söndag 4 mars 2018

Förklarande text i Livet i BokstavslandetUnder ett par veckor har vi tränat på att lära oss mer om förklarande text. Samtidigt har eleverna fått repetera ett tema om rymden, som de arbetade med i No för ett år sedan.

Under den gemensamma läsningen i Livet i Bokstavslandets läsebok, kapitel 5B, Hur kom universum till? fick eleverna använda sig av miniwhiteboards för att skriva frågor om texten. Att ställa frågor är ett bra tillvägagångssätt för att öka förståelsen. 

När jag frågade eleverna om vilka frågeord det finns räckte många elever upp handen. Frågeorden Var? När? Varifrån? Vart? Hur? Varför? Vilka? Vilken? Vilket? Vem? Vad? skrevs upp på tavlan. 

Ett stycke i taget höglästes och varje gång jag stannade upp fick eleverna skriva var sin fråga om innehållet. Det behövde inte vara något de undrade över utan kunde också vara en fråga, som gick att hitta svar på i texten.

Efter högläsningen fick eleverna parvis ställa de frågor de skrivit till varandra och även försöka besvara dem. Några frågor var lite kluriga och dessa redde vi ut gemensamt i klassen. 


Eleverna arbetade sedan vidare med läsförståelseövningar i den tillhörande arbetsboken där de bl.a. fick sammanfatta hur universum uppstod, fylla i ett korsord och ordna ord rätt i meningar. Till följande lektion hade jag gjort i ordning frågor, som påminde om ett nationellt prov, med fyra olika svarsalternativ. Eleverna fick läsa sidan 67 i Livet i Bokstavslandets läsebok, som handlade om hur stjärnfall uppstår och förklarade begrepp såsom meteor, meteorit och atmosfär

Först fick eleverna testa att göra uppgifterna enskilt och sedan gick vi igenom texten och svaren gemensamt. Vi pratade om att det är bra att vara noggrann och att gå tillbaka och läsa texten igen om man är osäker på en fråga. Finns inte exakt rätt svar väljer man det som passar bäst.

De som är intresserade av att testa läsförståelseövningen kan ladda ner den genom att klicka nedan:

Läsförståelseövning Livet i BokstavslandetVi tränade också på att skriva en förklarande text med hjälp av givna nyckelord i arbetsboken. Den förklarande texten har till syfte att förklara hur något fungerar och varför något händer. Hur uppstår stjärnfall? och Varför blinkar stjärnor? löd rubrikerna till de två förklarande texter vi fortsatte med. Som vanligt använde vi oss av cirkelmodellens upplägg med gemensamt skrivande först.

Livet i Bokstavslandets arbetsbok.

Den sista lektionen innehöll ytterligare en utmaning. Övningen gick ut på att eleverna själva fick välja ut nyckelord ur en text och sedan skriva en egen förklarande text med hjälp av dessa nyckelord. Eleverna fick välja mellan fyra olika rubriker:

  • Varför finns det liv på jorden?
  • Varför blir det dag och natt?
  • Hur kan det se ut som att månen lyser? 
  • Hur stora är stjärnorna?

Eftersom det kan vara lite svårt att plocka ut nyckelord visade jag hur man kan göra med en av texterna som exempel. De elever som ville fick använda sig av dessa nyckelord när de skulle skriva på egen hand, men många ville nu testa själva. Efter det inledande arbetet med bearbetning av den förklarande texten på olika sätt blev steget inte så stort till att genomföra uppgiften individuellt.

Att ge tydlighet och stöttning till de som behöver är oerhört viktigt i skrivarbetet, men känslan när eleverna sedan väljer att "stå på egna ben" är obeskrivligt härlig, både för eleverna och mig som lärare.
Vill man testa läseboken digital, så kan man beställa gratis utvärderingsabonnemang genom nedanstående länkar. Röd är den svårare nivån på texten.

Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 3 nivå röd Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemang 

Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 3 nivå grön Onlinebok Lärarlicens utvärderingsabonnemangLäs mer:

Föreläsning om språkutvecklande arbetssätt och genrepedagogik

Livet i Bokstavslandets språkutvecklande klassrum

Lässtrategier före, under och efter läsningen i Livet i Bokstavslandet


Gå med i facebookgruppen Livet i Bokstavslandet så kan du få ännu mer tips om läromedlet.


Min egen facebook-sida Los Läs- och skrivundervisning uppdateras med jämna mellanrum. 

Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. Gör inlägg med hashtag #livetibokstavslandet så repostar jag!

Välkommen!

Hälsningar Marika 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar