torsdag 26 januari 2017

Arbetsgången i Livet i BokstavslandetLivet i Bokstavslandet utgår från en läs- och skrivundervisning där olika typer av aktiviteter blandas och representeras. Utmaningen är att skapa en balanserad läs- och skrivundervisning där form och funktion samspelar. Att träna läsflyt och att samtala om det lästa ska gå som en röd tråd och smälta in som en naturlig del i undervisningen.

Det är dessutom viktigt att hela tiden koppla ihop och kombinera skrivande och läsning. I Livet i Bokstavslandet möter eleverna många typer av texter. Genom att man läser och bearbetar texter tillsammans får man en modell för hur olika texttyper är uppbyggda.

Varje kapitel kan man arbeta med under fyra veckor: två veckor med A-kapitlet och två veckor med B-kapitlet. I lärarhandledningen finns exempel på en bra arbetsgång.

Min undervisning med Livet i Bokstavslandet bygger jag upp kring fyra lektioner i veckan.
Måndag: ca 75 min (genomgång och arbete)
Tisdag: ca 30 min + 45 min  (läsläxa och textsamtal)
Torsdag: ca 75 min (genomgång och arbete)

Här nedan beskriver jag hur jag anpassat till min grupp när jag arbetat med kapitel 3A och 3B. Jag har gjort så att jag går igenom A-kapitlet vecka 1 och B-kapitlet vecka 2, för att sedan ha gott om tid att fortsätta skrivandeprocessen kring aktuell texttyp. Det är så med alla material, lektionstips och planeringar som man använder, att man måste göra om det till sitt eget och till det som passar ens egna elever bäst.Vecka 1 

Tisdag 
Introduktion av nytt kapitel, A
Digital intro
Textsamtal och högläsning
Eleverna använder miniwhiteboards 

Utifrån lärarhandledningens instruktioner introducerade vi lässtrategin att ställa frågor, med hjälp av läsfixaren Reportern. Vi pratade om att frågor kan ställas på olika nivåer. Efter att vi läst, samtalat och ställt frågor om kapitel 3A, Monstren slår till, fick eleverna skriva egna frågor på sina miniwhiteboards. Det blev toppenbra exit-tickets, som synliggjorde vad de lärt sig och funderade på just då, innan de gick ut på rast.Torsdag
Stavningskoll
Digital intro
Parläsning
Läsförståelse i arbetsboken

Först och främst hade jag en liten stavningskoll inför nästa veckas stavningsträning. Jag läste upp tio ord som hör till Ordväggen och eleverna fick skriva orden. Det gav mig en vetskap om vilka som behöver mer utmaning med lite svårare ord i stavningsläxa.

Vi tittade sedan på digital intro och tränade gemensamt på hur man skriver frågor och svar. Toppen!

Något som jag tycker är väldigt bra i våra nya rutiner är att jag delar in eleverna i läspar. De läser först texten tillsammans (varannan mening eller varannan sida) och arbetar sedan gemensamt med de två sidorna i arbetsboken.

Det som jag önskar kommer till nästa år är en digital arbetsbok, så man kan visa helsidorna av det eleverna sedan ska jobba med. Just nu fotograferar jag sidorna för att kunna ha tydliga genomgångar på smartboarden innan arbetet i arbetsboken kör igång.

Eleverna tog sedan hem sin läsebok för att ha kapitel 3A i läsläxa torsdag - tisdag.


Vecka 2

Måndag: 
Film
Digital intro
Stavning, läslig handstil och språklära

Vi började med att se det aktuella TV-programmet Livet i Bokstavslandet (www.urskola.se), som denna gång handlade om vokaler. (Länk till programmet: Livet i Bokstavslandet, Vokaler.) Vi tittade även på digital intro A Skolgården och gjorde övningarna där tillsammans. Vi samtalade mer om vokalerna. 

Ordväggens ord för kapitlet presenterades och samtalades om. Eleverna fick orden som de ska träna på och ha i läxa till torsdagen. Eleverna fick ett papper som de skulle stavningsträna på i skolan och ett som de tog hem och tränade på. Samtidigt ger stavningsläxan en väldigt bra träning av läslig handstil med de tydliga raderna på läxpapperet.

Arbetet flöt sedan på fint med språkövningarna i arbetsboken.Tisdag: 
Läsläxa kapitel 3A

Eleverna delades in i läsgrupper och jag lyssnade på en grupp i taget. Läseboken finns på två nivåer, så jag varierar indelningen av eleverna så gott det går. Under tiden jag lyssnade på läsläxan arbetade eleverna klart med sidor i arbetsboken och andra extrauppgifter. 


Introduktion av nytt kapitel, B 
Digital intro
Textsamtal

Denna vecka inledde vi arbetet med beskrivande text i kapitel 3B, Scoutstugan Ekorren. Vi hade textsamtal utifrån digital intro och text och bilder i läseboken. Vi tränade på att sammanfatta och plocka ut viktiga nyckelord ur texten. Eleverna ställde sedan intressanta frågor om kapitlet, som vi kom överens om var bortom raderna. Svaret fanns inte i texten utan vi måste gå till vad vi själva trodde eller våra egna erfarenheter för att få reda på svaren.Torsdag:
Digital intro
Parläsning
Läsförståelse i arbetsboken
Stavningsläxa

Vi tittade på digital intro där vi gemensamt tränade på hur man plockar ut nyckelord ur en text och sedan använder de orden för att sammanfatta (läsfixaren Cowboyen) den beskrivande texten i 3B och göra egna meningar.

Den efterföljande rutinen med parläsning och arbete med läsförståelseövningarna i arbetsboken flöt på fint som vanligt.

Vi avslutade lektionen  med  att ha ett litet stavningsförhör på de ord från Ordväggen, som eleverna haft i stavningsläxa.

Eleverna tog sedan hem sin läsebok för att ha kapitel 3B i läsläxa torsdag - tisdag.
De fick även en skrivläxa torsdag - torsdag där de använder de aktuella Ordväggens ord till att skriva egna meningar och en muntlig läxa där de tränar på vokalerna.Min planering inför kommande två veckor är att vi arbetar vidare med cirkelmodellen kring beskrivande text (eller faktatext som många säger). Arbetet är till viss del redan igång eftersom vi bearbetat och samtalat kring den beskrivande texten i kapitel 3B tillsammans. Vi kommer att titta på flera beskrivande texter och använda oss av ett tacksamt ämne, nämligen djur. Efteråt kommer vi att skriva en gemensam text. Eleverna läser sedan om ett eget djur, plockar ut nyckelord och skriver egna texter. De använder sig av checklistor för att kolla att de fått med allt. Ska bli spännande att jämföra elevernas utveckling med de djurtexter de skrev i förra året!

Framför allt är det jätteroligt att se att skrivandet kommer igång mer och mer nu. Flitens lampa lyser!

Länktips:

Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar