söndag 29 september 2013

Skriva saga med hjälp av tärning

Tänk dig att du har en magisk tärning.

När du gnider den mellan fingrarna och sedan kastar 

kommer din saga att få liv…


Bild: Catharina Nygård

I åk 2 har vi fortsatt vårt arbete från i våras med att planera vad en saga ska handla om med hjälp av ett skrivschema. Ibland kan det vara lite svårt att fantisera och samtidigt tänka strategiskt för att kunna planera och skissa på en saga, så att den också får en röd tråd (början, mitten, slut).

I den här övningen fick eleverna ett papper med förslag på sex olika personer, miljöer, magiska saker och händelser. Sedan var det tärningen som fick bestämma hur sagan skulle bli. De flesta av personerna, miljöerna och de magiska sakerna var hämtade ur våra läseböcker om ABC-klubben.


Skrivschema

Vi inledde med att göra övningen tillsammans och jag skrev på tavlan. Gruppernas sagor, som vi skrev gemensamt, är klara och finns att läsa under fliken Skrivalster i min klassblogg.

När vi suttit och provat tillsammans en stund kliade det verkligen i fingrarna på många och alla var sugna på att göra egna sagor. De fick då jobba två och två.

Vi kommer att fortsätta med arbetet på tisdagar och efter att vi planerat klart så ska vi skriva sagorna på dator. Hur arbetet sedan fortskrider får ni snart se...

På Elevens val håller bild-gruppen på att göra fina miljöer och pappersfigurer som ska sättas upp i korridoren så småningom. Kanske våra sagor sedan kommer att spelas upp där? Kanske vi kommer att filma?

Du kan hitta skrivövningarna vi använt på Natur och kulturs hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar