torsdag 18 februari 2016

Beskrivande texter om djur

Under de senaste tre veckorna har vi i åk 1 lärt oss mer om att läsa och skriva beskrivande texter om djur. Jag har valt att lägga upp arbetet enligt cirkelmodellen för att eleverna så småningom ska kunna skapa egna faktatexter om djur. Inspiration till mitt arbete kring genrepedagogik har jag fått från Stärk språket, stärk lärandet (Pauline Gibbons), Låt språket bära (Britt Johansson, Anniqa Sandell Ring), Att läsa faktatexter (Adrianne Gear) och Att undervisa i läsförståelse (Barbro Westlund).Valet kring vilket djur vi inledningsvis skulle läsa om blev enkelt då min kollega visste att eleverna var väldigt nyfikna på björnen.

Fas 1:
Vår läsfixare Spågumman hjälpte oss att plocka fram våra tidigare erfarenheter och kunskaper om björnen genom att fråga eleverna vad de trodde att en text om björnen skulle handla om. Jag ritade upp en VÖL-tabell och förklarade vad de olika bokstäverna i VÖL betyder (vet, önskar veta, lärt oss). Med elevernas hjälp fyllde jag i vad de redan visste i kolumnen Vet.


I kolumnen Önskar veta fick eleverna ställa frågor, som jag sedan skrev ner. Här övade vi oss på att vara läsfixaren Frågeapan eller Reportern. Sedan läste jag texten i lugnt tempo och eleverna fick räcka upp handen om någon av deras förutsägelser slog in. 

I faktatexter dyker det upp ofta upp kluriga ord, så direkt när något nytt ord dök upp stannade vi för att reda ut det, precis som läsfixaren Detektiven brukar göra. Texten som jag lånat från ABC-klubbens material för åk 2 var som tur inte alldeles för krånglig, utan fungerade bra att läsa utan för många stopp,

I slutet av lektionen samtalade vi om vad vi lärt oss, vilka förutsägelser som slagit in och vilka frågor vi fått svar på. Vi sammanfattade som läsfixaren Cowboyen. Jag fyllde i den sista kolumnen, Lärt oss, i VÖL-tabellen.

Eftersom det fanns några frågor vi inte fått svar på, läste jag också från några andra texter om björnen. Svenska-djur.se är en sida som jag varmt kan rekommendera. Även En läsande klass har många fina texter och lektionsförslag om djur, som inspirerat mig de senaste åren. Upptäckte först idag att lektion 135 handlar om just björnen.

Fas 2:
Nästa lektion ritade jag upp en tom tankekarta på tavlan och eleverna fick också se texten vi läst tillsammans. Jag hade ringat in vissa delar i texten med olika färger för att eleverna lättare skulle kunna hitta svaren till var björnen lever och bor, hur den ser ut och vad den äter. Jag visade sedan hur man plockar ut det viktigaste ur texten, som vi kallar nyckelord.


Vi tittade också på fina bilder i en djurbok som hade stora tassavtryck och en finlandssvensk hemsida, Vetamix, med bra material om djur med både texter, ljud och filmer.

Fas 3:
Utifrån nyckelorden i tankekartan skrev vi sedan en gemensam faktatext om björnen. Vi gjorde om nyckelorden till meningar. Vi pratade om vikten av stor bokstav i början, mellanrum mellan orden och punkt i slutet av meningarna. Jag visade också på att det är viktigt att vi har en rubrik till vår text och att försöka fånga läsaren i de första meningarna, för att sedan få med allt ur varje faktadel (klassifikation, förekomst, föda, kännetecken, livscykel mm.) innan man går vidare till nästa. Bra också om texten delas in i stycken för att det ska vara lättare att läsa.

Eleverna var så otroligt engagerade under hela den här processen och texten blev slutligen väldigt lång. Jag valde att plocka ut kortare meningar och fakta från deras text och skapa en läsläxa där eleverna fick läsa och rita bilder till. Texten är redan på alla sätt och vis bekant för dem eftersom vi läst och pratat så mycket om björnen. Självklart är det roligt om barnen sedan hemma vill berätta allt övrigt de lärt sig om björnen utöver det som står i läsläxan.Vi läste även en fabel om varför björnen har så kort svans och gjorde jämförelser mellan en faktatext och en saga (här hade jag tänkt göra ett VENN-diagram, men tiden blev knapp). Även till sagan fick eleverna rita bilder i små rutor bredvid texten. Denna text är en frivillig läsläxa för de som behöver lite mer utmaning.Fas 4:
Just nu är vi i fasen där eleverna ska få skriva egna faktatexter. Som ett exempel fick vår ugglekompis Lilla Bo vara med och hjälpa till. Jag skrev en tankekarta utifrån det vi vet om Lilla Bo.Sedan fick eleverna välja bland en massa små leksaksdjur, som jag hade samlat med mig hemifrån, och göra en egen tankekarta om sitt lilla utvalda djur. Tankekarta från ABC-klubben åk 2

Det kommer att bli en blandning av både fantasi, lek och faktainsamling, vilket eleverna är väldigt entusiastiska över. De har också börjat rita av de små djuren och jag har fotograferat alla barn tillsammans med sitt djur. Så glada barn! Ser fram emot fortsättningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar