måndag 8 december 2014

Samtal och skrivande

Fick syn på den här nya filmen från Läslyftet (Skolverket) i helgen och tyckte verkligen om den. Filmen är hämtad från Läs- och skrivportalen och Susanne Dahlgren visar och berättar hur hon arbetar med textsamtal och skrivande i åk 3 på Solhemsskolan.
Eleverna hade i förra veckan suttit i små grupper och använt sig av de två lässtrategierna att förutspå och att reda ut svåra ord och uttryck innan och under tiden de tillsammans läste igenom kapitel 12, Asta tjuvlyssnar, som de sedan fick hem som läsläxa.

Målet med dagens lektion var att medvetandegöra eleverna om att de ska lära sig koppla sin egen erfarenhet till det lästa i texten. Vi samtalade om målet och vi tog upp de olika textkopplingar som vi känner till: text-till-själv, text-till-text och text-till-världen-kopplingar

Med inspiration från ovan nämnda film fick eleverna lyssna till kapitlet högt en gång till. Vi samtalade om innebörden av att läsa med inlevelse.

Kapitlet handlar om att Asta fick dåligt samvete när Sigge serverade henne stuvade makaroner. Asta hade bara sagt att hon ville ha stuvade makaroner istället för vanliga makaroner för att reta Sigge. När Teddy kom på besök tjuvlyssnade Asta till deras samtal.

När jag hade läst klart skrev jag upp en fråga på tavlan: Varför fick Asta dåligt samvete? Eleverna fick skriva svar i sina skrivböcker. Vi samtalade om hur man skriver svar (inte börja med "För att..." utan använda sig av flera ord från frågan även i svaret). De som ville fick också ta hjälp av mina "börjor" för att lättare komma igång med sina svar.

Eleverna fick berätta för varandra i små grupper vad de hade skrivit och vi samtalade även i helgrupp.

Näst på tur kom några på djupet-frågor som löd:

  • Har du haft dåligt samvete någon gång? 
  • Har du varit med om något liknande som hände i kapitlet?
Eleverna gjorde på samma sätt, dvs de skrev i sina skrivböcker först och sedan delgav de varandra. Frågorna var öppna, men ganska utmanande. Jag berättade om när jag fick dåligt samvete när jag var liten. Det var bra för eleverna att få exempel på vad uttrycket innebär, för några verkade inte riktigt vara bekanta med uttrycket eller känslan. Vi samtalade om att alla gör misstag och får dåligt samvete ibland. Alla misslyckas då och då, men man lär sig förhoppningsvis något av det på vägen. Eleverna kom att tänka på när de retat sitt syskon eller sagt något dumt mot någon förälder eller kompis och sedan fått dåligt samvete. Några vågade berätta om det och några valde att bara skriva ner det.

De fanns de som hellre gick vidare och berättade om t.ex. när de tjuvlyssnat på mamma och pappa som pratade om vilka julklappar de skulle få... Se där ja. ;)

En väldigt givande övning som jag tycker gav mycket eftersom några vågade öppna sig och berätta muntligt och de mera tysta eleverna kunde förmedla sina tankar skriftligt.

Inte några stuvade makaroner men goda finska julstjärnor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar