onsdag 3 december 2014

Formellt och informellt språk

I de två senaste kapitlen, kapitel 10 och 11, som vi har läst i Nyckeln till skatten har mina treor fått möta formellt och informellt språk. De har fått utveckla förmågan att anpassa sitt språk efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Polisen Yngve pratar "polisspråk", han uttrycker sig formellt, då han besöker skolan för att reda ut ett inbrott som skett i en guldsmedsaffär. I texten får läraren Olle och rektorn gå in och översätta det polisen Yngve säger till ett mer informellt språk som eleverna lättare kan förstå.

Texten väckte många frågor hos eleverna, både frågor som hade med innehållet att göra och betydelsen av ord och uttryck. Den ena gruppen med 25 st elever fick parvis skriva ner frågor på långa pappersremsor, som vi satte upp på tavlan.
Med båda grupperna av treor tränade vi sedan på att besvara dessa frågor med hel mening. Det passade bra att ha en grundlig repetition och genomgång av just hur man skriver hela meningar och frågor. I arbetsboken fanns det också fler övningar där vi fick träna oss i att sätta ut stor bokstav och punkt, frågetecken eller utropstecken på rätt ställe. 

Slutligen gick vi igenom svaren på frågorna och resonerade kring de olika frågenivåerna (på ytan, under ytan, på djupet). Mer om vårt tidigare arbete kring frågenivåer kan ni läsa här.

Nu pryder frågorna vår vägg i det ena klassrummet. De är ordnade enligt olika frågenivåer. Den andra gruppen har önskat att få bestämma och göra frågor nästa gång, som sedan ska besvaras. Sådana önskningar uppskattas och uppfylls gärna, speciellt nu i juletider!


Eftersom vår detektivlista också blev väldigt lång med ord som alla inte förstod har vi återigen tränat oss på att ta reda på ordens betydelse. Samtidigt har vi lärt oss flera olika synonymer för de krångliga orden. Eleverna har tränat på att samarbeta i mindre grupper. Mer om vårt tidigare detektivarbete kan ni läsa här.En annan rolig övning som vi gjorde handlade om slangord. För en del ord i språket finns påhittade, informella slangord. Dessa kan variera i olika delar av landet. Vi pratade om vad som är slangord för t.ex. cykel (hoj), sko (doja), mat (käk) och skola (plugg). Eleverna fick använda fantasin och skriva och rita egna slangord.

hund - jycke från ClipArt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar