torsdag 6 september 2018

Läsläxa i läseboken Livet i Bokstavslandet

Mina ettor får 5-6 dagar på sig att träna läsläxan hemma. Här nedan har jag beskrivit hur vi tränat på texten i skolan och även gett lite tips på hur föräldrarna kan hjälpa till med läxan. 

Försök hitta en kort stund (ca 10-15 min) varje dag när ni tränar på läxan. Jag brukar säga att man ska träna minst tre gånger hemma, men gärna mer!

I skolan har jag högläst texten för eleverna en gång och vi har samtalat lite om den. Alla har då fått höra läseboken med mera text. Sedan har jag delat upp eleverna och gått igenom texten med en mindre grupp i taget. Vi har tränat på att läsa tillsammans och hela tiden följa med pekfingret under orden vi läser. Många av ordbilderna känner eleverna redan igen. Dessutom finns det bilder till hjälp bredvid en del av orden.

Här nedan kommer lite förslag på hur man kan träna hemma.Sidan 8-9: Träna på alfabetets bokstäver längst upp på sidan. Träna hur de låter när man läser.

Sidan 8: Titta tillsammans på den stora bilden.

  • Leta ord med bokstavsljuden L eller E. Kommer L eller E först, mitten eller sist? T.ex. i lampa kommer L först.
  • De som vill ha en utmaning kan samla så många ord de kan med Ll eller Ee i bilden. Ni föräldrar kan hjälpa till att skriva eller om barnet vill skriva själv.
Sidan 9: Ordväggen. Dessa ord får barnen bekanta sig med och träna på att känna igen. Vilka av orden har L eller E först, mitten eller sist? Träna på att rimma på orden, t.ex. loppa - hoppa. 

Sidan 9 i grön bok: Titta på hur bokstavsljuden L och E kan ljudas ihop till ord. Sätt fingret under l i ordet och ljuda samtidigt som man följer bågen med fingret till e, då ljudas e. Bågarnas syfte är alltså att hålla ut på ljuden. Ordbilderna en, ser och leker har vi redan tränat på olika sätt i skolan. Det underlättar att barnen känner igen ordbilderna när texten ska läsas.

Sidan 10 - 13: Barnen läser texten högt för er och ni hjälper till så deras lilla pekfinger följer med i texten. Hjälp till där det behövs och uppmuntra mycket. (Jag har redan skojat och förvarnat att föräldrarna kommer nästan svimma för att deras barn är så duktiga!)

Till läseboken finns det också en kostnasfri webbapp där man kan lyssna på texten och även träna på ord och läsförståelse. Klicka här: Webbapp och välj kapitel 2, Allt är lek

Gör läxläsningen till en mysig stund tillsammans. Lycka till!

Hälsningar Marika


Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar