måndag 8 juli 2019

Planering åk 1 Livet i Bokstavslandet - veckoupplägg och läsårsplanering


       Det har kommit frågor om veckoupplägg och läsårsplanering för Livet i Bokstavslandet. Här kommer lite tips från mig, som det senaste året har jobbat med Livet i Bokstavslandets material för åk 1.
Veckoupplägg i åk 1

Måndag: Svenska 90 min
·        Samlingen på måndagar är alltid lite längre, där vi förutom att titta på hur dagen ser ut pratar lite om helgen, väder osv. Eleverna får utrymme att berätta saker.

·        Bokstavsgenomgången inleder jag med att rita en bild på tavlan av något djur som börjar på den bokstaven och eleverna räcker upp handen när de vet vilket djur det handlar om. Alla säger unisont vilket djur det är när jag räknar till tre.

·        Genomgång av hur bokstaven skrivs och formas. Vi letar var bokstaven finns i väggalfabetet (någon får visa) och pratar om hur bokstaven låter när man läser. Vi pratar om hur tungan och munnen formas när vi ljudar och tittar på varandras munnar. Eleverna får säga ord där bokstaven finns med och jag skriver upp orden på tavlan. Vi pratar om var bokstaven finns (först, mitten eller sist). Vi räknar orden tillsammans. Vi skriver bokstaven i luften med fingret.

·        Bokstavsschema:
1.     Spåra bokstaven med fingret på bänken. Blunda om du kan! Spåra på papper med fem olika färger. Måla bild som hör till.
2.     Vikpapper
3.     Bokstavspussel
Måla, klipp ut, pussla, limma in i skrivbok. Skriv ord där bokstaven finns med. En utmaning är att skriva en eller flera meningar där bokstaven finns med.
4.     Gör sidor i arbetsboken som hör till aktuell bokstav.

·        Under tiden eleverna jobbar med sitt bokstavsschema tar jag fram tre elever i taget och låter dem skriva bokstaven på tavlan och tittar så de formar den rätt.

·        Livet i Bokstavslandet film från UR, säsong 1 (när vi arbetat klart med båda bokstäverna som hör till kapitlet).

·        Tips när arbetet med bokstavsschemat är igång övar vi på att ha arbetsro. Jag brukar säga ”pip” då och då. Sitter eleven och jobbar på sin plats sätter hen ett kryss på en lapp hen har på sin bänk. Det viktigaste är inte hur många kryss man får utan att de blir medvetna om vad de själva gör.

Tisdag: Svenska 40 min
De elever som behöver en extra puff i läsningen samlar jag framför smartboarden med Livet i Bokstavslandets digitala lärarmaterial.
Där finns många bra laborationer med ordbilder, bokstäver och olika ljudövningar.

De elever som knäckt koden får arbeta i extraböcker, t.ex. Ärtan och Piff.

Onsdag: Svenska 60 min
Min kollega arbetar i klassen med ett svenskt djur i NO:n, som börjar på aktuell bokstav.
Hon läser om djuret, samlar nyckelord och sedan skriver de en gemensam text om djuret. I slutet av läsåret får eleverna parvis skriva om olika djur.

Torsdag: Svenska 90 min
Läsläxan följs upp. Varannan vecka har vi läsläxa i Livet i bokstavslandets läsebok och varannan vecka får eleverna välja en Stjärnsvenska-bok. I början av året tog jag ut läsgrupper och lyssnade till läsningen, men pga organisation fungerade det inte längre och då gick jag runt och lyssnade till var och en i stället.
Under tiden jag går runt och lyssnar till läxan får eleverna följa ett arbetsschema, som jag gjort i ordning (det finns också att ladda ner). Först det som ska göras klart (kan t.ex. vara bokstavspussel och arbetsbok från måndagen), bokstavsbok (om vi jobbat med båda bokstäverna) med mera. När de blivit klara med det har jag haft uppgifter att välja på, t.ex. korsord, tokiga meningar, mandalas, läsförståelse m.m. Denna lektion plockar även fritidspedagogen ut sex barn i taget som får måla tillsammans med henne. Bilduppgiften har ofta något att göra med det vi gör i klassen, t.ex. bokstav, årstid eller tema.

Fredag: Svenska 90 min
Mer fokus på skrivande av meningar, berättelser eller faktatexter. Kan utgå från en barnbok eller Livet i Bokstavslandet.

Genomgång av ny läsläxa i Livet i Bokstavslandets läsebok (varannan vecka ungefär). Vi använder oss av Livet i Bokstavslandet digitala lärarmaterial. Jag samlar alla elever kring smartboarden. Vi lyssnar till texten i röd bok och samtalar kring texten. 

Vi lyssnar och eko-läser även texten till grön bok (alla tillsammans).

Vi gör tillsammans övningar i det digitala lärmaterialet som finns och förbereder inför arbetet med läsförståelse i arbetsboken. Sedan arbetar eleverna enskilt, parvis eller i en mindre grupp med övningarna i arbetsboken.

När vi inte arbetar med Livet i Bokstavslandet har vi ofta gemensamt skrivande efterföljt av eget skrivande. När eleverna kommit igång med sitt arbete tar jag fram ett par elever i taget som får välja en passande Stjärnsvenskabok i läxa. I början av läsåret gjorde jag i ordning extra lätta bläddror och småböcker till de elever som behövde få en genomgång av texten innan den skickades hem.

Läsprotokollet, som finns som kopieringsunderlag, och läxboken följer med eleven hem i en plastficka i skolväskan. Extra check på att alla stoppar ner boken i väskan. 😉

Det finns även webbapp där eleverna kan gå in och svara på läsförståelsefrågor till läsebokens text. Vi har inte kommit igång med det i ettan, men jag har uppmuntrat till att eleverna ska göra det hemma. Där finns även texten att lyssna till. 

Förutom läsläxa har jag vid fyra tillfällen under läsåret skickat hem en skrivläxa. Eleverna har fått träna på att skriva och stava 10 st ord (där alla bokstäver som finns i orden gåtts igenom). Ettorna har också fått skriva meningar där orden finns med. I skolan har vi sedan haft ett litet stavningsförhör. Det har varit jättebra att skicka hem en sådan här läxa några gånger per år då jag har fått föräldrarna engagerade i hur bokstäverna skrivs och formas. Ettorna skriver fina bokstäver i år och det tror jag är tack vare den fina bokstavsboken och den här skrivläxan. Kopieringsunderlag till skrivläxan finns i Livet i Bokstavslandets lärarhandledning för åk 3.


Fredag: Svenska 90 min (en lektion vi varvar med naturskola varannan vecka):

Det har fungerat bra de gånger vi har arbetat med datorer. Vi har så många datorer så eleverna kan arbeta parvis då och då.  De har lärt sig massor på att använda sig av Stjärnsvenskabiblioteket där de lyssnat till olika böcker, skrivit egna texter till bilder, ritat egna bilder och svarat på läsförståelsefrågor till de lästa texterna.

Vi har också arbetat med Storyjumper där eleverna väljer egna bilder och skriver egna texter till bilderna.

I läseboken finns också spännande faktatexter som man kan läsa i samband med att man har repetitionsvecka. Till texterna finns även läsförståelseövningar i arbetsboken. (Jag brukar försöka få in repetition av bokstäverna var femte vecka ungefär.) Jag tyckte att texterna var för svåra för många, men i slutet av läsåret så var väldigt många sugna på att läsa och göra uppgifterna som hörde till och de blev som en extra utmaning. De var väldigt stolta över att de då fixade dessa uppgifter!

Den sista stunden på veckan har det varit ganska stor variation i vad vi har gjort. Jag försöker få in högläsningsstunder och rörelse varje dag, men extra mysigt ska det vara på fredagar. Vissa fredagar blir det belöning för att ettorna jobbat så bra (de samlar stjärnor för arbetsro och när det är tillräckligt många stjärnor på tavlan blir det belöning/överraskning). Då kanske vi ser på film och äter något gott.


Läsårsplanering åk 1 Livet i Bokstavslandet

Här nedan finns en läsårsplanering. Den stämmer inte helt överens med lärarhandledningens upplägg. Jag har valt att arbeta med fyra bokstäver innan jag har haft repetitionsvecka.

Planeringen finns att ladda ner och skriva ut i Livet i Bokstavslandets facebook-grupp: Livet i Bokstavslandet 
Vecka
 Bokstav
URfilm

Arbetsbok
Bokstav+ läsförståelse 
Läsebok
Bokstavs-bok
 Ord och bildidéer
Kart-lägg-ning
34
 alfabetet
1
s. 2-5
s. 6-7
s. 2-5
 Namnskylt (bilduppgift)

35
 Ll
 

s. 6-7


 Lejon, larv, lamm, loppa,
 luva

36
 Ee 
2
s. 8-9
s. 8-13
s. 6-7
 Ekorre, elefant, lek, en, le

37
 Bb 

s. 10-11


 Björn, blod, blundar,
 bokslukare (bilduppgift)

38
 Oo 
3
s. 12-13
+ s. 14
s. 14-19
s. 8-9
 Orm, lo, bo, blodsugare

39
 faktatext/
repetition 

s. 76
s. 98-99

 Blodsugare

40
 Mm 

s. 15-16


 Mus, mullvad, mat,
 melon, makaroner, majs,
 mås

41
 Aa 
4
s. 17-18
+ s.19
s. 20-25
s. 10-11
 Apa, mamma, blomma,
 handla, affär
1
42
 Ss

s. 20-21


 Säl, spindel, säng,

43
 Åå
5
s. 22-23
+ s. 24
s. 26-31
s. 12-13
 Åsna, åska, sås, blåsa,
 måla, mål

45
 faktatext/
repetition 

s. 77
s. 100-101

 Mat

46
 Nn 

s. 25-26


 Nyckelpiga (bilduppgift), 
 näbbmus, måne

47
 Uu 
6
s. 27-28
+ s. 29
s. 32-37
s. 14-15
 Uggla (bilduppgift), uv,
 hus, mulet, badar, snus,
 bus, mun, mjau

48
 Ff 

s. 30-31


 Fisk, fis, fiskbullar,
 flygfisk, film, får

49
 Ii
7
s. 32-33
+ s. 34
s. 38-43
s. 16-17
 Igelkott (bilduppgift), is,
 jag, bil, mumie

50
 faktatext/
 repetition

s. 78
s. 102-103

 Fiskar


Vecka
 Bokstav
URfilm
Arbetsbok
bokstav+ läsförståelse
Läsebok
Bokstavs-bok
 Ord och bildidéer
Kart-lägg-ning
2
Rr

s. 35-36


 Räv, rådjur, nyårsraket
 (bilduppgift)

3
Yy

8
s. 37-38
+ s. 39
s. 44-49
s. 18-19
 Yngel, rymden, fryser, myser,
 myra
2
4
Vv, Ww

s. 40 - 41


 Varg, val, väder, oväder,
 vänner

5
Ää
9
s. 42-43
+ s. 44
s. 50-55
s. 20-21
 Älg (bilduppgift), krälar, 
 väntar, fotboll, spela

6
faktatext/
 repetition

s. 79
s. 104-105

 Jorden, månen, solen och
 planeterna

7
Hh

s. 45-46


 Häst, hummer, höna, historia,
 hund

9
Tt
10
s. 47-48
+ s. 49
s. 56-61
s. 22-23
 Tiger, tomte, tant, rövare

10
Kk

s. 50-51


 Katt (bilduppgift), ko, kanin,
 kung, krona, kroppen, kliar,
 knä, kulle, fika

11
Qq
11
s. 52-53
+ s. 54
s. 62-67
s. 24-25
 Qvist, qvinna

12
faktatext/
repetition

s. 80
s. 106-107

 Vad är historia?

13
Gg
12
s. 55-57
+ s. 58
s. 68-73
s. 26-27
 Groda, grävling, guld, godis,
 grill
3
14
Pp
13
s. 59-61
+ s. 62
s. 74-79
s. 28-29
 Pingvin (bilduppgift), pirat,
 pappa, pannkaka, kapten,
 pengar, prins, pinne, pistol

16
Cc

s. 63


 Citronfjäril (bilduppgift),
 clown, bacill, cyklar, cirkus,
 cymbal, citron, cello, cirkel

17
Zz
14
s. 64-65
+ s. 66
s. 80-85
s. 30-31
 Zebra, pizza, zoo,

18
faktatext/
repetition

s. 81
s. 108-109

 Kroppen

19
Jj

s. 67


 Järv, jaguar, jätte, jultomte

20
Dd
15
s. 68-70
+ s. 71
s. 86-91
s. 32-33
 Daggmask, dromedar, djur

21
Öö

s. 72-73


 Ödla, öken, karta

22
Xx
16
s. 74-75
s. 92-97
s. 34-36
 Xylofon, sex, kex, byxor, lax,
 häxa, kraxar
4
23
faktatext/
repetition

s. 82-83
s. 110-111

 Pirater

Läs mer

Här på bloggen finns massa tips om hur jag jobbat i åk 1. Klicka här: Åk 1 för att läsa alla inlägg.

Det finns smakprov och provlektioner på Libers hemsida där du kan testa materialet: 

Här har jag beskrivit hur jag lagt upp arbetet i åk 2 och åk 3:

Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. Där delar jag med mig av checklistor, arbetsscheman och andra övningar som kan vara bra att använda.

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @educreation_by_me

eller via min facebook-sida Educreation by M.E. Läs- och Skrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer.

Hälsningar Marika

3 kommentarer:

  1. Excellent blog,I am a regular visitor to your site and thank you for taking the time to maintain a great site. I will be a regular visitor for a long time. The turkey visa for americans is the must detail for getting the valid visa that can be issued to USA foreigners who wish to enter turkey by the process of how to apply for turkish visa with the requirements of turkey by applying online evisa and get the visa within days.

    SvaraRadera
  2. Wow, this is fascinating reading.I'm glad I found it and got to read it. Great job on this content. I liked it a lot. Thanks for the great and unique info.Yes, Azerbaijan visa for US citizens of the United States traveling to Azerbaijan will require an e-visa. All citizens have to complete the requested documents, go through the application process and pay the fee.

    SvaraRadera