fredag 19 september 2014

Tema: Valet

I vår klass 3 har vi fått delta i både skolvalet ordnat av sexorna och dessutom i det egna valet i gruppen. Många har berättat att de fick följa med sina föräldrar när de röstade. 


Vi inledde temat med att göra ett VÖL-schema (vet, önskar veta, lärt oss) om valet. Läsfixarna var med och hjälpte oss som vanligt! Spågumman kom in och förutspådde under rubriken "vet" och Frågeapan ställde frågor under rubriken "önskar veta". Vi läste om våra egna trivselregler och hur eleverna kan vara med och påverka genom klassråd och elevråd. Vi jämförde med Sveriges styre och varför vi har lagar. Många nya ord och begrepp (demokrati, diktatur, politik, partier, riksdag, regering m.m) har dykt upp på vägen och de orden har hamnat på vår Detektivtavla. Många diskussioner och förklaringar om ordens innebörd och betydelse har det blivit. I den tredje kolumnen "lärt oss" är det Cowboyen som hjälpt oss att sammanfatta lektionen.

Det finns många bra barnprogram (sli.se) som berör ämnet. Valrörelse, politik och styre och Evas superkoll om Demokrati är några av de filmer vi tittat på.


I samband med filmerna pratade vi om våra riksdagspartier, partiledare och deras partisymboler. Passade bra att sexorna precis hade varit och hållit föredrag och visat bildspel om partierna för oss. Våra elever blev jättesugna på att göra egna presentationer!


Vårt grupparbete gick till så här: Eleverna delades in i grupper och fick välja ett partinamn, en symbol och en eller flera åsikter till sitt parti. Det var en lätt match för våra påhittiga och beslutsamma treor. Därefter fick de göra fina valaffischer och öva in en presentation tillsammans. Samarbetet var på topp!Klassens partier och valaffischer

  • Vattenpartiet: Godare skolmat och bättre sjukvård. Symbol: Vattendroppe.
  • Friendspartiet: Bättre naturreservat, mer lässtunder och mindre mobbning. Symbol: Kristall.
  • Skolpartiet (SP): Elever ska få tugga tuggummi på rasterna, bättre skolmat och mindre klasser. Symbol: Bok.
  • Hej-partiet: Bättre utbildning i skolan och barn ska få leka mer. Symbol: Hand.
  • Kompispartiet: Alla ska få vara med. Symbol: Hjärta.
  • Djurpartiet: Ta hand om djuren! Symbol: Tass.
  • Barnpartiet: Barnen ska få bestämma två dagar i veckan. Se på film och äta godsaker. Mer kompismassage! Symbol: Popcorn.
  • Pengapartiet: Mer pengar till föräldrarna så barnen kan få mer kläder och mat. Symbol: Tusenlapp.
  • Husdjurspartiet: Små djur ska få följa med till skolan. Symbol: Golden Retriever.
  • Socialsporten: Mer idrott i skolan! Olika idrottsplatser och lekar varje gång. Symbol: Basketboll.

Partierna fick presentera sig för varandra. Det blev förstås en jättebra träning i att våga stå inför klassen och prata. Sedan hade vi en demokratisk omröstning där var och en fick rösta anonymt och stoppa ner en valsedel i en valurna. Vi hade en spännande valvaka i 15 minuter under tiden rösterna räknades. 

Resultatet var kanske det mest ovidkommande i sammanhanget, men i ett stapeldiagram kunde eleverna se hur rösterna fördelats. Vi poängterade noga att detta var en lek för att man ska förstå hur ett val går till. 

I nästa vecka kommer vi att vara Cowboys igen och sammanfatta och utvärdera vad vi tycker att vi har lärt oss och samla nyckelord i en tankekarta, popplet. Sedan kommer alla att få skapa en egen text utifrån tankekartan. Vi utgår ifrån den pedagogiska planeringen (se nedan), som är en lättläst variant ämnad för elever och föräldrar.

Lpp: Valet

Tidsperiod: september 2014 i åk 3

Mål
Förstå vad som menas med demokrati.
Veta i stora drag hur valet i Sverige går till.
Delta aktivt i grupparbete och diskussioner.
Koppla det vi samtalar om till egen erfarenhet och åsikt.

Under lektionerna kommer vi att arbeta med:
Läsning och diskussion kring hur skolan ser ut i Sverige.
Trivselregler, klassråd och elevråd.
VÖL-modell (vet, önskar veta, lärt oss) om valet.
Filmer om demokrati, val och Sveriges styre.
Sveriges partier, partiledare och symboler.
Grupparbete:
- Partinamn, åsikt och partisymbol.
 Valaffisch
Presentation av partierna
- Val
-   Samtal kring nya ord och begrepp, som vi skriver in på klassens
    detektivtavla.
Delta i skolans val som åk 6 ordnar.
Skriva en sammanfattning av det vi lärt oss.

Läraren kommer att bedöma:
Att du visar att du förstår vad demokrati innebär.
Att du visar att du i stora drag vet hur ett val går till.
Att du är med och diskuterar i klassen och i grupper.
Att du kopplar det vi samtalar om till egen erfarenhet och åsikt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar