.

Bläddra:


Ordväggen
Ordbildslek
Exempel på en lek vi lekte var kring ordbilden en där jag delade ut ordbilden till var och en av eleverna. Jag berättade att det finns många en-ord och ett-ord. En i taget fick eleverna gå med sin lapp till ett föremål i klassrummet, som var ett en-ord, och vi hjälptes åt att fästa lappen på föremålet, t.ex. på dörren. Jag skrev sedan upp alla orden synligt för eleverna: en penna, en bänk, en tavla, en bok, en karta osv. Tipset är hämtat ur den nyreviderade lärarhandledningen för Livet i Bokstavslandet.

Läseboken
Veckan som följde var det dags att få hem läseboken i läsläxa. Jag gick efter de tips jag fått från lärare som ettorna haft i förskoleklass om vilken bok som skulle passa dem, men för en del elever hade läsningen hunnit utvecklas under sommaren och de fick antingen ta hem båda böckerna för att känna efter eller läsa i den svårare. På bilden nedan kan ni se vilken skillnad det är i textmassa i grön respektive röd bok.

Läxgenomgång
I skolan högläste jag texten för eleverna en gång och vi samtalade lite om den. Alla fick då höra läseboken med mera text. Sedan delade jag upp eleverna och gick igenom texten med en mindre grupp i taget. Vi tränade på att läsa tillsammans och hela tiden följa med pekfingret under orden vi läste. Många av ordbilderna kände eleverna redan igen från sin första läxa.

Orsaken till att jag inte skickade hem läseboken med bilden att samla ord med L och E var att vi bara hade gått igenom bokstaven L första veckan. Därför tyckte jag jag att det var bättre att eleverna fick sex sidor sedan när båda bokstäverna gåtts igenom. Det är ju dessutom bra att ordväggen också finns som kopieringsunderlag och att eleverna hinner skapa t.ex. egna bläddror eller böcker att ta hem och träna på först. Till en början kommer jag börja så att det är ordbilder i läxa ena veckan och läseboken den andra veckan, men jag kommer kanske ändra upplägget efter ett tag och komplettera med småböcker som t.ex. Stjärnsvenska.

Här nedan är ett inlägg med information, som jag gått ut med till vårdnadshavare, där jag gett exempel på hur man kan träna hemma:


Veckoupplägg i åk 1
Måndag: Bokstavsgenomgång, arbetsschema, Livet i Bokstavslandet film från UR (varannan vecka).
Tisdag: Laborationer med ordbilder och bokstäver. Ljudningsövningar.
             De elever som knäckt koden får arbeta i extraböcker, t.ex. Ärtan och Piff.
Onsdag: Min kollega arbetar i klassen med ett svenskt djur i NO:n, som börjar på aktuell bokstav.
Torsdag: Läsläxan följs upp. Eleverna arbetar vidare med olika bokstavspyssel. Textsamtal kring nytt kapitel i läseboken (varannan vecka).
Fredag: Arbete i arbetsboken. Jag går igenom ny läsläxa med en mindre grupp i taget.

Under veckan läser vi också andra bilderböcker och skriver gemensamma texter där ordbilder finns med.

Månadsupplägg augusti-september i åk 1
Vecka 35: Bokstaven Ll, ettorna får ordbilder i läxa
Vecka 36: Bokstaven Ee, ettorna får läseboken i läxa
Vecka 37: Bokstaven Bb, ettorna får ordbilder i läxa
Vecka 38: Bokstaven Oo, ettorna får läseboken i läxa
Vecka 39: Repetitionsvecka

Terminsplanering
Jag försöker följa terminsplaneringen, som finns i lärarhandledningen. Tycker det är toppen att få en fin överblick över läsåret.

Livet i Bokstavslandets lärarhandledning åk 1

Läs mer
Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet.

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer.

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum.

Tål att upprepas, detta är en fantastiskt bra film! Den är toppenbra att visa även för föräldrar, då den handlar om hur viktig högläsningen är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar