onsdag 9 april 2014

Dikter, meningar, texter och berättelser fixas

Alla elever i åk 2 har fått egna läsfixare att använda när vi läser och jobbar med texter.

Ladda ner läsfixarna här.

Den senaste tiden har det arbetats flitigt utifrån En läsande klass-materialet med dikter av bl.a. Fröding och Strindberg. Ord har samlats på vår detektivtavla. Vi upptäckte många nya ord att samtala om och även en del rimord.


Det märks att nu när vi har arbetat med lässtrategier i helgrupp har eleverna blivit välbekanta med läsfixarna och vet hur de ska användas. Därför har vi börjat testa att dela eleverna i mindre grupper för att ta sig an dikter och texter på egen hand med läsfixarkortens hjälp. Alla barn i grupper om fyra ska komma till tals och säga något utifrån varje läsfixare/lässtrategi.


En dikt om trädgårdslandet var lagom att börja med. På bilden kan ni se att även konstnären har jobbat här och visualiserat och ritat bilder som dykt upp i huvudet. 

När eleverna hade arbetat i grupper samtalade vi gemensamt kring dikten. Eleverna tyckte det var jätteskoj att arbeta så här och det märks att de förstått att det är viktigt att våga uttrycka sig och prata utifrån sin egen erfarenhet.


Jag tror att checklistan som de också hade med sig gjorde det ännu tydligare.

Ungefär samma förfarande som ovan har jag när jag kollar av en grupp i taget och att alla kan använda sig av lässtrategier. Det är väldigt glädjande att ta sig tid att träffa eleverna i en mindre skara, för de är så ivriga att visa vad de kan. Jag träffar eleverna oftast på studiegårdstid, en halvtimme strax efter skolans slut.

Dikten Trädgårdslandet handlar om en blommas utveckling från frö tills den vissnar. Kom att tänka på den vackra boken En Blommas Liv av Stefan Casta och Sara Lundberg, som handlar om samma tema. Boken hade jag scannat av och visade på smartboarden så att alla verkligen skulle kunna njuta av de vackra bilderna.


I SO:n handlar ämnet just nu om Bibelns skapelseberättelse. Det är spännande eftersom eleverna precis har pratat om Big Bang och den naturvetenskapliga tidslinjen på NO-lektionerna. 

Vi fyllde i en VÖL-tabell utifrån vad eleverna redan visste och vad de önskade veta innan läsningen satte igång. I slutet visade det sig att de hade lärt sig en hel del om hur man inom kristendomen tror att Gud skapade jorden på bara sju dagar.


Sex bilder delades ut, en bild till varje skapelsedag (förutom den sista). Tillsammans med klasskamraterna resonerades det kring i vilken ordning bilderna skulle vara. Slutligen fick de en ny fin skrivbok, som de fick klistra in bilderna i och skriva egna meningar till varje bild. De hade nyckelorden från VÖL-tabellen till hjälp. Diamantjaktens arbetsbok har vi också pratat om räkneorden: första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde osv. och de orden kom väl till användning i den här övningen.Innan påsklovet kommer vi också att hinna ta upp påskens traditioner och varför vi firar påsk. Det blir en liten repetition från förra året. Eleverna efterfrågar den fängslande berättelsen om när Jesus spikades upp på ett kors.

Hoppas nu att alla elever och lärare får ett avkopplande påsklov. Ingen ny läsläxa i Diamantjakten har delats ut till eleverna, men det är förstås ändå viktigt att läsa, läsa, läsa... 

Välkommen att gå med i  fb-gruppen ABC-klubben,
ett forum för dig som använder ABC-klubben och läsfixarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar