lördag 26 november 2016

Kunskapsfestival


Kunskapsfestival i dagarna tre! Upplägget på Bryngelstorpskolan är att vi under tre eftermiddagar och kvällar har skolan öppen för utvecklingssamtal. Föräldrarna bokar sina tider via Elevinfo. Efter samtalet, som eleven håller i på egen hand, har vi ett trepartssamtal mellan elev, vårdnadshavare och mentor där vi sätter upp nya IUP-mål och har en liten pratstund tillsammans. Matsalen är öppen för trevlig samvaro och fika. Där visas klassernas arbeten och bildspel från höstens projekt, t.ex. vårt cirkustema, som var ett övergripande tema för hela skolan denna höst. Eleverna har tränat många gånger för varandra och låtsats vara varandras föräldrar när de tränat innan utvecklingssamtalet. Det brukar vara jättemysigt att få höra dem berätta för sina föräldrar om sin kunskapsutveckling och allt vi gör i skolan. 


Har du ett instagramkonto kan du följa mig på @lasoskrivundervisning för dagliga uppdateringar, tips och idéer. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar