söndag 22 april 2018

Livet i Bokstavslandets upplägg


Livet i Bokstavslandet är ett grundläromedel för åk F-3 i svenska, som sträcker sig över ett väldigt brett område. Eleverna får arbeta med både läsning, läsförståelse, stavning, språklära och skrivande av olika texttyper.

I läseböckerna för åk 1-3 har Ulf Stark skrivit fristående berättelser om Ami, Bruno, Coco och Dani, figurerna vi känner igen från UR:s TV-program. Läseböckerna innehåller olika typer av texter: berättande, beskrivande, förklarande, instruerande, poetiska och argumenterande. För förskoleklass kommer till höstterminen 2018 en högläsningsbok skriven av Claes Nero, även den med både en berättande del och korta faktatexter (beskrivande och förklarande). Allt utgår såklart från moderns läs- och skrivforskning och Lgr11.Till åk 2:s och åk 3:s arbetsböcker och lärarhandledningar har Marie Trapp och jag varit med och utformat upplägget. Vi är så glada att vi fick med allt det som står oss mest varmt om hjärtat inom läs- och skrivundervisning, dvs. samtal om text, läsförståelseövningar och skrivande av olika texttyper enligt cirkelmodellens upplägg. Dessutom innehåller lärarhandledningen många gruppstärkande värdegrundsövningar och viktiga språk- och temaaktiviteter, som passar ihop med det läsebokens kapitel tar upp.

För att få en överblick hur man kan jobba med läromedlet ger jag här ett exempel som sträcker sig över ca fyra veckors tid. Läseböckerna har 8 kapitel, där varje kapitel är indelat i en A- och en B-del.


Vecka 1: A-texten, berättande text, läsförståelse

Tisdag: Strukturerat textsamtal med hjälp av läsfixarna kring kapitel A, en berättande text om Ami, Bruno Coco och Dani. Eleverna får kapitlet i läsläxa till tisdagen efter.

Torsdag: Parläsning av läsebokens A-kapitel. Eleverna fortsätter sedan att arbeta parvis med läsförståelseövningar i arbetsboken.


Vecka 2: Ordväggen, stavning, språklära

Måndag: Ordväggens tio ord introduceras. Stavningsläxa delas ut och samma ord tränar vi även på i skolan. Vi tittar på UR:s teveserie Livet i Bokstavslandet. Det finns ett avsnitt till varje kapitel. Eleverna arbetar i arbetsboken med språklära och stavning.

Tisdag: Läsläxan i A-kapitlet följs upp.

Torsdag: Stavningskoll. Eleverna visar att de kan stava ordväggens ord och skriva med läslig handstil.


Vecka 3: B-texten, bygga upp kunskap om texttypen, läsförståelse

Tisdag: Strukturerat textsamtal med hjälp av läsfixarna kring B-kapitlet, som tar upp en viss texttyp. Vi samtalar och tittar närmare på hur texttypen är strukturerad.

Torsdag: Parläsning av läsebokens B-kapitel. Eleverna fortsätter sedan att arbeta parvis med läsförståelseövningar om texten i arbetsboken. En skrivläxa skickas hem där eleverna får hitta på meningar där ordväggens ord finns med.


Vecka 4: Lära mer om texttypen, gemensamt och eget skrivande

Måndag: Gemensamt skrivande i två steg:
  1. Genomgång kring hur man planerar sin text vartefter eleverna planerar själva. 
  2. Vi skriver gemensamt och sedan skriver eleverna själva.
Dessa två övningar kan ibland behöva göras under två olika lektionspass. Eleverna använder sig av en checklista för att kolla att de fått med allt i sin text.

Tisdag: Läsläxan i B-kapitlet följs upp. Jag lyssnar när eleverna läser i grupper.

Torsdag: Skrivläxan följs upp.
Eleverna får parvis läsa upp sina skrivna texter för varandra och ge enkla konkreta två stjärnor och en önskan kring vad som är bra och vad som kan bli bättre. Eleverna gör ändringar i sina texter.

Vecka 5: 

Måndag: Jag samlar eleverna i mindre grupper och de får läsa upp sina skrivna texter för varandra. Jag ger här eleverna både skriftlig och muntlig respons, för att återkopplingen ska nå fram.

Vi fyller i "Du kan", en checklista längst bak i arbetsboken. Det finns även en massa användbara kopieringsunderlag till varje kapitel, exempelvis kartläggning efter vartannat kapitel.


Premiär för de första lärarwebbarna för Livet i Bokstavslandet.

Till varje moment i läseboken och arbetsboken finns Digital intro där man kan ha genomgångar på interaktiv skrivtavla. Det nya samlingsnamnet för onlineböcker och Digital intro är Lärarwebben.
Här finns allt man behöver för att guida eleverna till det de ska jobba med i Livet i Bokstavslandet.

Lärarwebb till åk 2 och 3 kan testas utan kostnad under hela våren! Lärarwebben innehåller Lärarhandledningen, Digitala introduktionen för gemensamma genomgångar samt uppslag ur Läseböckerna (Röd och Grön) och Arbetsboken. Läs mer via länk:

Livet i Bokstavslandets Lärarwebb

Efter arbetet kan man också följa upp innehållet med en gratis Webbapp.


Länktips: 

Cirkelmodellen i berättelseskrivande, åk 2

Checklista och kartläggning i Livet i Bokstavslandet

Gå gärna med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. Välkommen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar