tisdag 24 maj 2016

Att ha en årskurs ett

Har fått nyfikna frågor om min läs- och skrivundervisning i åk 1. Så kul att någon vill veta hur jag arbetar! Det känns inspirerande och värdefullt att få dela med mig och det ger mig nya tankevändor. Vill inte fasthålla att jag på något sätt besitter de rätta svaren, men tycker det är så skönt att vi kan ha ett öppet sinne att utbyta tankar, våga fråga och dela med oss. Våra tankar tillsammans letar sig vidare till någonting nytt. Så spännande och framför allt viktigt med reflektionstid!

Här är några frågor jag fått kring åk 1:

1) Jag kommer ta emot en etta där nästan alla har knäckt läskoden. Skulle du rekommendera att ändå gå igenom varje bokstav på olika sätt (t.ex. en bokstav i veckan)?

De senaste tre ettorna jag haft har jag använt mig av ABC-klubbens material och då har det varit väldigt tacksamt att följa ABC-klubbens upplägg med en bokstav per vecka fyra veckor i rad följt av en repetitionsvecka. Jag upplever inte att de elever som kommit långt i sin läsutveckling har hämmats på något sätt. De har fått stimulans med högre svårighetsgrad i läseboken Den magiska kulan och har ändå behövt träna in hur bokstäverna formas.

Här finns ett inlägg som tar upp hur man ska veta vilken bok eleven ska ha:
Jag är väldigt sugen på att någon gång köra ASL (Att skriva sig till läsning) fullt ut. Som jag förstått det går man inte in för formande av bokstäver förrän under våren i ettan och då går man igenom flera bokstäver i taget (de som formas på liknande sätt, t.ex. motsolar, raka medsolar, höga bokstäver och diagonala bokstäver).

Exempel på hur jag gjort kring ASL i en tidigare åk 1 kan du läsa här:

2) Hur ofta jobbade ni med spökägget på en vecka?

Vi har haft ett strukturerat schema för att eleverna ska känna sig trygga i arbetet och veckorutinerna.
Vi arbetade med spökägget en gång per vecka.

Här är vårt veckoupplägg i åk 1:
Måndag: Skrivande utifrån t.ex. Spökägget och vårt värdegrundsarbete.
Tisdag: Läsläxan följs upp och eleverna arbetar i arbetsboken.
Onsdag: Ny läsläxa gås igenom. Bonusboken (ABC-klubben). Läs- och skrivövningar, tex. En läsande klass.
Torsdag: Ny bokstav. Bokstavsschema.
Fredag: Planering och utvärdering av veckan som gått. Kompissamtal. Fem myror (bokstavsfilm).

Skulle gärna börjat med ny bokstav på måndagar, men eftersom vi inte haft lika mycket personal på torsdagar är det skönt med extra tydlig struktur just den dagen. Eleverna älskar torsdagar, även när vi när vi nu gått igenom den 26:e bokstaven. 

Läs mer om vårt bokstavsarbete här: Bokstavsarbete

Läs mer om vårt värdegrundsarbete här: Värdegrundstrappor

3) Hur många elever hade du? 
47 elever fördelat på två grupper.

4) Var du oftast själv eller hade du hjälp av en fritidspedagog?
Jag har oftast med mig en till flera extrapedagoger i klassrummet. Fantastiskt med så många olika barn.

5) Hur gjorde du med läsläxan? Hade ni en läsebok med frågor på texten?
Så här har jag gått igenom läsläxan med framför allt de som inte knäckt läskoden:

6) Hur många datorer hade du tillgång till?
I år har utbudet varierat, ca 10 st på åk 1-3, men jag ser fram emot nästa läsår då vi troligtvis kan se fram emot möjligheten att jobba i helklass med datorer då och då.

7) Har du några bra tips till mig som ska ha en etta, som jag inte får missa?
Tro på att barnen kan! Använd er av alla lässtrategier tidigt. Använd gärna tips och texter från En läsande klass. Ge eleverna stödstrukturer även i skrivandet i form av tankekartor, lucktexter, skrivscheman m.m. Vi har använt oss av cirkelmodellen i skrivande av berättande och beskrivande texter, vilket har varit väldigt utvecklande.

Ett tema som varit bra i åk 1 är att väva samman  SO med musik och arbeta mycket kring författaren Astrid Lindgren. Vi har läst om hennes liv, läst många av hennes berättelser, sjungit hennes sånger, jämfört livet förr och nu och kommer avsluta med en musikal. Eleverna tycker det är jätteroligt.

Lyssna till barnens önskemål och idéer och spinn vidare på dem! Lycka till!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar