måndag 10 april 2017

Livet i Bokstavslandets upplägg åk 2 - 3

Livet i Bokstavslandet är ett läromedel i svenska, som sträcker sig över ett väldigt brett område. Eleverna får arbeta med både läsning, läsförståelse, stavning, språklära och skrivande av olika texttyper i åk 2 och åk 3.

Här är exempel på hur man kan lägga upp sitt arbete med kapitel 5 under fyra veckor i åk 2. Allt nedan beskrivna arbete finns att ladda ner som en provlektion på Libers hemsida.


Livet i Bokstavslandet UR skola avsnitt 5


Vecka 1: A-texten, berättande text, läsförståelse
Tisdag: Strukturerat textsamtal med hjälp av läsfixarna kring kapitel 5A, Tjuvar i farten, om Ami, Bruno Coco och Dani. Är det en tjuv som har snott hunden Dennis? Eleverna skriver ner sina tankar i en läslogg. Vi utgår ifrån modellen EPA (eget tänkande, parvis, alla) och arbetar språkutvecklande kring texten. Eleverna får kapitel 5A i läsläxa till tisdagen efter.

Torsdag: Parläsning i läsebokens kapitel 5A. Eleverna fortsätter sedan att arbeta parvis med läsförståelseövningar i arbetsboken.


Vecka 2: Ordväggen, stavning, språklära
Måndag: Ordväggens tio ord introduceras. Stavningsläxa delas ut och samma ord tränar vi även på i skolan. Vi tittar på UR:s teveserie Livet i Bokstavslandet, säsong 2, del 5. Vi lär oss om tj-ljudet och eleverna arbetar i arbetsboken med språklära och stavning.

Tisdag: Läsläxan i kapitel 5A följs upp. Jag lyssnar när eleverna läser i grupper.

Torsdag: Stavningskoll. Eleverna visar att de kan stava ordväggens ord och skriva med läslig handstil.
Vecka 3: B-texten, bygga upp kunskap om texttypen, läsförståelseTisdag: Strukturerat textsamtal med hjälp av läsfixarna kring kapitel 5B om beskrivande text, Efterlysningar. Vi upptäcker att det finns många olika slags efterlysningar. Eleverna antecknar på miniwhiteboards. Eleverna får kapitel 5B i läsläxa till tisdagen efter.


Torsdag: Parläsning i läsebokens kapitel 5B. Eleverna fortsätter sedan att arbeta parvis med läsförståelseövningar om den beskrivande texten i arbetsboken.
En skrivläxa skickas hem där eleverna får hitta på meningar där ordväggens ord finns med.

Vecka 4: Lära mer om texttypen, gemensamt och eget skrivande
Måndag: Gemensamt skrivande. Vi fyller i en tabell med stödord, som vi sedan använder när vi fyller i lucktexten och skapar en egen efterlysning. Eleverna fortsätter sedan att skriva egna efterlysningar. De använder sig av arbetsbokens tabell och lucktext.

Tisdag: Läsläxan i kapitel 5B följs upp. Jag lyssnar när eleverna läser i grupper.

Torsdag: Skrivläxan följs upp. Vi fyller i "Du kan", en checklista längst bak i arbetsboken.


Eftersom vi redan arbetat med cirkelmodellen för beskrivande text kring djur och natur, gjorde vi inte cirkelmodellen fullt ut denna gång, men om man vill arbeta mera grundligt med alla faser i cirkelmodellen kan man gå vidare genom att göra om hela processen med planeringstabell och sedan skriva en efterlysning igen. Testa då gärna att skriva utan lucktext, men med hjälpmeningar istället. Skriv först gemensamt och sedan individuellt eller parvis.

Om man behöver korta ner tiden kan man också göra detta ovan beskrivna arbete under tre veckor istället för fyra veckor. Det har oftast fungerat bra med tre veckor, men vill man satsa på att eleverna ska "landa" i den text man tränar på och behärska den är det förstås bättre med längre tid.

Till varje moment i läseboken och arbetsboken finns det Digital intro där man kan ha genomgångar på interaktiv skrivtavla. Testa gratis: Digital intro utvärderingsabonnemang

Efter arbetet kan man också följa upp innehållet med en gratis Webbapp.

Ladda ner hela materialet på 29 sidor från kapitel 5 här: Provlektion kapitel 5.


Länktips: 

Cirkelmodellen kring beskrivande texter om djur och natur

Olika texttyper i åk 2

Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar