onsdag 9 september 2015

Svenska och SO i ett

Idag har ett nytt kapitel i Den magiska kulan-läseboken gåtts igenom och skickats hem. Tillsammans med läseboken följer en gul läxbok, som eleven får skriva i med förälderns hjälp.
Om barnet tycker det är svårt att skriva kan föräldern skriva bokstäverna svagt och barnet fyller i bokstäverna. Vi tycker det är viktigt att uppmuntra att forma bokstäverna rätt, att skriva dem uppifrån och ner. 

Förutom att skriva får barnet ringa in sin känsla under lässtunden. Föräldrarna får gärna skriva en kommentar om hur det har gått med lästräningen. Oftast är det en kombinerad skriv- och rituppgift längst ner på sidan. 

Bokstaven M har varit veckans bokstav och ordbilderna vi arbetat med är: jag, ser och och. När vi gjorde bläddror med ordbilderna hade jag först skrivit svagt och eleverna fyllde i mina bokstäver. De valde sedan egna figurer som de ritade i sina bläddror. Vår interaktiva skrivtavla är spännande att bygga meningar med fast det är också roligt när vi klipper ut, bygger meningar och slutligen skriver av meningarna på papper. Vi tränar på många olika sätt för att få variation och så småningom lära oss känna igen ordbilderna. Mer om mitt ordbildsarbete kan du läsa genom att klicka här.


Bläddra

Interaktiv skrivtavla

Ordbildsarbete

Mors lilla Olle-visan har vi fortsatt träna på eftersom det inte var så många som var säkra på texten. Vår resurspedagog Therese lärde oss Mors lilla Olle på teckenspråk. En annan sång vi tycker om att sjunga just nu är Var bor du lilla råtta?

Under de första veckorna har det blivit en hel del högläsning mellan varven. Det märks att eleverna njuter av att få lyssna till böcker och leva sig in i berättelserna. Samtidigt som vi läser och eleverna tränar sin medvetenhet kring hur ord sätts samman och böjs för att bli riktiga meningar, samtalar vi om rätt och fel och kompisskap. Genusperspektivet kommer in på ett naturligt sätt när vi samtalar kring det lästa, ett exempel är från boken om Sune där han ville ha en väska med blommor på, men som lika gärna kunde tolkas som en väska med cowboys.I samband med att vi läste boken Är du feg, Alfons Åberg? blev det mycket prat om att man inte får slåss. Vi målade egna förbudsskyltar som vi ska sätta upp i kapprummet för att påminna. Vi pratade om vad man kan göra om någon försöker retas eller ställa till bråk, att man ska säga sluta med bestämd röst (som vi tränade på), sedan försöka strunta i den och slutligen  lugnt därifrån. Man ska självklart också gå till en vuxen och berätta om det inte går att få slut på det, om man blivit ledsen eller gjort illa sig.


Men framför allt vill vi ta fram positiva exempel på hur vi gör för att ha det bra tillsammans, att vi samarbetar, hjälper och uppmuntrar varandra. Eleverna har fått egna hemliga kompisar som de försökt säga hej eller utföra extra snälla, trevliga och vänliga handlingar till under veckan som gått. 

Idag när vi skulle läsa Mamma Mu dök både läsfixardockorna Spågumman och Detektiven upp och hjälpte oss förutspå och leta nya ord och uttryck i texten. Det blev en glad stund med många skratt då läsfixardockorna samtalade med barnen. 


Detektivtavlan har fyllts på med de första orden och uttrycken,
som vi sedan samtalat om och förklarat för varandra. 

Nu i början av höstterminen tränar vi mycket på att få arbetsro i klassrummet. När vi stiger in över tröskeln, den magiska gränsen, till klassrummet ska det råda lugn och ro. En i taget har ordet när vi sitter i ring på mattan och gör våra muntliga övningar. Vi använder oss av trafikljusen för att visa vilken samtalston som gäller under arbetspassen. Det krävs mycket träning med allt vi ska lära oss, men vi tränar tills vi kan. Våra fina ormar som vi målat och klippt ut pryder nu våra klassrumsfönster.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar